Hcm-Q9-gà nồi long đá cựa,có gà lai mỹ cản ra dc 5 bầy,từ mới nở tới 4tháng tuổi chia

Top