Hệ Thống Cửa Xả Thức Ăn

#1

Dòng MF

Hệ thống cho ăn nhỏ giọt MF
Thích hợp cho các loại đường ống tải thức ăn có kích cỡ 38, 48, 50 và 60 mm
Loại 70 mm, có thể giảm số lượng lỗ trên ống do sử dụng bộ tiếp hợp đặc biệt
Cửa trượt ngang
Hệ thống đa pha MF
Có thể phân phối cho 5 hệ thống cấp thức ăn
Tất cả các cửa đều làm bằng thép không gỉ và cửa trượt ngang
Dòng RSP

Dòng RSP: Hệ thống cho ăn nhỏ giọt RSP
Thích hợp cho các đường ống tải thức ăn có kích thước 48,60 mm và loại 50 và 63 mm, ống nhỏ giọt
Cửa trượt chạy xung quanh ống
Cửa trượt có thể điều khiển từ xa bằng cáp hoặc dây

Dòng RC: Hệ thống cho ăn nhỏ giọt

Thích hợp cho các loại đường ống tải thức ăn có kích cỡ 38, 48, 50, 60, 75 và 90mm
Loại 100 mm, có thể giảm số lượng lỗ trên ống do sử dụng bộ tiếp hợp đặc biệt
Cửa có thể được đóng bằng động cơ làm bằng thép không gỉ
Cửa trượt có thể điều khiển từ xa bằng cáp hoặc dây

Hệ thống cho ăn nhỏ giọt
Kép R

Cho phép phối phối đến 2 hệ thống cấp thức ăn
Thích hợp cho các loại đường ống tải thức ăn có kích cỡ 38, 48 và 60mm
Loại 60 và 63 mm, ống nhỏ giọt
Cửa trượt chạy xung quanh ống
Cửa trượt có thể điều khiển từ xa bằng cáp hoặc dây

Liên Hệ: 0866810195 hoặc 0866810196 để được tư vấn cũng như giải đáp thắc mắc về những sản phẩm của chúng tôi.
Website: www.bhnenc.com