Hệ thống tưới trong nông nghiệp

  • Thread starter Nguyá»…n bá hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn bá hải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn bá hải
- Địa chỉ: công ty cp Thủy Long Hưng
- Tel, Fax: 0977119676 ::: FaX
- email: thuylonghungco@yahoo.com.vn
================================

<br /><p><strong><u><font size="2">C</font><font size="2">huy&ecirc;n cung cấp - thiết kế - thi c&ocirc;ng</font></u><font size="2">:</font>&nbsp; </strong></p><p><strong>- Hệ thống tưới nhỏ giọt Israel<br /></strong></p><p><strong>- Hệ thống b&oacute;n ph&acirc;n qua nước tưới&nbsp; Israel<br /></strong></p><p><strong>- Hệ thống tưới phun - tạo ảm&nbsp; Israel<br /></strong></p><p><strong>- Hệ thống phun sương - l&agrave;m m&aacute;t&nbsp; Israel<br /></strong></p><p><strong>- Hệ thống tưới cảnh quan s&acirc;n vườn </strong></p><p><font size="2"><em><strong><u>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: </u></strong></em></font><br /></p><p><font size="3"><strong>C&ocirc;ng ty cổ phần Thủy Long Hưng</strong></font></p><p><em><strong><font size="2">778 Nguy&ecirc;n Tử Lực - Đ&agrave; Lạt</font></strong></em></p><p><em><strong><font size="2">( Cổng B vườn hoa Th&agrave;nh phố)</font></strong></em></p><p><font size="2"><strong>ĐT: 063 2240668 - 0977119676</strong></font></p><font size="2"><strong>Email: thuylonghungco@yahoo.com.vn</strong></font>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top