Help,cách Thuần Heo Rừng Rặc

tình hình là mình mua 2con heo rừng mới bẫy từ rừng về,thuần được khoảng 3 tuần thì mấy chú lên thiên đàng luôn.làm mình cũng nản trí theo luôn.xin mấy PRO nào biết cách thuần thì chỉ dùm mình nha,xin hậu tạ.
 
Back
Top