Help,cách Thuần Heo Rừng Rặc

tình hình là mình mua 2con heo rừng mới bẫy từ rừng về,thuần được khoảng 3 tuần thì mấy chú lên thiên đàng luôn.làm mình cũng nản trí theo luôn.xin mấy PRO nào biết cách thuần thì chỉ dùm mình nha,xin hậu tạ.
 

minhhai

Lữ khách
Không có ace nào có kinh nghiệm giúp em út hết sao


hiện nay tôi đang thuần 2 con 1 đực 1 cái được 4 tháng rồi. để một thời gian nữa xem sao có gì tôi sẽ chỉ bạn cách thuần heo rừng.
 

Quảng cáo

Top