Hình ảnh buổi họp mặt tất niên 2009

  • Thread starter khucthuydu
  • Ngày gửi
khucthuydu

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
#1
1/ Thời gian : 10h00 sáng - Chủ Nhật Ngày 17/01/2010

Địa điểm : Vườm ẩm thực ĐÔNG HỒ
Địa chỉ : 199 Cao Thang, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
[video=youtube;ZcsXo_MZDqA]http://www.youtube.com/watch?v=ZcsXo_MZDqA&feature=player_embedded[/video][/video]

Danh sách Tham Gia
<object width="560" height="340">

STT TÊN................................. SỐ ĐT................................... SL
<o:p></o:p>1. KHUCTHUYDU ................. 0948101010........................... 1<o:p></o:p>
2. VTT_GIANG ...................... 0916783138........................... 2<o:p></o:p>
3. THAMCUONG ................... 01693965906......................... 1
4. HELLO ................................ 0937091930........................... 1<o:p></o:p>
5. TRANVI .............................. 01226767768......................... 1<o:p></o:p>
6. XUAN VU........................... 0907938476........................... 2<o:p></o:p>
7. PHULOCVET...................... gửi KTD số phone.................. 2<o:p></o:p>
8.TANTAIBH ......................... 0937005590........................... 1<o:p></o:p>
9. NGABEN2002 .................... 0908121908........................... 1<o:p></o:p>
10. LEEQUOC .......................... 0938950053........................... 3<o:p></o:p>
11. PHANTUNG ....................... 0907960314........................... 2<o:p></o:p>
12. BUIMAIHOANGTUNG ..... 0907590225........................... 1<o:p></o:p>
13. TRUONGKHOI2004 .......... 0909605913........................... 1<o:p></o:p>
14. LOANPOS .......................... 0985355105........................... 1<o:p></o:p>
15. KYNONGDAN .................. 0982018618........................... 1<o:p></o:p>
16. PHUONGHUY ................... 01689923909......................... 1<o:p></o:p>
17. 230282 ................................ 0975822806........................... 1<o:p></o:p>
18. KAMTRI1311 ..................... 0972303213........................... 1<o:p></o:p>
19. MAKITA_ECHO................. 0944272304........................... 1<o:p></o:p>
20. TIENBK99@....................... 0978186060........................... 1<o:p></o:p>
21. DOICHMOTTINHYEU1987 0937111742.......................... 1<o:p></o:p>
22. JEN_ERO ............................ 0972236605........................... 1<o:p></o:p>
23. 3_PHỈ_NHÍM ..................... 0979119891........................... 4<o:p></o:p>
24. TUANBUIF ......................... 0983686290........................... 1<o:p></o:p>
25. LAITHEVONG ................... 0938652456........................... 1<o:p></o:p>
26. THANHECH........................ 0908101075........................... 1<o:p></o:p>
27. TRANKIEU ........................ 0919883888........................... 1<o:p></o:p>
28. CHIMQUY.......................... 0977774677........................... 1<o:p></o:p>
29. NHANCHANHTNQ .......... 0983112900........................... 1<o:p></o:p>
30. SUTUCAMAU .................... 0949606970........................... 1<o:p></o:p>
31. THIENSU_HUYNH ............ 0938289946........................... 1<o:p></o:p>
32. TAN GO CONG.................. 0983790745........................... 1<o:p></o:p>
33. ANH KHANG .................... 0908046049/0913884569...... 2<o:p></o:p>
34. ADAMKHANG .................. 0909970977........................... 1<o:p></o:p>
35. DONGHA_ORCHIDS......... 01284040100......................... 1<o:p></o:p>
36. LETANLINH....................... 0982456481........................... 1<o:p></o:p>
37. DANGVUONG83 ............... 0909793735........................... 1<o:p></o:p>
38. TUYETPHAN ..................... 0908946589........................... 1<o:p></o:p>
39. ANHDUC82........................ 0903910802........................... 1<o:p></o:p>
40. YEU_NONG_NGHIEP....... 0902512956........................... 1<o:p></o:p>
41. PHANHUUCO.................... 01265475369......................... 1<o:p></o:p>
42. NEWSAM ........................... 0983736646........................... 1<o:p></o:p>
43. DUCMANH ........................ 0909116611........................... 1
44. DNDUNGBK........................0989705295........ ...................1
45. PKTUAN..............................01239229968... .......................1
46.AnhChau(NONICK)................0937336870...... ......................1
47.Anh Cơ (Dynamic)..................0918202051............. ...............1
48.TUANDIEU...........................0908390831.. ..........................1
49. TAMCUONG......................0988535367.......... ....................2
50. EATHDRAGONFARM ......0902311123..............................1
51. CHIEN53 ............................0947968976............ ..................1<o:p></o:p>


TỔNG CỘNG : 62 THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA
<o:p></o:p>
Một vài hình ảnh chung về buổi offline nè các ACE
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_01.jpg&hash=58c2f7bbd303af3d46007d61da9c0687

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_02.jpg&hash=b1604e1d5df14a36643fb0109415bfb5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_03.jpg&hash=0ecc96b709d3dd94a5b28a7f1b0eace9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_04.jpg&hash=99405638ec65ca736ebc0913e30b699a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_05.jpg&hash=12d009fabe8b61c2f81359c0182d28be

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_06.jpg&hash=ef47137c10a14668a4b98a9cd7350ed3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_07.jpg&hash=749073454164140348e01f0698838b37

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_08.jpg&hash=a20da87a64685d82c7429d790257901e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_09.jpg&hash=3a9acf090cb81eb5e0ff4ebdd1ef27d9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_10.jpg&hash=051a8ef0578f5d72088dff41c70b28b6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_11.jpg&hash=a1659f9bf746197fddfbc00ec88457ea

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_12.jpg&hash=b0e2ea69663baf752a9dd15991688d7f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_13.jpg&hash=0b65b8e66b2f6d6127f930a4ee8c5be9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_14.jpg&hash=6f9586bf7758df396b4722b1753920b2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_15.jpg&hash=06a861b5c35f57039bc0c09a54ea068e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_16.jpg&hash=345df40e6cb3b485803681a93d0b2adc

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_17.jpg&hash=59dc2a4ab3bdf101a1f2ea8d10004dfa


Hello nè, sao giống quảng cáo điện thoại quá vậy ta

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_18.jpg&hash=26345b8b5c7cdac4e2b1f1c35d00189eproxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_19.jpg&hash=73db1cf83eaf0889497c2b5e2386bc74
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 
Last edited by a moderator:
khucthuydu

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
#2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_20.jpg&hash=43f460784223fdd829023310719e7aa0


Anh Phantung là người ngồi giữa đấy các bác!
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_21.jpg&hash=5c90110cd4d106b05767bef2e6b83c37


Bác Chien53 là người mặc áo pull đen, bác rất nhiệt tình!
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_22.jpg&hash=bee29f40b8ced69e5bf683358301b4cd


Leequoc - người đeo kính cùng với 2 bạn .
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_23.jpg&hash=9ca84daa3669f4b78cd75bea4a631bb1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_24.jpg&hash=ad86b92aa5a88e2968a570cd919ca376

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_25.jpg&hash=a10721d852552fdd2741b3c0744f7036

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_26.jpg&hash=509d2e191f8e5dd6b710a2e0807b00a6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_27.jpg&hash=943f08ea239b44079e4cccc07d875f64


He he he hai bác nhìn gì chăm chú thế?
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_28.jpg&hash=c078511b52d4fef88ac67276dd50ea20

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_29.jpg&hash=0e1c314aaace7ccf4eded0ccc69253cf


Bác yeu_nong_ nghiep của chúng ta đây, người mặc áo caro.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_30.jpg&hash=b12f1b3ac1025f08ccdee886cfd4624a


Anh Tuanbuif đây, người cho ta thưởng thức món heo rừng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_31.jpg&hash=170ad9811d43f4a2ff19f54d87ef14e5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_32.jpg&hash=7c8f50d3a977ed795298e9eab4e18426

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_33.jpg&hash=30dee8c51b830d6fe3d348ab7cef08aa

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_34.jpg&hash=6f7fafd5206d47705205908ce35bc489


Bác Chimquy từ Hà Nội bay vào tham dự buổi offline góp vui với người.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_36.jpg&hash=160c3836ad888f9f324761cafab669d1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_37.jpg&hash=a24ab475b5d26fc10db1782a30b9e7fe

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_38.jpg&hash=af3d1bd919bac33eaf02990d7f488608

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_39.jpg&hash=6c7504298057941e84bf632ddabc1223


Khucthuydu - Admin của Agriviet và là người có tâm huyết với dự án lập ra chuổi cửa hàng nông sản Agriviet.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_40.jpg&hash=478523c389eab38106604598dfb141bf


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_43.jpg&hash=565d11a18a75905419a2201e1a282908

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_41.jpg&hash=42bd1bd907d418e67417f3f77c07c325

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.agriviet.com%2Fuploads%2Foffline2009%2F2009_42.jpg&hash=e44baa0bb7919c61f662408b67cd89b5BQT WEBSITE KHÔNG BÌNH LUẬN JI THẾM keke..... phần còn lại như tường thuật buổi offline anh em viết hộ cho nó trung thực, nhất là những bạn đi sớm có thể viết về sự xắp sếp loạn xì ngầu, lung tung của BQT website ^^!<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 
Last edited by a moderator:
B

binh minh

Guest
#4
Toàn bộ Website đang hiển thị trang của 8 ngày trước. chỉ có duy nhất topic này là của hôm nay
Admin ơi coi lại xem tại sao mất đi 8 ngày qua rồi?!!!!!
 
T

trangtraiheoconlonton

Thành viên mới
#5
Các bác trong Nam họp đông vui quá!anh em ngoài Bắc cũng nên tổ chức một buổi gặp mặt có ý nghĩa như thế này nhỉ!
 
nuoide

nuoide

thanquangninh.vn
Nông dân @
#6
Bác Giáp vào trong Nam năm nay là để giao lưu và nhận cờ luân lưu tổ chức.Năm sau chắc chắn sẽ có ở Hà nội thôi Bác Giáp nhỉ.
Ngoài những mem mà mọi người đã biết còn lại đa số chưa biết AI LÀ AI vì thế bác nào thêm phần ghi chú đi cho dễ hiểu . Xem thế này cứ đoán già đoán non chẳng khác gì xem phim tập online mà ko có phụ đề vậy ^ _ ^
 
khucthuydu

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
#7
Toàn bộ Website đang hiển thị trang của 8 ngày trước. chỉ có duy nhất topic này là của hôm nay
Admin ơi coi lại xem tại sao mất đi 8 ngày qua rồi?!!!!!
Xin lỗi bác và các bạn thành viên !
Một sơ xuất của BQT website đã gây nên sự cố trên, BQT sẽ chú ý cẩn thận hơn.
 
NguyenPhatLoi

NguyenPhatLoi

Nhanong.Com
#9
Xin lỗi bác và các bạn thành viên !
Một sơ xuất của BQT website đã gây nên sự cố trên, BQT sẽ chú ý cẩn thận hơn.
tối hôm qua vô diễn đàn thấy mọi bài viết đều bị chuyển về box góp ý hỗ trợ kĩ thuật
em vừa được set nick cam vài hôm, nay tại bị tuột xuống nick xanh rồi , huhu :1^:
buổi offline đông vui quá, nhưng theo dự kiến thì hôm qua em ở nhà lặt lá mai nên không tham gia được.
 
linhtai

linhtai

Nhà nông nghiệp dư
#10
trưa nay em có thấy hình bác XuanVũ mà sao giờ del mất rối... hình trông đẹp thế cơ mà các Bác!. tiếc thật không đi dự được.
Mà sao chưa thấy ai nói gì đến dự án " Cửa hàng nông sản Agriviet" mà Bác admin đã có lần đề cập đến vậy kà?. muốn biết hình dạng em nó làm sao quá!
****Bác admin trẻ hơn quá nhiều so với dự đoán của em.........
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 
hello

hello

Lữ khách
#11
Hi hi hi, các ACE tham gia buổi offline đâu hết rồi nhỉ, sao hỏng thấy bàn luận gì buổi tiệc vậy. Làm tí gì cho rôm rả đi chứ. Rất tiếc hôm đó Hello đến muộn nên chưa góp vui với mọi người được. Chúc diễn đàn chúng ta ngày càng LỚN - VỮNG - MẠNH - THÂN THIỆN nhé!
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 
3 Phỉ

3 Phỉ

Có kinh nghiệm
#12
Jen là người đến sớm nhất (khi chưa có ngoe nào) và là người ra về.....không phải muộn nhất (!); tuy nhiên có thể nói Jen chứng kiến hầu như đầy đủ nhất về diễn tiến của buổi họp mặt. BTC nếu thấy cần cứ xin ý kiến của Jen là chính xác nhất. Chắc có nhiều điều phải rút kinh nghiệm đây.
 
T

tantaitbh

Thành viên mới
#13
Rất Muốn Tham Khảo Về Chuổi Cửa Hàng Nông Sản, Sẽ Rất Vui Khi được Cùng Góp 1 Tay!
 
T

tuanbuif

Lữ khách
#14
Chào cả nhà, bình thường mình rất ngại khi soi gương hay chụp hình vì sắc đẹp có hạn, nhưng hôm chủ nhật thấy lên hình mình cũng đẹp trai ghê!!! (tất cả mọi người ai cũng đẹp bằng nhau).

Rất cám ơn Ban quản trị, Ban tổ chức buổi offline và nhất là khucthuydu, những người đã đem đến cho ACE Agriviet 1 ngày chủ nhật thật là vui, thật nhiều ý nghĩa và thật là...NO và SAY.
Hy vọng ACE Agriviet sẽ có được nhiều lần như vậy nữa.
Chúc cả nhà vui, khỏe, làm ăn phát tài, phát lộc.
Thân chào.
TB: khucthuydu oi, cám ơn rất nhiều về chai rượu, về nhà khoe với bà xã, bã khen quá trời luôn, uống hơi bị ngon.
 
Last edited:
nuoide

nuoide

thanquangninh.vn
Nông dân @
#15
Anh tuấn có phải là người Cặp tóc ko anh? Nhìn anh lãng tử như Họa sĩ ấy. ^ _ ^
 
T

tuanbuif

Lữ khách
#16
Cám ơn khucthuydu đã cho mình lên nhà tài trợ, hy vọng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong tương lai.
Chào nuoide, người cột tóc đích thị là mình, ai cũng nói như bạn khi lần đầu gặp, nhưng mình không phải là họa sĩ, mình là BẠN CỦA HỌA SĨ. hahaha
Thân chào
 
hello

hello

Lữ khách
#17
Chào cả nhà, bình thường mình rất ngại khi soi gương hay chụp hình vì sắc đẹp có hạn, nhưng hôm chủ nhật thấy lên hình mình cũng đẹp trai ghê!!! (tất cả mọi người ai cũng đẹp bằng nhau).
chào anh Tuấn, anh có tóc rất ấn tượng. Anh đẹp là chổ đó đó. Hi hi hi
Hôm nào anh để cho em 1 con heo rừng về Long An ra gốc xoài tổ chức ăn uống cho hoành tráng hén. Chúc trại heo của anh ngày một phát triển.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 
C

chien53

Lữ khách
#18
Chào cả nhà hôm nay rảnh rổi công việc cám ơn BQT đã tạo điều kiện cho anh em gặp nhau giao lưu thật là vui -CHÚC SỨC KHỎE -NĂM MỚI -THẮNG LỢI
THÂN CHÀO
 
hello

hello

Lữ khách
#19
Hehehe, chào bác Chiến, bác nhiệt tình thật, hôm nào có chuyến công tác lên Hóc Môn cho phép cháu ghé thăm gia đình bác nhé.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
---------------
Jen là người đến sớm nhất (khi chưa có ngoe nào) và là người ra về.....không phải muộn nhất (!); tuy nhiên có thể nói Jen chứng kiến hầu như đầy đủ nhất về diễn tiến của buổi họp mặt. BTC nếu thấy cần cứ xin ý kiến của Jen là chính xác nhất. Chắc có nhiều điều phải rút kinh nghiệm đây.
Vậy anh là người vô sớm hơn chị Jen và chắc là người ra muộn hơn chị Jen nên anh mới biết thế. Vậy thì anh tường thuật lại cho các thành viên nào không đến tham dự được đọc đi anh.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 
Last edited:

Quảng cáo

Top