Hình ảnh hoa lộc vừng nhà mình nở rội vào sáng sớm

  • Thread starter locvung68
  • Ngày gửi
Sáng nay, chùm hoa lộc vừng nhà mình nở rộ vào sáng sớm, nhìn rất đẹp
Mời các Bác ngắm nhé

Cả chùm hoa dài khoảng 6 tấc. Có tất cả 46 nụ
Đêm qua nó đã nở khoảng 1/3 phía trên, sáng nay bung xoè ra thế này


Cận cảnh bông hoa. Đầu nhuỵ có những chấm tròn rất thơm

Đây là nguyên cả đoạn nụ nở xoè

Phần 2/3 bônghoa còn lại. Những nụ hoa ở giữa chùm đã búp nụ, có lẽ chiều tối nay nó sẽ nở bung ra


Cả chùm hoa ẩn hiện trong vòm lá. Lloại này có cuống màu đỏ, nhuỵ hoa màu hồng nhạt và bông màu trắng. Do đợt này cả cây chỉ nở có một chùm nên hoa tết to và lâu tàn

Toàn cảnh 2 chậu lộc vừng nhà mình đây. Mình vừa chuyển chậu nó sang 2 61ng cống đường kính lọt lòng 1 mét, cao 8 tấc, tốn gần 2 mét khối đất mới đầy 2 chậu. NHờ đủ đất đủ nước nên nó hoa ra khoẻ vậy
 L

locvung68

Lữ khách
Bổ sung hình hoa lộc vừng nở như dây pháo

Đêm qua, đoạn nụ giữa bông đã bắt đầu nở từ đầu hôm
http://nc1.upanh.com/b3.s9.d4/5811e9c7dd699dbeb42c9c1882c1e4cb_35456981.20092011033.jpg
http://nc0.upanh.com/b4.s10.d3/2d824a357ca6fc44ed6b90f62f1a1396_35457010.20092011035.jpg
http://nc5.upanh.com/b2.s20.d1/3ee6e05370e2a461d9d14dd6f1044981_35456965.20092011042.jpg

và bắt đầu nở xoè lúc 21 giờ tối
http://nc2.upanh.com/b2.s18.d2/ec66ed4b8eadaf6b5b997ce83d45d0df_35457062.20092011041.jpg
http://nc5.upanh.com/b2.s20.d1/3ee6e05370e2a461d9d14dd6f1044981_35456965.20092011042.jpg

Hoa nở thơm quá nên có nhiều côn trùng tìm đến. Thế là có một chú thằn lằn nằm canh me bên trong
http://nc2.upanh.com/b3.s3.d2/7d37e44355487d4b41c5cefa1436c993_35456172.20092011047.jpg
http://nc1.upanh.com/b2.s7.d4/ae17986717804cdb949bf3e0afd8a766_35456191.20092011048.jpg

Sáng hoa cả chùm hoa bung trong sương sớm
http://nc9.upanh.com/b5.s20.d1/75d090905164671d4c5416e022e1e66d_35456209.21092011049.jpg
http://nc1.upanh.com/b5.s13.d2/af42953af39c5b63c003712d85f0dd4c_35456231.21092011050.jpg
http://nc6.upanh.com/b6.s1.d4/d947bf089ab287437d73b7be85fbcbf0_35456236.21092011051.jpg

và cũng rất thơm nên có nhiều ong mật, ong bầu tìm đến hút mật.
http://nc6.upanh.com/b3.s11.d4/ec28b12e8c5b1deb9b99bf6884d98f44_35456246.21092011052.jpg
http://nc2.upanh.com/b4.s12.d1/52de6b9ef9d60f354711a35dec0adcee_35456262.21092011053.jpg
http://nc7.upanh.com/b3.s4.d3/4c445cc6aa3ed1805d0b36891786c4e6_35456277.21092011054.jpg
http://nc7.upanh.com/b2.s17.d2/2b12975f305607013a7fb9e4d386893a_35456297.21092011055.jpg
http://nc5.upanh.com/b4.s19.d1/5fc0fc9518ec0876ee30b54bb0d83367_35456315.21092011056.jpg
và cả chậu hoa trong nắng sớm. Báo với các Chú Bác một tin vui, chậu phía ngoài đã nhú thêm một bông nữa rồi. Chậu bên trong cũng bắt đầu nhú những bông đầu tiên
http://nc9.upanh.com/b1.s16.d2/7315961c569311d7e6d0cad129f92a76_35456129.21092011059.jpg

Đêm qua, đoạn nụ giữa bông đã bắt đầu nở từ đầu hôm
http://nc1.upanh.com/b3.s9.d4/5811e9c7dd699dbeb42c9c1882c1e4cb_35456981.20092011033.jpg
http://nc0.upanh.com/b4.s10.d3/2d824a357ca6fc44ed6b90f62f1a1396_35457010.20092011035.jpg
http://nc5.upanh.com/b2.s20.d1/3ee6e05370e2a461d9d14dd6f1044981_35456965.20092011042.jpg

và bắt đầu nở xoè lúc 21 giờ tối
http://nc2.upanh.com/b2.s18.d2/ec66ed4b8eadaf6b5b997ce83d45d0df_35457062.20092011041.jpg
http://nc5.upanh.com/b2.s20.d1/3ee6e05370e2a461d9d14dd6f1044981_35456965.20092011042.jpg

Hoa nở thơm quá nên có nhiều côn trùng tìm đến. Thế là có một chú thằn lằn nằm canh me bên trong
http://nc2.upanh.com/b3.s3.d2/7d37e44355487d4b41c5cefa1436c993_35456172.20092011047.jpg
http://nc1.upanh.com/b2.s7.d4/ae17986717804cdb949bf3e0afd8a766_35456191.20092011048.jpg

Sáng hoa cả chùm hoa bung trong sương sớm
http://nc9.upanh.com/b5.s20.d1/75d090905164671d4c5416e022e1e66d_35456209.21092011049.jpg
http://nc1.upanh.com/b5.s13.d2/af42953af39c5b63c003712d85f0dd4c_35456231.21092011050.jpg
http://nc6.upanh.com/b6.s1.d4/d947bf089ab287437d73b7be85fbcbf0_35456236.21092011051.jpg

và cũng rất thơm nên có nhiều ong mật, ong bầu tìm đến hút mật.
http://nc6.upanh.com/b3.s11.d4/ec28b12e8c5b1deb9b99bf6884d98f44_35456246.21092011052.jpg
http://nc2.upanh.com/b4.s12.d1/52de6b9ef9d60f354711a35dec0adcee_35456262.21092011053.jpg
http://nc7.upanh.com/b3.s4.d3/4c445cc6aa3ed1805d0b36891786c4e6_35456277.21092011054.jpg
http://nc7.upanh.com/b2.s17.d2/2b12975f305607013a7fb9e4d386893a_35456297.21092011055.jpg
http://nc5.upanh.com/b4.s19.d1/5fc0fc9518ec0876ee30b54bb0d83367_35456315.21092011056.jpg
và cả chậu hoa trong nắng sớm. Báo với các Chú Bác một tin vui, chậu phía ngoài đã nhú thêm một bông nữa rồi. Chậu bên trong cũng bắt đầu nhú những bông đầu tiên
http://nc9.upanh.com/b1.s16.d2/7315961c569311d7e6d0cad129f92a76_35456129.21092011059.jpg

Đêm qua, đoạn nụ giữa bông đã bắt đầu nở từ đầu hôm
http://nc1.upanh.com/b3.s9.d4/5811e9c7dd699dbeb42c9c1882c1e4cb_35456981.20092011033.jpg
http://nc0.upanh.com/b4.s10.d3/2d824a357ca6fc44ed6b90f62f1a1396_35457010.20092011035.jpg
http://nc5.upanh.com/b2.s20.d1/3ee6e05370e2a461d9d14dd6f1044981_35456965.20092011042.jpg

và bắt đầu nở xoè lúc 21 giờ tối
http://nc2.upanh.com/b2.s18.d2/ec66ed4b8eadaf6b5b997ce83d45d0df_35457062.20092011041.jpg
http://nc5.upanh.com/b2.s20.d1/3ee6e05370e2a461d9d14dd6f1044981_35456965.20092011042.jpg

Hoa nở thơm quá nên có nhiều côn trùng tìm đến. Thế là có một chú thằn lằn nằm canh me bên trong
http://nc2.upanh.com/b3.s3.d2/7d37e44355487d4b41c5cefa1436c993_35456172.20092011047.jpg
http://nc1.upanh.com/b2.s7.d4/ae17986717804cdb949bf3e0afd8a766_35456191.20092011048.jpg

Sáng hoa cả chùm hoa bung trong sương sớm
http://nc9.upanh.com/b5.s20.d1/75d090905164671d4c5416e022e1e66d_35456209.21092011049.jpg
http://nc1.upanh.com/b5.s13.d2/af42953af39c5b63c003712d85f0dd4c_35456231.21092011050.jpg
http://nc6.upanh.com/b6.s1.d4/d947bf089ab287437d73b7be85fbcbf0_35456236.21092011051.jpg

và cũng rất thơm nên có nhiều ong mật, ong bầu tìm đến hút mật.
http://nc6.upanh.com/b3.s11.d4/ec28b12e8c5b1deb9b99bf6884d98f44_35456246.21092011052.jpg
http://nc2.upanh.com/b4.s12.d1/52de6b9ef9d60f354711a35dec0adcee_35456262.21092011053.jpg
http://nc7.upanh.com/b3.s4.d3/4c445cc6aa3ed1805d0b36891786c4e6_35456277.21092011054.jpg
http://nc7.upanh.com/b2.s17.d2/2b12975f305607013a7fb9e4d386893a_35456297.21092011055.jpg
http://nc5.upanh.com/b4.s19.d1/5fc0fc9518ec0876ee30b54bb0d83367_35456315.21092011056.jpg
và cả chậu hoa trong nắng sớm. Báo với các Chú Bác một tin vui, chậu phía ngoài đã nhú thêm một bông nữa rồi. Chậu bên trong cũng bắt đầu nhú những bông đầu tiên
http://nc9.upanh.com/b1.s16.d2/7315961c569311d7e6d0cad129f92a76_35456129.21092011059.jpg

--------và bắt đầu nở xoè lúc 21 giờ tối
[IMG]http://nc2.upanh.com/b2.s18.d2/ec66ed4b8eadaf6b5b997ce83d45d0df_35457062.20092011041.jpg


Hoa nở thơm quá nên có nhiều côn trùng tìm đến. Thế là có một chú thằn lằn nằm canh me bên trongSáng hoa cả chùm hoa bung trong sương sớm


http://nc6.upanh.com/b6.s1.d4/d947bf089ab287437d73b7be85fbcbf0_35456236.21092011051.jpg

và cũng rất thơm nên có nhiều ong mật, ong bầu tìm đến hút mật.


và cả chậu hoa trong nắng sớm. Báo với các Chú Bác một tin vui, chậu phía ngoài đã nhú thêm một bông nữa rồi. Chậu bên trong cũng bắt đầu nhú những bông đầu tiên
 
Last edited:
danviet911

danviet911

Lữ khách
hoa đẹp quá, nhưng e ngồi load mãi mới xem đc ảnh, bác resize lại đi
 
L

locvung68

Lữ khách
Nhắn bạn danviet911

Khi xem. em không cần phải load hình vì tôi đã bổ sung hình ở phía dưới.
Do trước đó tôi up không đúng cách nên bạn chỉ thấy link, sau đó tôi up lại phía dưới đó, khỏi phải bấm vào các đường link chờ load
 
Khuon Chau Canh Cong CNC

Khuon Chau Canh Cong CNC

Nhà nông nghiệp dư
lộc vừng lá lớn nên hoa cũng lớn thiệt. sáng sớm uống cafê ngắm hoa là thích nhất.
 
N

ngnvhung

Nhà nông nghiệp dư
hehehe !! không biết hồi thằng cu con của nhà bác này sinh ra thì bác ấy có ríu rít đem khoe như khoe cây lộc vừng này không hén ?.
hehehehe !! chọc chút chơi
 
N

nuhoncuagio3000@yahoo.com

Guest
Hoa lộc vừng

Bạn ơi cho mình hỏi lộc vừng có nở hoa ban ngày không? Tại ở Công ty mình có trồng 2 cây nhưng ban đêm nó nở hoa còn sáng ra nó rụng mất tiêu. Nhưng mình thấy ở quê mình nó nở ban ngày, mình nói vậy mà cả Công ty mình nói mình nói xạo, họ nói:"chắc mình nhớ lộn hoa gì khác, chứ làm gì có lộc vừng nở hoa ban ngày, nếu có lộc vừng nở hoa ban ngày bao nhiêu tiền họ cũng mua". Bởi vậy mình muốn hỏi lại cho chính xác, cám ơn bạn!
 
L

locvung68

Lữ khách
Hoa lộc vừng nở vao ban đêm

Chào các Bác
Đúng là hoa lộc vừng nhà mình nở vào ban đêm và rụng vào buổi sáng
Thường Hoa nở lúc khoảng 9 giờ tối, bung xoè vào sáng sớm và rụng khi có nắng lên, khoảng 8 giờ đến 9 giờ
Hoa nở xoè vào sáng sớm là đẹp nhất đó các bác.
Lúc đó pha ấm trà, ngồi dưới gốc lộc vừng ngắm hoa uống trà, nghe mùi hương thoảng thoảng thì cảm giác rất tuyệt
 

Quảng cáoTop