Hình ảnh tại Hội chợ - Triển lãm giống nông nghệp Tp.HCM tổ chức lần II năm 2014.

  • Thread starter Cuianh
  • Ngày gửi
Cuianh

Cuianh

Thành viên mới
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1001.jpg&hash=153733cb3a7f0fe48289f13556b1c834

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1003.jpg&hash=c2b1b57190b426be95cac5535e04ed6c

Heo Duroc giống của Công ty Adeco
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1009.jpg&hash=81231b766bf6c18b4bffc2c937e2dc79

Heo giống Landrace
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1023.jpg&hash=dd0c71b6d291ce16a4327de9f3b647e7

Trứng gà của Adeco
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1020.jpg&hash=46b0e1a81f18a49489fd2e50b48605b0

Thức ăn chăn nuôi của Adeco
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1021.jpg&hash=aaf86722aad8bb681d0c9677d92b2879

Công tác chuẩn bị của các đơn vị.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1025.jpg&hash=c2ddea9997a3ca9b84234ec96d60b1c2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1026.jpg&hash=f96245d8868da3524c904891f7871ef1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1030.jpg&hash=a9f233ed69f8e74fef246aecc732367a

Khách nước ngoài tham quan tại Triển lãm.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1036.jpg&hash=bd4f8df894d5370ed2042bcc70f27c58

Nghệ nhân trẻ.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1038.jpg&hash=3c56a7c8931f961f7fb5e6dc6f1e0b4c

Dưa hấu leo giàn.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1039.jpg&hash=d8b4dab579faf8f16e7d0e39c0df7a56

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1041.jpg&hash=7ba54c03369711064eace31e564aaf3b

Chỉnh trang lại.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1043.jpg&hash=238c6f5e75b8c25765bf62f4d6f68960

Một cô bé áo dài dễ thương..
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi895.photobucket.com%2Falbums%2Fac156%2Fthanhhai_nhixuan%2FIMG_1048.jpg&hash=d0c08782df01781586cb4628f999a62c
 
Last edited:

Quảng cáo

Top