HN bán cặp thái chuối tuyết re?

  • Thread starter ngoclanh1995
  • Ngày gửi
N

ngoclanh1995

Guest
#1
up lai anh

tình hình 1 em muốn bán 1 cặp chuối tuyết mái đẻ xong lứa 1 rồi... gà hơi lỗi tí trống đuôi hơi vẹo, mái chân xanh. còn đâu thì chuẩn Bác nào quan tâm cứ pm em rồi em gửi anh trước yahoo:cau_be_h0c_jeu 01668395349

http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164655_01012011464.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164737_01012011468.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164804_01012011470.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164616_01012011461.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164603_01012011460.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164536_01012011458.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164548_01012011459.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164522_01012011457.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164509_01012011456.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164454_01012011455.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164424_01012011453.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164257_01012011447.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164244_01012011446.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164230_01012011445.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164215_01012011444.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164202_01012011443.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164145_01012011442.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164126_01012011441.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164114_01012011440.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164043_01012011438.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164100_01012011439.jpg

--------

http://farm3.anhso.net/upload/20111205/16/o/anhso-164100_01012011439.jpg
 

Last edited: