Bán HN - Bán gáy Thái bạch tạng âm Đồng, bài bản nhiều & Gáy mồi lỡ

  • Thread starter BigBird
  • Ngày gửi
BigBird

BigBird

Thành viên mới
#1
1. Bán 1 con gáy Thái bạch tạng mỏ hồng, gù có âm Đồng khá, chim đang thay lông gần xong. Giọng thổ pha Đồng, bài bản nhiều lèo. Lúc chưa thay lông, căng chim âm Đồng diều rất khá.


Giá 15tr, tel: 01662989111Ko có thời gian rình quay lại clip nên dùng tạm clip gù đấu đợt trc quay, con ở lồng phía bên tay phải mọi người nhé.

2. Mồi lỡ mã phấn giọng Còi pha Đồng, gáy gọi bổ 4, gù Chồng đấu mấy tiếng đầu. Thỉnh thoảng gáy gọi hơi dị, sau tiếng bổ 4 là những tiếng cục ra như Chu dây (cục.cúc.cu.cu…cục…cục…cục…cục…cục…cục…cục…cục…). Bình thường ra từ 4-8 phát cục, lúc căng ra đến 12 phát cục. Bài bản thỉnh thoảng ra Chu đơn, Lèo (kèm). Con mồi này bắt đc con bổi nào là đẹp con đó.


Giá: 5tr, tel: 01662989111


15093997884_f2a40c620e_o.jpg15713945835_795989094a_o.jpg15529108480_c3f6c783af_o.jpg3. Mồi lỡ có qui đen, gáy gọi bổ 5, cứng gù, giọng thổ pha. Bài bản kèm dập mau, kèm 1 & vấp thưa.


Giá: 5tr, tel: 01662989111


15528038349_26cb35144e_o.jpg15529073660_5bd371a29b_o.jpg15528038959_9b4ebf980e_o.jpg

Update hình ảnh của con mồi lỡ mã phấn (số 2)
15904163415_c3a5e7bce2_o.jpg

15903521002_f2f235007f_o.jpg

15716866400_e2a4900ced_o.jpg

Lên cho cuối ngày..............
 

Đối tác


Top