HN bán GP số lượng lớn đây.

  • Thread starter tzee9x
  • Ngày gửi
T

tzee9x

Guest
#1
Tình hình bọn tớ sắp tới đy làm cả ngày không có điều kiện chăm sóc các bé nên đăng gả đại gia đình gp của bọn tớ.Các bé khỏe mạnh,mập mạp.Fix cho bạn nào nhiệt tình yêu các bé :x.

1.bé mẹ (đã đẻ 1 lứa)
giá 1 triệu 3
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj8.upanh.com%2Fb2.s13.d3%2Fe18c394cf04cbcab0e5fbfbdf588594c_41805008.img7938.jpg&hash=35ae2373e7ea5b906f05003624eb48a7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj0.upanh.com%2Fb4.s24.d1%2Fe9f2c370ee68e2c5ef201752b9399be3_41805010.img7939.jpg&hash=63e995d812cebd16e46d76a408cdaf24


2.bé bố (sau 1 đêm lông bị gặm tùm lum)
giá 1 triệu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj9.upanh.com%2Fb1.s24.d3%2F363eb03a48e892f65d30871e5c5d012e_41804689.hinhanh0441.jpg&hash=2f6b9ad878516609614a5097a9160515

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj2.upanh.com%2Fb4.s15.d1%2F4e09ae4adfa8dbd461cbbc010d278e35_41804692.hinhanh0444.jpg&hash=0b9003781337f6a36ca8cfcd56a30229


3.bé english đực
giá 55ok
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj6.upanh.com%2Fb4.s13.d5%2F4aec58fa89af810e7339fe9d51f055aa_41804696.hinhanh0446.jpg&hash=632a029fb8f8212e18e9ad7dec1ec2a4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj8.upanh.com%2Fb2.s16.d1%2F1df27347e520ebdc085d258f84acd7d9_41804698.hinhanh0447.jpg&hash=91f103569cb910419d3ccf00c232a997


ĐÀN BABY
4. baby peru cái
giá 1 triệu 2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj3.upanh.com%2Fb2.s24.d3%2F566b5da41a1314f3b2a732cebbace329_41804623.hinhanh0440.jpg&hash=f3d5c87b0e1aff3024befe77da04b015

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj2.upanh.com%2Fb6.s25.d3%2F8cbaad231454efe743424081d1bb224b_41804622.hinhanh0436.jpg&hash=3950ea3b4d15a50547eb1e2e20168e16


5.baby peru cái
giá 1 triệu 2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj1.upanh.com%2Fb1.s25.d2%2F918a5c072e9d22b302c4cc2257102531_41804621.hinhanh0435.jpg&hash=f21bd849c304b863e6aae39d29eb3504

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj0.upanh.com%2Fb1.s24.d2%2F0263d9cd692812b14aa3908ccc6f2bfd_41804620.hinhanh0433.jpg&hash=ce18b78c0f7715397402e3e706d40325


6. baby peru đực
giá 1 triệu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj8.upanh.com%2Fb5.s3.d3%2Fe9edbf2416f7dae45827678afb84824e_41804618.hinhanh0431.jpg&hash=d4fbd6894891521e7085ec73e28d59b9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj5.upanh.com%2Fb1.s15.d1%2Fe2eb487b024188bf21b76925aa483acb_41804615.hinhanh0430.jpg&hash=52be33154e72b1a5f3160a9e1e8ae0e6


7. baby silky cái
giá 1 triệu 2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj0.upanh.com%2Fb1.s3.d4%2F80e5d00b10584c5dadba5bbd9006258d_41804570.hinhanh0429.jpg&hash=da482fde0e01ca5113ae827936c3f294

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj9.upanh.com%2Fb4.s24.d2%2Ff6e90fff00afc023603342bb9a5381b8_41804569.hinhanh0428.jpg&hash=55a39dbab134f0a0a82fa3b501037743


8. baby silky đực
giá 1 triệu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj8.upanh.com%2Fb5.s16.d1%2Fce25e3facf864c78dbb4d7eb55ac7717_41804568.hinhanh0426.jpg&hash=0ebb3691614ee1711238e47c622e4025

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj7.upanh.com%2Fb4.s13.d3%2F9448f2c559b0c25232b31704700ab7dc_41804567.hinhanh0424.jpg&hash=dacef996ac15331f9bfb236502cb0e4f


9. baby silky đực
giá 9ook
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj5.upanh.com%2Fb1.s16.d1%2F59120ed7de3c64c6f545e6b97ac79781_41804565.hinhanh0422.jpg&hash=708e9b5b0daf31d2c26db171ddcf9a69

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnj3.upanh.com%2Fb6.s16.d1%2F4c42257e1a3cfc431ad3f54bcecdb62b_41804563.hinhanh0423.jpg&hash=0b3149377b8b00faecf0c9fd525bcaf1
Mọi chi tiết liên hệ
y/h: bobi_dethuong | sđt : 01678292926
y/h: t_zee.sk8t | sđt : 01683076141
 

Đối tácTop