HN- Chjm Cu toàn 3 đến 4 Năm lồng

#1
Đang muốn ra đi 1 số Chjm Cu toàn 3 đến 4 Năm lồng (lồng chùa Cu Nam, Lồng Tròn Cu bắc ) gáy gù bổ tư , khiển Gù , Và mấy em gà Đông tảo 4 tháng tầm hơn 2 kg 1 bé, riêng gà Đông tảo nuôi từ h đến tết tầm 4 đến 5 kg . ae thích Call ĐT : 0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN
Link Video Cu gay
https://www.facebook.com/photo.php?v=356323451169038&set=o.445403812222947&type=2&theater
 

#3
Đang muốn ra đi 1 số Chjm Cu toàn 3 đến 4 Năm lồng (lồng chùa Cu Nam, Lồng Tròn Cu bắc ) gáy gù bổ tư , khiển Gù Khách gù
 
#4
Đang muốn ra đi 1 số Chjm Cu toàn 3 đến 4 Năm lồng (lồng chùa Cu Nam, Lồng Tròn Cu bắc ) gáy gù bổ tư , khiển Gù , Và mấy em gà Đông tảo 4 tháng tầm hơn 2 kg 1 bé, riêng gà Đông tảo nuôi từ h đến tết tầm 4 đến 5 kg . ae thích Call ĐT : 0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN
Link Video Cu gay
https://www.facebook.com/photo.php?v...type=2&theater

--------

ae thích Call ĐT : 0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN

--------

Đang muốn ra đi 1 số Chjm Cu toàn 3 đến 4 Năm lồng (lồng chùa Cu Nam, Lồng Tròn Cu bắc ) gáy gù bổ tư , khiển Gù , Và mấy em gà Đông tảo 4 tháng tầm hơn 2 kg 1 bé, riêng gà Đông tảo nuôi từ h đến tết tầm 4 đến 5 kg . ae thích Call ĐT : 0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN
 
Last edited:
#5
Bán đôi Cu gáy 3 đến 4 năm Lồng (lồng chùa Cu Nam, Lồng Tròn Cu bắc ) gáy gù bổ tư , khiển Gù , Khách Gù .
ae thích Call ĐT : 0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN
Video Cu gáy Đấu
https://www.facebook.com/photo.php...

--------

Bán đôi Cu gáy 3 đến 4 năm Lồng (lồng chùa Cu Nam, Lồng Tròn Cu bắc ) gáy gù bổ tư , khiển Gù , Khách Gù .
ae thích Call ĐT : 0985.768.669 & 094.342.1982 ĐC Số 7 Đường S ĐHNN1 Trâu Quỳ Gia lâm HN
Video Cu gáy Đấu
https://www.facebook.com/photo.php...
 
Last edited: