HN - gà TC Bông + serama nhỏ

  • Thread starter coongvip
  • Ngày gửi
C

coongvip

Lữ khách
#1
hiện nay đang muốn đổi màu nên cần bán 1 chú TC chắc khoảng gần 1 tuổi ji` đó

mồng trích chân vuông


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010070.jpg&hash=bc881dd82f4a30b07bda783c7d06a1d5

tiếp theo là mấy em serama nhỏ

gà trống khoảng hơn 2 tháng gần 3 tháng màu vàng tàu , gà đã gáy và vè mái , rất sung

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010080.jpg&hash=d0d82d8957a58e05c730e756a9f141be

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010078.jpg&hash=cba12a05977d483a46ce834cf66ec503


còn lại là gà mái

con khét này hình mái nhưng mà rất gấu nên đang nghi là gà trống

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010073.jpg&hash=9104218b1c2a34ea58f9f1e0a068cbee


mái điều khét
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010074.jpg&hash=0e79be9d1aafb9deaadb83a78f93bb5a


mái chuối trắng hơi nhỏ hơn bọn trên 1 chút

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010077.jpg&hash=1a657f6e9f55d653cd5bb48a8eccf46b


và 1 mái khét khoảng gần 5 tháng tuổi mặt đã đỏ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010071.jpg&hash=c40f7a0479c7b6dbc67517d9ed72066d


mọi chi tiết liên hệ Khanh 0983152440 - 62 Tôn ĐỨc Thắng - YH : detubachtuyet1

ai ghé ngang thì up dùm cái nhé ! thankl trước ;)
 

C

coongvip

Lữ khách
#2
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp;)
 
D

ducmanh

Thành viên mới
#4
HN- gà TC bông + serama nhỏ

hiện nay đang muốn đổi màu nên cần bán 1 chú TC chắc khoảng gần 1 tuổi ji` đó

mồng trích chân vuông


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010070.jpg&hash=bc881dd82f4a30b07bda783c7d06a1d5

tiếp theo là mấy em serama nhỏ

gà trống khoảng hơn 2 tháng gần 3 tháng màu vàng tàu , gà đã gáy và vè mái , rất sung

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010080.jpg&hash=d0d82d8957a58e05c730e756a9f141be

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010078.jpg&hash=cba12a05977d483a46ce834cf66ec503


còn lại là gà mái

con khét này hình mái nhưng mà rất gấu nên đang nghi là gà trống

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010073.jpg&hash=9104218b1c2a34ea58f9f1e0a068cbee


mái điều khét
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010074.jpg&hash=0e79be9d1aafb9deaadb83a78f93bb5a


mái chuối trắng hơi nhỏ hơn bọn trên 1 chút

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010077.jpg&hash=1a657f6e9f55d653cd5bb48a8eccf46b


và 1 mái khét khoảng gần 5 tháng tuổi mặt đã đỏ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi300.photobucket.com%2Falbums%2Fnn22%2Fcoongvip%2Fsinh%2520vat%2520canh%2F06112010071.jpg&hash=c40f7a0479c7b6dbc67517d9ed72066d


mọi chi tiết liên hệ Khanh 0983152440 - 62 Tôn ĐỨc Thắng - YH : detubachtuyet1

ai ghé ngang thì up dùm cái nhé ! thankl trước ;)
Up cho người quen
 

Đối tác


Top