HN - TrâuQuỳ Bán Xoáy thái

#1
HN - TrâuQuỳ Bán Xoáy thái
Bán Hộ bà Chị trong Sài Gòn Đàn Xoáy thái 1 tháng 15 ngày tuổi đã tiêm 1 mũi ,sổ giun , sổ khám đầy đủ chó khỏe mạnh, màu nâu đỏ, và nâu vàng , giống cái tất.... nam 0985.768669

HN - TrâuQuỳ Bán Xoáy thái
Bán Hộ bà Chị trong Sài Gòn Đàn Xoáy thái 1 tháng 15 ngày tuổi đã tiêm 1 mũi ,sổ giun , sổ khám đầy đủ chó khỏe mạnh, màu nâu đỏ, và nâu vàng , giống cái tất.... nam 0985.768669

--------

HN - TrâuQuỳ Bán Xoáy thái
Bán Hộ bà Chị trong Sài Gòn Đàn Xoáy thái 1 tháng 15 ngày tuổi đã tiêm 1 mũi ,sổ giun , sổ khám đầy đủ chó khỏe mạnh, màu nâu đỏ, và nâu vàng , giống cái tất.... nam 0985.768669


 

Last edited:
Top