Hn_nhận thiết kế và làm các loại bể cá kích thước các loại giá rẻ nhất

  • Thread starter tiendat_xda
  • Ngày gửi
T

tiendat_xda

Guest
#1
nhận l&agrave;m bể k&iacute;nh với c&aacute;c loại k&iacute;ch thước v&agrave; c&aacute;cloại bể lọc gi&aacute; rẻ.b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ!đặt nhiều ship tận nơi(nếu gần)<br /> m&igrave;nh l&agrave;m bể tất cả c&aacute;c k&iacute;ch thước ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ sdt 01684554814<br /> mong anh em ủng hộ m&igrave;nh sẽ cố gắng l&agrave;m với gi&aacute; rẻ nhất cho cac b&aacute;c!thanks<br /> m&igrave;nh ở 424 đường Kim Giang Quận Ho&agrave;ng Mai<br /> em b&aacute;o gi&aacute; một số bể để mọi người tham khảo:bể 30*25*25 gi&aacute; 120k bể 25*20*20 80k bể 40*30*30 170k bể 50*30*30 220k bể 60*30*45 k&iacute;nh 5 ly 320k;8ly 450k; { bể 70*45*45 kinh 5ly 350 k&iacute;nh 8 ly l&agrave; 510k} {bể 80*45*50 k&iacute;nh 5 ly 400k k&iacute;nh 8 ly 570k} { bể 90*45*60 k&iacute;nh 5 ly l&agrave; 470k k&iacute;nh 8 ly l&agrave; 650k} {bể 100*45*60 k&iacute;nh 8ly 750k k&iacute;nh 10ly l&agrave; 1050k} {bể 110*45*60 k&iacute;nh 8ly gi&aacute; 800k k&iacute;nh 10 ly gi&aacute; 1150k}<br /> {bể 120*45*60 k&iacute;nh 8 ly gi&aacute; 850k k&iacute;nh 10ly gi&aacute; 1250k} {bể 130*45*65 k&iacute;nh 8ly gi&aacute; 950k k&iacute;nh 10ly gi&aacute; 1400k}<br /> bể 140*45*65 k&iacute;nh 8ly gi&aacute; 1050k k&iacute;nh 10ly gi&aacute; 1500k k&iacute;nh 12 ly gi&aacute; 1900k}<br /> { bể 150*45*65 k&iacute;nh 8ly 1250k k&iacute;nh 10 ly 1650k k&iacute;nh 12 ly 2050k}<br /> <br /> Sau đ&acirc;y l&agrave; b&aacute;o gi&aacute; lọc tr&agrave;n c&oacute; k&iacute;ch thước:<br /> 50x15x10: 50.000<br /> 60x15x10: 60.000<br /> 70x15x10: 70.000<br /> 80x15x10: 80.000<br /> 90x15x10: 90.000<br /> 100x15x10: 100.000<br /> 110x15x10: 110.000<br /> 120x15x10: 120.000<br /> 130x15x10: 130.000<br /> <br /> <br /> t&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave; nhiều b&aacute;c đặt bể y&ecirc;u cầu lấy phụ kiện nhiều qu&aacute; n&ecirc;n m&igrave;nh nhập về một lượng <br /> phụ kiện c&aacute;c loại như: bơm;sủi ; đ&aacute; ; tranh ; c&aacute;t sỏi ;thức ăn cho c&aacute; c&aacute;c loại<br /> c&acirc;y thuỷ sinh <br /> n&ecirc;n b&aacute;c nao c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với em theo số điện thoại 01684554814<br /> nh&agrave; em ở 424 đường kim giang Quận Ho&agrave;ng Mai<br /> nh&agrave; b&aacute;c n&agrave;o gần em ship cho<br /> gi&aacute; sẽ rẻ hơn ngoại thị trường 15% thanks c&aacute;c bac<br /> <br /> <br /> v&agrave; c&aacute;c loại bể k&iacute;ch thước kh&aacute;c xin li&ecirc;n hệ theo số 01684554814<br /> thanks

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đinh tiến đạt
- Địa chỉ: linh đàm-hà nội
- Điện thoại: - Fax:
- email: dat.xaydung89@gmail.com
 

Top