Hỗ trợ tích cực vùng mía bị dịch chồi cỏ ở Nghệ An

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Sau 8 tháng công bố dịch bệnh chồi cỏ hại mía, Nghệ An đã được sự giúp đỡ kịp thời của Chính phủ, Bộ NN&PTNT và sự hỗ trợ về chuyên môn của các nhà khoa học Viện BVTV. Nghệ An đã dồn sức tổ chức triển khai dập dịch đến nay đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chống dịch đến ngày 10/8/2009 trên toàn vùng bà con nông dân đã cày phá tiêu huỷ nguồn bệnh được gần 4.500ha/6.000ha nhiễm bệnh vào cuối tháng 12/2008 và đào bỏ xử lý cây bị bệnh trên diện tích nhiễm bệnh nhẹ được 2.322ha. Sau cày phá tiêu huỷ nguồn bệnh đã tổ chức trồng lại bằng nguồn giống sạch bệnh được trên 2.500ha. Hiện nay toàn vùng chỉ còn 412ha nhiễm nặng và trung bình với tỷ lệ từ trên 20% khóm bị bệnh và 632ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ từ rải rác đến dưới 20% khóm bị bệnh (những diện tích này đã và đang được bà con tiếp tục đào bỏ tiêu huỷ cây bị bệnh theo phương án của Sở NN&PTNT).


Chia sẻ khó khăn và mất mát của bà con nông dân, trong vụ xuân 2009, Chính phủ đã chi tiền ngân sách cho Nghệ An hỗ trợ nông dân mua giống sạch bệnh 2.500.000đồng/ha; Công ty TNHH mía đường Nghệ An Tate&lyle chi hỗ trợ 2.000.000đồng/ha, đưa tổng tiền hỗ trợ trồng lại bằng giống sạch bệnh là 4.500.000đồng/ha. Theo báo cáo của ông Ngô Văn Tú - giám đốc nông nghiệp Công ty TNHH mía đường Nghệ An Tate&lyle, đến ngày 10/8/2009 Công ty đã hoàn tất hồ sơ giải ngân cho dân 1.359ha = 2.718.000.000đồng và đang cùng các địa phương xem xét 1.584ha để hỗ trợ tiếp nếu đủ điều kiện.


Để nhanh chóng khôi phục lại vùng nguyên liệu mía, vụ thu năm 2009 bắt đầu trồng từ 1/8 – 30/10 với kế hoạch trồng lại bằng giống sạch bệnh trên toàn vùng nguyên liệu mía của Công ty NAT&L là 1.500ha (huyện Quỳ Hợp 658ha, Nghĩa Đàn 630ha, TX Thái Hoà 60, Quỳnh Lưu 108ha, Quỳ Châu 40ha…). Tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 2.500.000đồng/ha theo Quyết định 403/QĐ.UBND.NN ngày 11/02/2009; Công ty NAT&L hỗ trợ 3.000.000đồng/ha trong tổng số tiền cho vay 7.000.000/ha để mua các loại giống mới, giống chín sớm sạch bệnh QĐ 93-159, KK2, VN84-4137, ROC 10 và ROC 16 (tổng số tiền hỗ trợ cho nông dân mua giống sạch bệnh 5.500.000đồng/ha). Ngoài hỗ trợ mua giống Công ty NAT&L còn cho vay không lãi suất để làm đất 2.000.000đồng/ha (theo văn bản số 09109/NAT&L ngày 1/6/2009 của Công ty TNHH mía đường Nghệ An Tate&Lyle).


Như vậy, cho đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho việc trồng lại mía vụ thu 2009 của vùng nguyên liệu nhà máy đường NAT&L đã được hoàn tất, diện tích mía giống sạch bệnh đã được xác định, chính sách đã được công bố. Để triển khai có hiệu quả, chính quyền các cấp ở địa phương cùng các ngành hữu quan khẩn trương tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn cho dân biết để khi có điều kiện thời tiết mưa xuống, ẩm độ đất cao, sẽ tiến hành trồng ngay đảm bảo đúng thời vụ, đúng chính sách chủ trương của Nhà Nước.Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:
Top