Hóa Chất Ngành Phân Bón

anhtai_9974

Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
#1
<p>Xi&ecirc;n hệ: Nguyễn Anh T&agrave;i (PKD)</p><p>&nbsp;0937 236 475 / 0165 6137 595</p><p>&nbsp;C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; Cung Ứng c&aacute;c mặt h&agrave;ng sau:</p><p>&nbsp;1 - Mono Amonium Phosphate - MAP &nbsp; &nbsp; - China - 9kg/bao</p><p>&nbsp;2 - MKP 98% &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China - 25kg/bao</p><p>&nbsp;3 - MgSO4.7H2O &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China - 25kg/bao</p><p>&nbsp;4 - H3PO4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China, Việt Nam - 35kg/can.</p><p>&nbsp;5 - K Humate &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China &nbsp;- 25kg/bao</p><p>&nbsp;6 - Ure &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China - 50kg/bao</p><p>&nbsp;7 - DAP&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China - 50kg/bao</p><p>&nbsp;8 - Amonium Sulphate - Ph&acirc;n SA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China - 50kg/bao</p><p>&nbsp;9 - K2SO4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Isreal, Korea,.. - 25kg/bao</p><p>&nbsp;10 - KCL&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Isreal,.. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- 25kg/bao</p><p>&nbsp;11 -&nbsp; M&agrave;u Tartrazine &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-India &nbsp; &nbsp;- 25kg/drum</p><p>&nbsp;12 - M&agrave;u Sunset yellow&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-India &nbsp; &nbsp;- 25kg/drum</p><p>&nbsp;13 - M&agrave;u Ponceau 4R&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-India &nbsp; &nbsp;- 25kg/drum</p><p>&nbsp;14 - M&agrave;u Amaranth &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-India &nbsp; &nbsp;- 25kg/drum</p><p>&nbsp;15 - M&agrave;u Brilliant Blue&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -India &nbsp; &nbsp;- 10kg/drum</p><p>&nbsp;H&agrave;ng nhập khẩu nguy&ecirc;n đai nguy&ecirc;n kiện.</p><p>&nbsp;Hy vọng nhận được sự hợp t&aacute;c từ Qu&yacute; Kh&aacute;ch.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Hóa Chất Tân Hưng Phú
- Địa chỉ: 878B Ta Quang Buu, P5, Q8, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 6263 0963 Ext:105 - Fax: 08 6298 6036
- email: sales01@thpchemical.com
 

#4
Em bên cty Thiên Thuận Thành cty em ở Biên Hòa.

Giá bên em la 4 250 000đ/kg.

Quy cách 1kg/lon nhôm.
5kg/thùng carton.
Xuất xứ: TQ

Mong được hợp tác cùng anh!

Ms Vinh 0939 888 648