Hóa Chất Nuôi Trồng & Chế Biến Thủy Sản

  • Thread starter anhtai_9974
  • Ngày gửi
A

anhtai_9974

Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Xin li&ecirc;n hệ: Nguyễn Anh T&agrave;i.</p><p>&nbsp;0937 236 475 / 0165 6137 595</p><p>1 - Chlorine Nippon - Japan - 45kg/drum.</p><p>2 - Chlorine 70% &nbsp; &nbsp;- China - 50kg/drum</p><p>3 - Saponin &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China - 10kg/bao</p><p>4 - Oxy TPL 50% min - Thai Lan - 30kg/can</p><p>5 - Oxy hạt, vi&ecirc;n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- China &nbsp; &nbsp;- 25kg/bao</p><p>6 - Acid Acetic 99,85% - korea &nbsp; &nbsp;- 30kg/can</p><p>7 - TCCA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China &nbsp; &nbsp; - 50kg/drum</p><p>&nbsp;V&agrave; c&ograve;n nhiều sản phẩm kh&aacute;c.</p><p>&nbsp;H&agrave;ng nhập khẩu chất lượng, nguy&ecirc;n đai nguy&ecirc;n kiện,</p><p>&nbsp;Sẵn s&agrave;ng nhập h&agrave;ng Cont cho Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu.</p><p>&nbsp;Hy vọng nhận được sự hợp t&aacute;c từ Qu&yacute; Kh&aacute;ch.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Hóa Chất Tân Hưng Phú
- Địa chỉ: 878B Ta Quang Buu, P5, Q8, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 6263 0963 Ext:105 - Fax: 08 6298 6036
- email: sales01@thpchemical.com
 

Đối tácTop