Hóa chất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

#1
[TABLE="width: 806, align: left"]
<tbody>[TR]
[TD="colspan: 5"]CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"]Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"]Tel: 04.38645883/37194246; Fax:/04.3664662504.37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"]Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"]DANH MỤC HÓA CHẤT PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tên Tiếng Anh
[/TD]
[TD]Tên Tiếng Việt
[/TD]
[TD]Công thức
[/TD]
[TD]SX-CL-ĐG
[/TD]
[TD] Úng dụng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Calcium phosphat dibasic
[/TD]
[TD]DCP
[/TD]
[TD]Ca2HPO4
[/TD]
[TD]TQ-DD-40kg
[/TD]
[TD] Bổ xung P
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD](POE)Sorbitan mono oleate
[/TD]
[TD]Tween 80
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Sing-DD-20kg
[/TD]
[TD] Chất nhũ hóa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Amonium sulfate
[/TD]
[TD]Amoni sunphát
[/TD]
[TD](NH4)2SO4
[/TD]
[TD]TQ-CN-50kg
[/TD]
[TD] Đạm 1 lá
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Boric acid
[/TD]
[TD]A.Boric
[/TD]
[TD]H3BO3
[/TD]
[TD]Nga-CN-25kg
[/TD]
[TD]Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Calcium pentothenate
[/TD]
[TD]Canxi pantothenate
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]TQ-AR-100g
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Calcium Tri photphate
[/TD]
[TD]Tricanxi photphat
[/TD]
[TD]Ca3(PO4)2
[/TD]
[TD]VN-TP-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung P
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cobalt sulfat
[/TD]
[TD]Coban sunphát
[/TD]
[TD]CoSO4
[/TD]
[TD]Plan-98%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CtaxN9
[/TD]
[TD]Nonylphenolethoxylate9
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Malai-CN-225kg
[/TD]
[TD] Chất nhũ hóa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cupric sulfate pentahydrate
[/TD]
[TD]Đồng sunphat tinh thể
[/TD]
[TD]CuSO4.5H2O
[/TD]
[TD]Đloan-99%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dimethylformamide
[/TD]
[TD]DMF
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Đức-CN-190kg
[/TD]
[TD] Chất nhũ hóa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dimethylsunphoxite
[/TD]
[TD]DMSO
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]TQ-DD-230kg
[/TD]
[TD] Chất nhũ hóa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EDTANa2
[/TD]
[TD]TrilonB
[/TD]
[TD]C10H14N2Na2O8
[/TD]
[TD]TQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Tạo phức chelat
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EDTANa2
[/TD]
[TD]TrilonB
[/TD]
[TD]C10H14N2Na2O8
[/TD]
[TD]Hàlan-CN-25kg
[/TD]
[TD] Tạo phức chelat
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EDTANa4
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]C10H12N2Na4O8
[/TD]
[TD]TQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Tạo phức chelat
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EDTANa4
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]C10H12N2Na4O8
[/TD]
[TD]HQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Tạo phức chelat
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EDTANa4
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]C10H12N2Na4O8
[/TD]
[TD]HàLan-CN-20kg
[/TD]
[TD] Tạo phức chelat
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ethanol 96%
[/TD]
[TD]Cồn CN
[/TD]
[TD]C2H5OH
[/TD]
[TD]VN-96%-228L
[/TD]
[TD] Chất nhũ hóa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ethylene glycol
[/TD]
[TD]MEG
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Malai-DD-210kg
[/TD]
[TD] Chất nhũ hóa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ferous sulfate heptahydrate
[/TD]
[TD]Sắt II sunphát
[/TD]
[TD]FeSO4.7H2O
[/TD]
[TD]VN-CN-50kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Gibberrylic acid
[/TD]
[TD]GA3
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]TQ-CN-1kg
[/TD]
[TD] Kích thích sinh trưởng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Green Zeolite
[/TD]
[TD]Zeolite
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Inđo-CN-25kg
[/TD]
[TD] Chất mang
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Indol acetic acid
[/TD]
[TD]IBA
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]TQ-CN-1kg
[/TD]
[TD] Kích thích sinh trưởng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Magnesium chlorite hexahydrate
[/TD]
[TD]Magie clorua tinh thể
[/TD]
[TD]MgCl2.6H2O
[/TD]
[TD]TQ-96%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Manganese sulphate heptahydrate
[/TD]
[TD]Mangan sunphat tinh thể
[/TD]
[TD]MnSO4.7H2O
[/TD]
[TD]TQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Manganesium sulphate heptahydrate
[/TD]
[TD]Mangan sunphat tinh thể
[/TD]
[TD]MnSO4.7H2O
[/TD]
[TD]TQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]mio-Inositol
[/TD]
[TD]Inositol
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]TQ-CN-1kg
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Naftyl acetic acid
[/TD]
[TD]NAA
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]VN-CN-20kg
[/TD]
[TD] Kích thích sinh trưởng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]N-benzyl-Adenine
[/TD]
[TD]6BA
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]TQ-CN-1kg
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nicotinic acid
[/TD]
[TD]A. Nicotinic
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]TQ-AR-100ml
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Potassium iodide
[/TD]
[TD]Kali iotdua
[/TD]
[TD]KI
[/TD]
[TD]Chile-DD-25kg
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Potassium nitrate
[/TD]
[TD]Kali nitrat
[/TD]
[TD]KNO3
[/TD]
[TD]TQ-CN-50kg
[/TD]
[TD] Bổ xung Kali
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Potassium nitrate
[/TD]
[TD]Kali nitrat
[/TD]
[TD]KNO4
[/TD]
[TD]Jocdani-CN-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung Kali
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Potassium sulphate
[/TD]
[TD]Kali sunphat
[/TD]
[TD]K2SO4
[/TD]
[TD]TQ-CN-50kg
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sodium thiosulphate pentahydrate
[/TD]
[TD]Natri thiosunphat
[/TD]
[TD]Na2S2O3.5H2O
[/TD]
[TD]VN-CN-25kg
[/TD]
[TD] Kích thích sinh trưởng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sorbtan mono oleate
[/TD]
[TD]SPAN80
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Sing-DD-18kg
[/TD]
[TD] Chất nhũ hóa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Thioure
[/TD]
[TD]Thioure
[/TD]
[TD](NH3)2CS
[/TD]
[TD]TQ-CN-25kg
[/TD]
[TD] Kích thích sinh trưởng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zinc sulfate hexahydrate
[/TD]
[TD]Kẽm sunphát tinh thể
[/TD]
[TD]ZnSO4.6H2O
[/TD]
[TD]TQ-98%-25kg
[/TD]
[TD] Bổ xung vi lượng
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]