Hoa Tươi Đà Lạt Hân Vinh

  • Thread starter hanvinhflowers
  • Ngày gửi
H

hanvinhflowers

Guest
#1
<font face="新細明體" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Calibri" size="3">Vựa Hoa H&acirc;n Vinh </font></p><font face="新細明體" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Calibri" size="3">Chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p sĩ và lẻ các loại hoa tươi :</font></p><font face="新細明體" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Calibri" size="3">Các loại hoa tươi cắt cành : hồng, ly, lyc, cẩm chướng, lan , salem, layơn, cát tường , cúc , chu&ocirc;̃i ngọc ...</font></p><font face="新細明體" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Calibri" size="3">Các loại hoa ch&acirc;̣u: lan , h&ocirc;̀ đi&ecirc;̣p, địa lan , trạng nguy&ecirc;n , ly , hải đường ,dạ y&ecirc;́n thảo, đ&ocirc;̀ng ti&ecirc;̀n , cúc mặt trời , loa kèn ...</font></p><font face="新細明體" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Calibri" size="3">nhận đ&oacute;ng v&agrave; gửi đi c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh với giá cả theo thị trường </font></p><font face="新細明體" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Calibri" size="3">(các bạn mua hoa bán theo thời vụ xin đặt hoa trước 3 - 5 ngày)</font></p><font face="新細明體" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Calibri" size="3">Đc: 69 An t&ocirc;n, phường 5 , thành ph&ocirc;́ đà lạt </font></p><font face="新細明體" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Calibri" size="3">Vinh : 0919 967068 H&acirc;n : 0938 945877</font></p><font face="新細明體" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="mailto:hanvinhflowers@yahoo.com"><font color="#0000ff" face="Calibri" size="3">hanvinhflowers@yahoo.com</font></a></p><font face="新細明體" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoa Tươi Đà Lạt Hân Vinh
- Địa chỉ: 69 , An tôn , phường 5 , thành phố đà lạt
- Điện thoại: 0919967068 - Fax:
- email: hanvinhflowers@yahoo.com