Hoàng đàn.....MẮc ca.... Đào mầm... cây Dẻ ván ghép....

#1
Chúng tôi có một số giống cây cần bán. bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp
ĐT. 0915.107.688
-- Hoàng đàn Hữu liên lạng sơn, hoàng đàn rủ việt nam....
- Mắc ca ghép và thực sinh
- hạt giống MẮc ca
- cây Hồi và cây Sưa đỏ lạng sơn
- cây Dẻ ván ghép
- cay lat hoa, cay buoi dien, buoi phuc trach
- cay man
- cay Dao mam.......
//////////////////// rat vui hop tac voi moi nguoi.- //////////////////////////////////
rất vui được h
 

#3
Chúng tôi có một số giống cây cần bán. bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp
ĐT. 0915.107.688
-- Hoàng đàn Hữu liên lạng sơn, hoàng đàn rủ việt nam....
- Mắc ca ghép và thực sinh
- hạt giống MẮc ca
- cây Hồi và cây Sưa đỏ lạng sơn
- cây Dẻ ván ghép
- cay lat hoa, cay buoi dien, buoi phuc trach
- cay man
- cay Dao mam.......
- Cây Đào mầm làm giống...
Cây Đào mầm làm giống...
Cây Đào mầm làm giống...
Cây Đào mầm làm giống...
Cây Đào mầm làm giống... số lượng không hạn chế. giá thị trường.
//////////////////// rat vui hop tac voi moi nguoi.
 

tây hiếu

Nhà nông nghiệp dư
#5
quá vô lý cứ trương lên mà o có giá bán cho ma hà.làm mất công người khác đề nghị những tiêu đề này o cho đăng vì sự thiếu tôn trọng người xem.