Hoàng Đàn, Mắc ca,........

#1
Chào mọi người trên diễn đàn. Hiện nay chúng tôi có một số loại cây có giá trị và đặc chưng rất muồn được hợp tác với mọi người trên cả nước.
1. Hoàng đàn

2,. MẮc ca ghép và Mắc ca thực sinh

3. MẮt phượng ( trồng đường phố, khuôn viên, vùng núi đá .... rất phù hợp )....

4... Cây nghiến núi đá Lạng Sơn.

5. Thông ba lá ...

6. Các giống cây ăn quả có múi ( cam, quýt...)

7. Lê trắng Trung quốc...

8. Bò khai ( Dây hương )..................

9. Cây Tô mộc ( làm hàng rào vừa rẻ, vừa nhanh và có giá trị cao về dược học ).
10. Cây Hoa giấy ( trồng đường phố, khuôn viên, đường phân cách, hàng rào.... ).

Liên hệ trực tiếp 0915.107.688, Nganson92@gmail.com
 

bibiphong2009

Lữ khách
#3
Cây giống hiện nay đã đẹp, rất mong được hợp tác với mọi người. yêu tiên các bạn ở ngoài Bắc. 0915.107.688
xin cảm ơn
 
#8
Chào mọi người trên diễn đàn. Hiện nay chúng tôi có một số loại cây có giá trị và đặc chưng rất muồn được hợp tác với mọi người trên cả nước.
1. Hoàng đàn

2,. MẮc ca ghép và Mắc ca thực sinh

3. MẮt phượng ( trồng đường phố, khuôn viên, vùng núi đá .... rất phù hợp )....

4... Cây nghiến núi đá Lạng Sơn.

5. Thông ba lá ...

6. Các giống cây ăn quả có múi ( cam, quýt...)

7. Lê trắng Trung quốc...

8. Bò khai ( Dây hương )..................

9. Cây Tô mộc ( làm hàng rào vừa rẻ, vừa nhanh và có giá trị cao về dược học ).
10. Cây Hoa giấy ( trồng đường phố, khuôn viên, đường phân cách, hàng rào.... ).

Liên hệ trực tiếp 0915.107.688.
 
#10
Chào mọi người trên diễn đàn. Hiện nay chúng tôi có một số loại cây có giá trị và đặc chưng rất muồn được hợp tác với mọi người trên cả nước.
1. Hoàng đàn

2,. MẮc ca ghép và Mắc ca thực sinh

3. MẮt phượng ( trồng đường phố, khuôn viên, vùng núi đá .... rất phù hợp )....

4... Cây nghiến núi đá Lạng Sơn.

5. Thông ba lá ...

6. Các giống cây ăn quả có múi ( cam, quýt...)

7. Lê trắng Trung quốc...

8. Bò khai ( Dây hương )..................

9. Cây Tô mộc ( làm hàng rào vừa rẻ, vừa nhanh và có giá trị cao về dược học ).
10. Cây Hoa giấy ( trồng đường phố, khuôn viên, đường phân cách, hàng rào.... ).

11. Hạt giống cây Hông

Liên hệ trực tiếp 0915.107.688.
 
#11
Chào mọi người trên diễn đàn. Hiện nay chúng tôi có một số loại cây có giá trị và đặc chưng rất muồn được hợp tác với mọi người trên cả nước.
1. Hoàng đàn

2,. MẮc ca ghép và Mắc ca thực sinh

3. MẮt phượng ( trồng đường phố, khuôn viên, vùng núi đá .... rất phù hợp )....

4... Cây nghiến núi đá Lạng Sơn.

5. Thông ba lá ...

6. Các giống cây ăn quả có múi ( cam, quýt...)

7. Lê trắng Trung quốc...

8. Bò khai ( Dây hương )..................

9. Cây Tô mộc ( làm hàng rào vừa rẻ, vừa nhanh và có giá trị cao về dược học ).

10. Cây Hoa giấy ( trồng đường phố, khuôn viên, đường phân cách, hàng rào.... ).

11. Hạt giống cây Hông

12. các giống cây ăn quả khác.: Dẻ ván ghép, Lê ghép, Mận ghép, ...

Liên hệ trực tiếp 0915.107.688

Chào mọi người trên diễn đàn. Hiện nay chúng tôi có một số loại cây có giá trị và đặc chưng rất muồn được hợp tác với mọi người trên cả nước.
1. Hoàng đàn

2,. MẮc ca ghép và Mắc ca thực sinh

3. MẮt phượng ( trồng đường phố, khuôn viên, vùng núi đá .... rất phù hợp )....

4... Cây nghiến núi đá Lạng Sơn.

5. Thông ba lá ...

6. Các giống cây ăn quả có múi ( cam, quýt...)

7. Lê trắng Trung quốc...

8. Bò khai ( Dây hương )..................

9. Cây Tô mộc ( làm hàng rào vừa rẻ, vừa nhanh và có giá trị cao về dược học ).

10. Cây Hoa giấy ( trồng đường phố, khuôn viên, đường phân cách, hàng rào.... ).

11. Hạt giống cây Hông

12. Cây ăn quả khác: Dẻ ván ghép, Lê ghép, Mận ghép.....

Liên hệ trực tiếp 0915.107.688.
 
#12
Hình ảnh cây Hoàng đàn (loại cây trong sách đỏ Việt nam ), giá trị rất cao. 0915.107.688
 
#16
Chào mọi người trên diễn đàn. Hiện nay chúng tôi có một số loại cây có giá trị và đặc chưng rất muồn được hợp tác với mọi người trên cả nước.
1. Hoàng đàn

2,. MẮc ca ghép và Mắc ca thực sinh

3. MẮt phượng ( trồng đường phố, khuôn viên, vùng núi đá .... rất phù hợp )....

4... Cây nghiến núi đá Lạng Sơn.

5. Thông ba lá ...

6. Các giống cây ăn quả có múi ( cam, quýt...)

7. Lê trắng Trung quốc...

8. Bò khai ( Dây hương )..................

9. Cây Tô mộc ( làm hàng rào vừa rẻ, vừa nhanh và có giá trị cao về dược học ).
10. Cây Hoa giấy ( trồng đường phố, khuôn viên, đường phân cách, hàng rào.... ).
Rất mong được hợp tác với mọi người

Liên hệ trực tiếp 0915.107.688, Nganson92@gmail.com
 
#17
Chào mọi người trên diễn đàn. Hiện nay chúng tôi có một số loại cây có giá trị và đặc chưng rất muồn được hợp tác với mọi người trên cả nước.
1. Hoàng đàn

2,. MẮc ca ghép và Mắc ca thực sinh

3. MẮt phượng ( trồng đường phố, khuôn viên, vùng núi đá .... rất phù hợp )....

4... Cây nghiến núi đá Lạng Sơn.

5. Thông ba lá ...

6. Các giống cây ăn quả có múi ( cam, quýt...)

7. Lê trắng Trung quốc...

8. Bò khai ( Dây hương )..................

9. Cây Tô mộc ( làm hàng rào vừa rẻ, vừa nhanh và có giá trị cao về dược học ).
10. Cây Hoa giấy ( trồng đường phố, khuôn viên, đường phân cách, hàng rào.... ).

11. Cây mắc mật lạng sơn - gia vị cho các món lợn, vịt quay...

12. Cây bạch đàn chanh - trồng lấy lá triết xuất tinh dầu thơm, lá xông hơi, đuổi côn trùng...

rất mong được hợp tác với mọi người.

Liên hệ trực tiếp 0915.107.688
 
#19
Rất mong được hợp tác với mọi người tại khu vực Miền bắc.


Liên hệ trực tiếp 0915.107.688