hoangvanvi88@yahoo.com

  • Thread starter jankykool
  • Ngày gửi
J

jankykool

Guest
#1
<div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: blue">K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; KH&Aacute;CH !!!</span></strong></span></div> <p><strong><span style="color: red">LỜI ĐẦU TI&Ecirc;N CHO PH&Eacute;P CH&Uacute;NG T&Ocirc;I XIN ĐƯỢC GỬI NHỮNG LỜI TRI &Acirc;N CH&Acirc;N TH&Agrave;NH, NHỮNG LỜI CH&Uacute;C TỐT ĐẸP NHẤT GI&Agrave;NH CHO NHỮNG KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; C&Ugrave;NG ĐỒNG H&Agrave;NH, HỢP T&Aacute;C VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.</span></strong><br /> <span style="color: #993300">Với ti&ecirc;u ch&iacute;, mong muốn cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, qu&yacute; đối t&aacute;c c&agrave;ng th&ecirc;m h&agrave;i l&ograve;ng hơn về chất lượng cũng như gi&aacute; cả cực kỳ cạnh tranh của sản phẩm, ch&uacute;ng t&ocirc;i</span> <span style="color: #993300">đang nổ lực phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng để trở th&agrave;nh nh&agrave; cung ứng thịt g&agrave; m&aacute;i dai, đ&ocirc;ng</span> <span style="color: #993300">lạnh H&agrave;n Quốc uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu tại thị trường Việt Nam.</span><br /> <strong><span style="color: blue">* <span style="text-decoration: underline">SƠ LƯỢC VỀ C&Ocirc;NG TY</span>:</span></strong><br /> <strong><span style="color: blue">C&Ocirc;NG TY PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG NGHIỆP GANGWON</span></strong><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash;</span></span> <span style="color: #993300">Địa chỉ: 335,Damsan-dong,Gangneung-si, Gang-won-do, KOREA</span><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash;</span></span> <span style="color: #993300">Điện thoại: +82-70-8274-8080 Fax: +82-43-852-9967</span><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash;</span></span> <span style="color: #993300">Số t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng: 691-910001-78632</span><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash;</span></span> <span style="color: #993300">T&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng: Ng&acirc;n h&agrave;ng HANA chi nh&aacute;nh chungju</span><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash;</span></span> <span style="color: #993300">Địa chỉ: 899 Yeonsu-dong, Chungju-si, chungcheongbuk-do, Korea</span><br /> <span style="color: #993300"><span style="font-family: Wingdings">&Oslash;</span></span> <span style="color: #993300">Điện thoại: +82-43-845-1111 Fax: +82-43-851-1768</span><br /> <span style="font-family: Wingdings">&Oslash;</span> <span style="color: #993300">Đại diện: &Ocirc;ng CHA SANG HEAN - Vị tr&iacute;: Gi&aacute;m đốc</span>.<br /> <span style="color: blue">* <strong><span style="text-decoration: underline">ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM</span></strong></span>: <span style="color: #993300">To&agrave;n bộ con g&agrave; m&aacute;i kh&ocirc;ng c&oacute; bộ l&ograve;ng b&ecirc;n trong,</span> <span style="color: #993300">kh&ocirc;ng c&oacute; đầu v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ch&acirc;n</span>.<br /> <strong><span style="color: blue">* <span style="text-decoration: underline">ĐƠN VỊ GI&Aacute; B&Aacute;N</span>:</span></strong> <span style="color: red"><strong>Gi&aacute; cả c&oacute; thể biến động, lu&ocirc;n ph&ugrave; hợp lợi &iacute;ch của hai b&ecirc;n.</strong></span><br /> <span style="color: #0000ff; font-weight: bold">* Đ</span><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff; font-weight: bold">ƠN VỊ SỐ LƯỢNG B&Aacute;N</span><span style="color: #0000ff; font-weight: bold">:</span> <span style="color: #ff0000; font-weight: bold">KG, TẠ, TẤN.</span><br /> <strong><span style="color: blue">* <span style="text-decoration: underline">TI&Ecirc;U CH&Iacute; VỀ VỆ SINH AN TO&Agrave;N THỰC PHẨM</span>:</span></strong><br /> <span style="color: #993300">Số lượng v&agrave; chất lượng của h&agrave;ng ho&aacute; được kiểm tra v&agrave; x&aacute;c nhận của Cục</span> <span style="color: #993300">an to&agrave;n thực phẩm n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; dịch vụ kiểm tra ở H&agrave;n Quốc. Sau khi nhập</span> <span style="color: #993300">cảng Việt nam sẽ được cục vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm &ndash; Bộ Y tế cấp ph&eacute;p đủ</span> <span style="color: #993300">điều kiện nhập sản phẩm.</span></p> <div style="text-align: center"><span style="color: blue"><strong>HIỆN NAY, C&Ocirc;NG TY ĐẠI DIỆN HỢP T&Aacute;C, PH&Acirc;N PHỐI SẢN PHẨM CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave;:</strong></span></div> <div style="text-align: center"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: large">C&Ocirc;NG TY TNHH MTV GFC VINA</span></strong></div> <p><span style="color: #993300">Văn ph&ograve;ng đại diện đặt tại</span> <span style="color: blue">3E/2 Phổ Quang, F.2, quận T&acirc;n B&igrave;nh, tp HCM</span><span style="color: #993300">, với sự c&oacute; mặt của <strong><span style="color: #ff0000; font-size: large">GFC VINA</span></strong>, ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn sự h&agrave;i l&ograve;ng, th&otilde;a m&atilde;n của qu&yacute; kh&aacute;ch lu&ocirc;n được đ&aacute;p ứng một c&aacute;ch tốt nhất.</span></p> <div style="text-align: center"><span style="color: #888888; font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><strong>&ldquo; UY T&Iacute;N, CH&Acirc;T LƯỢNG, GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH &rdquo;</strong></span></span><br /> <span style="color: blue">L&Agrave; MỤC TI&Ecirc;U CỐT L&Otilde;I M&Agrave; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I HƯỚNG ĐẾN.</span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: blue">HY VỌNG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I C&Ugrave;NG QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG, QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY !!!</span></strong></span></div> <p><strong><span style="color: blue">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong><br /> <strong><span style="color: blue">C&ocirc;ng ty TNHH MTV GFC VINA</span></strong><br /> <strong><span style="color: blue">Hotline: 0902 611 339 gặp anh Chương ( Tổng quản l&yacute; )</span></strong><strong><span style="color: blue"><br /> ĐT: 08 38 95 96 36 - 08 38 73000 848<br /> Website: <span style="color: #ff0000">www.gfcvina.com</span><br /></span></strong> <strong><span style="color: #0000ff">Email:</span> <span style="color: #0000ff">gfc@gfcvina.com</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOÀNG VĂN VĨ
- Địa chỉ: 135/5/20, Lê Văn Thọ, F.11, Quận Gò Vấp
- Điện thoại: 08 38 95 96 36 - Fax: 08 73 000 848
- email: hoangvanvi88@yahoo.com
 

#3
tham khảo thêm

* Tay, chân và miệng bệnh vào cuối tháng Chín, dự kiến ​​sẽ tăng ở Trung Quốc
2011年08月29日 29 tháng tám năm 2011

http://translate.google.com.vn/tran...49%E6%9C%88&hl=vi&biw=1016&bih=568&prmd=imvns


* Vào ngày 10 tháng 9, 2 năm và 8 tháng của cậu bé Bệnh viện Ditan ở Bắc Kinh, đã qua đời vì bệnh chân và miệng


http://translate.google.com.vn/tran...49%E6%9C%88&hl=vi&biw=1016&bih=568&prmd=imvns


* bùng phát dịch bệnh chân miệng


http://translate.google.com.vn/tran...49%E6%9C%88&hl=vi&biw=1016&bih=568&prmd=imvns
* một cậu bé tuổi sống ở Kwun Tong xác nhận nhiễm enterovirus 71, Bộ Y tế kêu gọi công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng và nhiễm enterovirus.

http://translate.google.com.vn/tran...49%E6%9C%88&hl=vi&biw=1016&bih=568&prmd=imvns* Bệnh nhi H.T.B.N (3 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội) tử vong tại bệnh viện Nhi T.Ư đã được khẳng định mắc tay chân miệng thể tối cấp do vi rút EV 71 gây ra
http://dantri.com.vn/c728/s728-520603/ha-noi-benh-nhi-tu-vong-do-bi-tay-chan-mieng-the-toi-cap.htm
 
Top