Hỏi đáp: Bệnh cháy lá cồi ngọn cây nho

#1
Cho mình hỏi nho mình trồng bị bệnh gì và làm sao để chữa cho nho
https://photos.google.com/share/AF1...?key=akxITHV1R0M1X2tJU0dLbW4ySEtGSW9yQ0lQd2l3
https://goo.gl/photos/KS8cKnieSbxQKQHS8
https://goo.gl/photos/SA19HSz5CS5nuhAY8
Mới đầu nho mọc rất tốt, sau 1 thời gian có hiện tượng lá xuất hiện đốm màu da cam, hoặc lá như bị hơ lửa, héo dần và bị xém, ngọn cây không phát triển được do bị khô đầu ngọn tất cả như trong hình! Các tiền bối ai biết giúp mình với