Hỏi gấp về cách pha trộn thức ăn cho gà thả vườn Link: http://ag

  • Thread starter Trai Nam Le Gia
  • Ngày gửi
T

Trai Nam Le Gia

Guest
#1
<font size="2">Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c,số l&agrave; em mới xuất chuồng lứa g&agrave; đầu l&agrave; 500 con.Nhưng sau khi trừ chi ph&iacute; thức ăn chăn nu&ocirc;i v&agrave; thuốc th&uacute; y,th&igrave; số dư kh&ocirc;ng được bao nhi&ecirc;u.Em nghĩ nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; em phụ thuộc v&agrave;o 70% thức ăn c&ocirc;ng nghiệp.Hiện tại em đang &uacute;m 1000 con g&agrave; loại 1 ng&agrave;y tuổi để nu&ocirc;i tiếp lứa sau,em ở gần biển n&ecirc;n c&oacute; một số lượng bột c&aacute;,bột ghẹ nhạt rất lớn,gi&aacute; lại rẻ,cộng với bột khoai m&igrave;(sắn)bột bắp,c&aacute;m gạo địa phương c&oacute; sẵn để pha trộn l&agrave;m thức ăn cho g&agrave;.Nhưng về c&ocirc;ng thức pha trộn th&igrave; em chưa nắm r&otilde; lắm,n&ecirc;n em mong c&aacute;c b&aacute;c c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực n&agrave;y gi&uacute;p em.Cụ thể l&agrave;:<br /> +Tỉ lệ l&agrave; 100%<br /> +Trong đ&oacute; bột bắp l&agrave; bao nhi&ecirc;u % <br /> +Bột khoai m&igrave; bao nhi&ecirc;u %<br /> +Bột c&aacute;m gạo bao nhi&ecirc;u %<br /> +Bột c&aacute; nhạt bao nhi&ecirc;u%<br /> _Cụ thể em muốn trộn 100kg,th&igrave; trong đ&oacute; những nguy&ecirc;n liệu tr&ecirc;n quy ra kg th&igrave; mỗi thứ l&agrave; bao nhi&ecirc;u kg?</font><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><font size="2"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/55259-Hoi-gap-ve-cach-pha-tron-thuc-an-cho-ga-tha-vuon#ixzz1x1iLR1HZ">http://agriviet.com/home/threads/55259-Hoi-gap-ve-cach-pha-tron-thuc-an-cho-ga-tha-vuon#ixzz1x1iLR1HZ</a><br /></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Hữu Thắng
- Địa chỉ: Khu Phố 5, Phường Tân An, TX Lagi
- Điện thoại: 0932749434 - Fax:
- email: huuthangvts@yahoo.com