Hợp Tác Chăn Nuôi RẮN - TRĂN

  • Thread starter nhdangit
  • Ngày gửi
N

nhdangit

Guest
#1
<p>- Hợp T&aacute;c Chăn Nu&ocirc;i RẮN - TRĂN.</p><p>Hiện t&ocirc;i c&oacute; sẵn chuồng trại gồm c&oacute;: 600 m&eacute;t nh&agrave; ở kho v&agrave; 4000 m&eacute;t vu&ocirc;ng ao c&aacute;.<br />Cần t&igrave;m dối t&aacute;c nu&ocirc;i RẮN, TRĂN &nbsp;hoặc C&Uacute;T, DẾ.<br />C&aacute;ch th&agrave;nh PHCM 50 km.<br />Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ tel:01993554559 gặp anh Hải (Giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh).</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Xuân Hải
- Địa chỉ: Phường Trung Dũng - Biên Hòa - Đồng Nai
- Điện thoại: 01993554559 - Fax: 01993554559
- email: nhdangit@gmail.com
 

Đối tác


Top