Hợp tác-trao đổi mua bán-sản xuất thuốc thú y thủy sản

  • Thread starter Công Ty TNHH Thủy Sản San Hô
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công Ty TNHH Thủy Sản San Hô

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH Thủy Sản San Hô
- Địa chỉ: 26/2b-Ấp Chánh 2-Tân Xuân-Hóc môn-Tp.HCM
- Tel, Fax: 0862.504.424 hoặc 094.418.3333 ::: FaX ::: FaX
- email: congtysanho@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất - mua b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm chế phẩm sinh học, chất bổ trợ sức khỏe t&ocirc;m-c&aacute;, c&aacute;c loại kho&aacute;ng, h&oacute;a chất xử l&yacute; m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i... chuy&ecirc;n cung cấp v&agrave; tư vấn thiết kế trang trại sản xuất giống, trại nu&ocirc;i thương phẩm, tư vấn kĩ thuật nu&ocirc;i bền vững - th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường với đội ngũ kĩ thuật, cố vấn kinh nghiệm h&agrave;ng đầu của VNCNT Thủy Sản 2. </p><p>H&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để được trợ gi&uacute;p! <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top