Hưng yên Bán LỢN RỪNG-DÚI.. giống

giang huy phan

Thành viên mới
#1
<font size="3">trang trại của t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp lợn rừng giống v&agrave; thịt,d&uacute;i giống.. Tất cả đều thuần chủng, c&oacute; nguồn gốc r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; giấy cấp của kiểm l&acirc;m hưng y&ecirc;n. con giống khỏe mạnh nhanh nhẹn gi&aacute; cả họp l&yacute; .b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin lh a ph&aacute;n 0978.109.851<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: giang huy phan
- Địa chỉ: đông tảo-khoái châu-hưng yên
- Điện thoại: 0978.109.851 - Fax:
- email: giangbaotuan_2010@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx