hưng yên-bán lợn rừng giống xịn...

giang huy phan

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: giang huy phan
- Địa chỉ: hưng yên
- Tel, Fax: ::: FaX 0978.109.851
- email: giangbaotuan_2010@yahoo.com
================================

<br /> <strong><font color="Black"><font size="2">hiện nay trại lợn rừng của gia đ&igrave;nh t&ocirc;i đang c&oacute; lợn rừng giống b&aacute;n ở mọi lứa tuổi, con đẹp th&acirc;n thon, m&otilde;m d&agrave;i tai nhỏ l&ocirc;ng 3 chấm....lợn th&aacute;i lan thuần chủng 100%. lợn bố c&oacute; nanh d&agrave;i 7cm c&oacute; 1 ko 2 tại miền bắc lợn con dc ti&ecirc;m ph&ograve;ng đầy đủ, lợn nh&agrave; t&ocirc;i c&oacute; đầy đủ giấy tờ do kiểm l&acirc;m hưng y&ecirc;n cấp, y&ecirc;n t&acirc;m cho b&aacute;c n&agrave;o vận chuyển đi. xa ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n h&ecirc;: a ph&aacute;n 0978.109.851 - kho&aacute;i ch&acirc;u - hưng y&ecirc;n<br /> </font></font></strong><br /> <img border="0" src="http://img863.imageshack.us/img863/411/42011a1301968200dsc0080.jpg" /><br /> <br /> <table border="0" width="800" id="ncode_imageresizer_warning_1" class="ncode_imageresizer_warning"><tbody><tr><td style="width: 20px" class="td1"><img height="16" border="0" width="16" src="http://agriviet.com/home/images/statusicon/wol_error.gif" /></td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1600x1200.</td></tr></tbody></table><img height="600" border="0" width="800" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://img861.imageshack.us/img861/1237/42011a1301968256dsc0081.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" src="http://img683.imageshack.us/img683/2379/42011a1301968316dsc0081.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" src="http://img641.imageshack.us/img641/3808/42011a1301968344dsc0081.jpg" /><br /> ---------------<br /> <br />
 

Top