Thảo luận Hướng dẫn làm men riềng Quảng Bình

  • Thread starter buiductoan8
  • Ngày gửi
B

buiductoan8

Lữ khách
Men riềng : riềng khô 800 gr xay bột trộn 10 kg bột gạo ( gạo tẻ ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột ) , nước 5 lít , men rượu 500 gr , nặn thành bánh men khoảng 100 gr , đặt lên trấu đày 2 cm , ủ kín bằng chiếu cói cũ mùa đông đắp thêm chăn, ủ nhiệt độ 30oC trong 20 giờ (20oC ủ 40 giờ, 13oC ủ 72 giờ ) luồn tay chỗ ủ men thấy quả men ướt nóng tay thì bỏ ra , men mốc đều là được , phơi trong bóng dâm 2 ngày phơi khô bổ túi nilon buộc kín , để men nghỉ 10-15 ngày mới dùng.
Bài men 25 vị thuốc bắc : nhục đậu khấu 30 gr , thảo quả 20 gr , quế chi 30 gr, tiểu hồi 20 gr, tế tân 30 gr , lương khương 20 gr , bạch truật 20 gr , đương quy 15 gr , xuyên khung 20 gr , đại hồi 30 gr , thiên niên kiện 15 gr , hương phụ 16 gr , hậu phác 10 gr , cam thảo 20 gr , bạc hà 15 gr , can khương 10 gr , địa liền 10 gr , sa nhân 10 gr , cát cánh 10 gr , xương truật 10 gr , liên kiều 10 gr , bạch đậu khấu 10 gr , tạo giác 10 gr , bạch linh 10 gr , thăng ma 4 gr . Gạo 12 kg ngâm 6 giờ nước để ráo xay bột , trộn thuốc bắc tán bột , nước 6 lít , men rượu 500 gr . Trải trấu dầy 2cm trên sàn nhà đặt bánh men đã nặn lên trên đậy kín bằng nia ủ khoảng 20 giờ giờ mùa hè , ủ được khoảng 17 giờ mở hé kiểm tra men đã mốc đều chưa, cách 1 giờ kiểm tra 1 lần thấy men mốc đều, có mùi thơm, có vân nổi lên thì được, bỏ ra để men nguội, phơi trong bóng dâm 2 ngày , thì phơi khô. Men nấu 10 kg gạo ra 10 lít 40-45 độ .
Bài 36 vị thuốc bắc: quế chi 60 gr , đại hồi 60 gr , cam thảo 60 gr , bạch linh 36 , đương quy 36 gr , xuyên khung 28 gr , thăng ma 28 gr , củ tỏi ( đã phơi khô) 28 gr , hồ tiêu 28 gr , hương phụ 28 gr , nhục đậu khấu 25 gr , thảo quả 15 gr , tiểu hồi 15 gr , tế tân 15 gr , bạch truật 15 gr , xương truật ( thương truật) 15 gr , bạc hà 15 gr , mộc hương 9 gr , phòng phong 6 gr , khương hoạt 6 gr , bạch chỉ 6 gr , hậu phác 6 gr , địa liền 6 gr , thiên niên kiện 6 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr , bạch thược 6 gr , xích thược 6 gr , mẫu đơn bì 6 gr , tạo giác 6 gr , liên kiều 6 gr ,ngưu tất 6 gr , đinh hương 6 gr , sa nhân 6 gr , bạch đậu khấu 6 gr , hoắc hương 6 gr . Gạo 15 kg ngâm nước để ráo xay bột, trộn với bột thuốc bắc, nước 7 lít ,men rượu 700 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài 36 vị thuốc bắc: Lương khương 15 gr , địa liền 15 gr , can khương 10 gr , hồ tiêu 10 gr , quế chi 30 gr , đại hồi 20 gr , tiểu hồi 20 gr , thảo quả 15 gr , tế tân 10 gr , cam thảo 15 gr , bạch truật 15 gr , nhục đậu khấu 25 gr , bạc hà 10 gr , xuyên khung 10 gr , bạch đàn 10 gr , bạch linh 8 gr , đương quy 10 gr , thăng ma 10 gr , khương hoạt 10 gr , liên kiều 8 gr , viễn chí 8 gr , tạo giác 8 gr , phòng phong 10 gr , xương truật 10 gr , bạch chỉ 6 gr , hoắc hương 8 gr , thiên niên kiện 6 gr , đinh hương 6 gr, sa sâm 8 gr , đẳng sâm 8 gr, sa nhân 8 gr , bạch đậu khấu 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , xích thược 8 gr, bạch thược 8 gr , tri mẫu 8 gr .Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc, nước 5 lít, men rượu 400 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài 31 vị thuốc bắc trong video ( tự nghĩ ra ): Quế chi 80 gr , đại hồi 60 gr , thảo quả 30 gr , hạt tiêu 30 gr , cam thảo 60 gr , nhục đậu khấu 30 gr , tế tân 30 gr , tiểu hồi 40 gr , bạch đàn 25 gr , đương quy 25 gr , thiên niên kiện 15 gr , sa nhân 25 gr , bạch đậu khấu 25 gr , sa sâm 10 gr , địa liền 25 gr , xuyên khung 30 gr , đinh hương 15 gr , xích thược 20 gr , hậu phác 25 gr , thăng ma 25 gr , bạch linh 10 gr , sơn tra 15 gr , tử tô 15 gr , bạch cập 10 gr , xương truật 15 gr, bạch truật 30 gr , sinh khương 15 gr , thanh bì 10 gr , bạch chỉ 10 gr , bạc hà 30 gr , uất kim 15 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc, nước 12 lít, men rượu 1,2 kg .Cách làm như công thức trên. 1 lạng thuốc làm được 3 kg gạo làm men ( tỷ lệ 3,33 % ) . Nấu ra được rượu, khá thơm.
Bài 32 vị thuốc bắc ( tự nghĩ ra ): Quế chi 80 gr , đại hồi 60 gr , thảo quả 30 gr , hạt tiêu 30 gr , cam thảo 60 gr , nhục đậu khấu 30 gr , tế tân 30 gr , tiểu hồi 40 gr , tạo giác 25 gr , đương quy 25 gr , thiên niên kiện 10 gr , sa nhân 25 gr , bạch đậu khấu 15 gr , sa sâm 10 gr , địa liền 25 gr , xuyên khung 30 gr , đinh hương 10 gr , xích thược 20 gr , hậu phác 25 gr , thăng ma 25 gr , bạch linh 10 gr , tri mẫu 10 gr , khương hoạt 15 gr , thiên môn đông 10 gr , xương truật 15 gr , bạch truật 30 gr , can khương 15 gr , viễn chí 10 gr , bạch chỉ 10 gr , bạc hà 30 gr , uất kim 15 gr , lương khương 25 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc, nước 12 lít, men rượu 1,2 kg .Cách làm như công thức trên. 1 lạng thuốc làm được 3 kg gạo làm men ( tỷ lệ 3,33 % ) . Nấu ra được rượu, khá thơm.
Bài 36 vị thuốc bắc : nhục đậu khấu 20 gr , quế chi 30 gr , cam thảo 25 gr , bạch truật 15 gr , đại hồi 25 gr , tiểu hồi 15 gr , thảo quả 20 gr , thăng ma 10 gr , xương truật 10 gr , địa liền 10 gr , hạt tiêu 10 gr , bạc hà 10 gr , bạch chỉ 8 gr , đương quy 10 gr , bạch đàn ( không có cho độc hoạt) 10 gr , hương phụ 10 gr , xuyên khung 10 gr , khương hoạt 8 gr , can khương 8 gr , lương khương 10 gr , sa nhân 8 gr , tri mẫu 10 gr, hậu phác 8 gr , bạch đậu khấu 8 gr , liên kiều 8 gr , tạo giác 8 gr , viễn chí 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , xích thược 8 gr , bạch thược 8 gr , hoắc hương 8 gr , trạch tả 8 gr , đảng sâm 8 gr , sa sâm 8 gr , thiên niên kiện 6 gr , đinh hương 6 gr . Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột, trộn với bột thuốc bắc, nước 5 lít, men rượu 500 gr . Cách làm giống các công thức trên.
Bài 23 vị thuốc bắc: Quế chi 20 gr , nhục đậu khấu 30 gr , tế tân 30 gr , uất kim 20 gr , thảo quả 20 gr , bạch truật 20 gr , tiểu hồi 20 gr , cam thảo 20 gr , bạc hà 15 gr , xuyên khung 20 gr , đại hồi 15 gr , xương truật 10 gr , sa nhân 10 gr , bạch chỉ 6 gr , bạch đậu khấu 8 gr , liên kiều 8 gr , viễn chí 8 gr , ngưu tất 8 gr , địa liền 8 gr , hậu phác 8 gr , tạo giác 8 gr , thiên niên kiện 6 gr , thăng ma 10 gr . Gạo10 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 5 lít , men rượu 500 gr .Cách làm như công thức trên.
bài 25 vị thuốc bắc: Quế chi 30 gr , nhục đậu khấu 30 gr , đại hồi 25 gr , tế tân 24 gr , xuyên khung 15 gr , bạch truật 15 gr , thảo quả 15 gr , lương khương 14 gr , tiểu hồi 15 gr , cam thảo 15 gr , đương quy 15 gr , hương phụ 15 gr , bạc hà 12 gr , xương truật 8 gr , hậu phác 8 gr , địa liền 8 gr , sa nhân 8 gr , can khương 8 gr , cát cánh 8 , liên kiều 8 gr , bạch đậu khấu 8 gr , tạo giác 8 gr , thiên niên kiện 8 gr , bạch linh 8 gr , thăng ma 6 gr .Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn với bột thuốc bắc, nước 5 lít , men rượu 500 gr .Cách làm giống các công thức trên
Bài 13 vị thuốc bắc: Lương khương 60 gr , đại hồi 50 gr , thăng ma 40 gr , nhục đậu khấu 30 gr , quế chi 20 gr , thảo quả 20 gr , cam thảo 20 gr , tế tân 30 gr , bạch truật 20 gr , tiểu hồi 20 gr , bạc hà 20 gr , phòng phong 20 gr , xuyên khung 20 gr . Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo gạo 10 kg , nước 5 lít ,men rượu 500 gr. Cách làm giống các công thức trên.
Men 40 vị thuốc bắc : Nhục đậu khấu 60 gr , quế chi 50 gr , đại hồi 40 gr , cam thảo 40 gr , thảo quả 30 gr ,sa nhân 3 gr , bạch truật 3 gr , tiểu hồi 3 gr , liên kiều 3 gr ,đinh hương 3 gr ,bạch linh 3 gr , bạc hà 3 gr , sa sâm 3 gr ,đảng sâm 3 gr , xích thược 3 gr ,trạch tả 3 gr , tri mẫu 3 gr ,đương quy 3 gr , bạch chỉ 3 gr , cát cánh 3 gr , phòng phong 3 gr , trần bì 3 gr , xuyên khung 3 gr ,địa liền 3 gr , khương hoạt 3 gr ,lương khương 3 gr , can khương 3 gr ,hương phụ 3 gr , hoắc hương 3 gr ,tạo giác 3 gr , hậu phác 3 gr , mộc qua 3 gr , thiên môn đông 3 gr , ngũ gia bì 3 gr , mộc tặc 3 gr , thăng ma 3 gr , tế tân 3 gr , mẫu đơn bì 3 gr , hạnh nhân 3 gr , hạt tiêu 3 gr . Thuốc bắc xay bột . Gạo 10 kg ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột , trộn bột thuốc , nước 5 lít , men rượu 400 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài men 15 vị thuốc bắc: nhục đậu khấu 30 gr, bạch truật 20 gr ,quế chi 20 gr , thảo quả 20 gr , tiểu hồi 20 gr , can khương 20 gr, uất kim 20 gr , tế tân 20 gr , xuyên khung 20 gr, cam thảo 20 gr, thiên niên kiện 20 gr , hương phụ 20 gr , đương quy 20 gr, đại hồi 20 gr, thương truật 20 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột trộn, bột gạo 10 kg , nước 5 lít , men rượu 500 gr .Các làm như công thức trên . Gạo làm men là gạo cũ để khoảng 1 tháng.
Bài men 20 vị thuốc bắc: nhục đậu khấu 30 gr, bạch truật 20 gr ,quế chi 20 gr , thảo quả 20 gr , tiểu hồi 20 gr , can khương 10 gr, uất kim 20 gr , tế tân 20 gr , xuyên khung 20 gr, cam thảo 20 gr, thiên niên kiện 10 gr , hương phụ 10 gr , đương quy 10 gr, đại hồi 20 gr, thương truật 10 gr , sa nhân 10 gr , địa liền 10 gr , hậu phác 10 gr , bạc hà 10 gr , liên kiều 10 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột trộn, bột gạo 10 kg , nước 5 lít , men rượu 500 gr .Các làm như công thức trên . Gạo làm men là gạo cũ để khoảng 1 tháng.
Bài men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 60 gr ,đại hồi 50 gr , tế tân 30 gr , cam thảo 30 gr , sa sâm 30 gr , xuyên khung 30 gr , nhục đậu khấu 33 gr , tiểu hồi 3 gr , thảo quả 3 gr , đinh hương 3 gr , thăng ma 3 gr , liên kiều 3 gr , thương truật 3 gr , sa nhân 3 gr , cát cánh 3 gr , thiên niên kiện 3 gr , đương quy 3 gr , bạch linh 3 gr , bạc hà 3 gr , địa liền 3 gr , can khương 3 gr , lương khương 3 gr , bạch chỉ 3 gr , bạch truật 3 gr ,tạo giác 3 gr ,hậu phác 3 gr , tri mẫu 3 gr , đẳng sâm 3 gr , phòng phong 3 gr , mẫu đơn bì 3 gr , xích thược 3 gr , hoắc hương 3 gr , hương phụ 3 gr , khương hoạt 3 gr , trạch tả 3 gr , trần bì 3 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột để riêng .Gạo 10 kg ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, 5 lít nước , 500 gr men rượu. Cách làm giống các công thức trên.
Men 18 vị thuốc bắc: sa sâm 80 gr , nhân trần 60 gr , cam thảo 60 gr , đinh hương 20 gr , nhục đậu khấu 20 gr , thảo quả 24 gr, quế chi 130 gr , đại hồi 20 gr , hậu phác 20 gr , tế tân 24 gr , thăng ma 12 gr , tiểu hồi 21 gr , thanh bì 21 gr , sa nhân 21 gr , bạch linh 21 gr , xuyên khung 24 gr , đương quy 17 gr , cát cánh 5 gr. Thuốc bắc 600 gr xay bột trộn bột gạo 16 kg , men rượu 800 gr ,nước 8 lít. Cách làm giống các công thức trên.
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc , bài 1: Quế chi 20 gr , đại hồi 20 gr, nhục đậu khấu 20 gr , cam thảo 50 gr ,nhân trần 50 gr , sa sâm 50 gr , xuyên khung 60 gr , bạch linh 50 gr , bạch truật 10 gr , tế tân 20 gr ,thảo quả 20 gr ,thăng ma 15 gr , thiên niên kiện 10 gr ,tiểu hồi 20 gr , sa nhân 20 gr, hương phụ 10 gr , can khương 10 gr , đương quy 10 gr ; khương hoạt 5 gr ,uất kim 5 gr ,xích thược 5 gr ,tạo giác 5 gr, hậu phác 5 gr, xương truật (thương truật) 5 gr , tri mẫu 5 gr , liên kiều 5 gr , trạch tả 5 gr, đảng sâm 5 gr , phòng phong 5 gr, cát cánh 5 gr, địa liền 5 gr , mẫu đơn bì 5 gr ,hạnh nhân 5 gr , trần bì 5 gr , hoắc hương 5 gr ,lương khương 10 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 14 kg bột gạo tẻ , 700 gr men rượu, 7 lít nước .Cách làm như công thức trên.
Men: Quế chi 45 gr , nhục đậu khấu 45 gr , bạch thược 25 gr , xích thược 25 gr , mẫu đơn bì 25 gr , thăng ma 25 gr , bạch linh 45 gr . Gạo 3 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, riềng tươi 200 gr giã nát , nước 5 lít . Cách làm giống các công thức trên.
Bài men rượu 15 vị thuốc bắc: Đại hồi 25 gr , thảo quả 25 gr , cam thảo 25 gr , sa nhân 16 gr , quế chi 25 gr , nhục đậu khấu 35 gr , hương phụ 16 gr , đinh hương 16 gr , bạc hà 16 gr , lương khương 16 gr , hậu phác 16 gr , xuyên khung 16 gr , tế tân 20 gr , tiểu hồi 20 gr , đương quy 16 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột. Gạo 10 kg ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc , 400 gr men rượu , 5 lít nước nặn thành bánh khoảng 1 lạng , đặt lên lớp trấu dày 2cm phủ kín bằng chiếu cói cũ mùa đông đắp thêm chăn ủ chăn ủ nhiệt độ khoảng 30oC trong 20 giờ ( 20oC ủ 40 giờ , 13-14oC ủ 72 giờ , 25oC ủ 36 giờ , tùy theo nhiệt độ ) , luồn tay chỗ ủ men thấy quả men nóng mốc đều nhân mặt có mùi thơm thì bỏ đậy để khoảng 2 ngày trong bóng dâm, sau đó đem phơi khô( bẻ quả men ra ruột có từ mốc là được ) , bỏ trong túi nilon buộc kín, để 10-15 ngày mới dùng .Cách 2 , thời gian ủ như cách trên , bỏ đậy để khoảng 2-3 phút , không để men bị nguội, đậy lại như cũ , cách 15 giờ bỏ đậy ra đảo men 1 lần rồi đậy lại như cũ làm vậy trong 2-3 ngày men hơi có mùi rượu men mốc đều , đem phơi bóng dâm 1-2 ngày , làm như cách 1 .
Bài men 24 vị thuốc bắc : Quế chi 140 gr , thảo quả 30 gr , đại hồi 90 gr , cam thảo 20 gr , nhục đậu khấu 20 gr , tế tân 6 gr , tiểu hồi 26 gr , thiên niên kiện 76 gr , sa nhân 56 gr , địa liền 8 gr , xuyên khung 30 gr , đinh hương 12 gr , thăng ma 8 gr , bạch chỉ 5 gr , thương truật 12 gr , đương quy 5 gr , bạch phục linh 5 gr , bạch truật 20 gr , liên kiều 5 gr , bạc hà 5 gr , hương phụ 6 gr , sa sâm 5 gr , tạo giác 5 gr , hậu phác 5 gr .Gạo 15 kg ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột , trộn với thuốc tán bột , nước 7 lít , men rượu 700 gr , cách làm như công thức trên.
Bài men 36 vị thuốc bắc : Quế chi 80 gr , đại hồi 50 gr , cam thảo 30 gr , xuyên khung 20 gr , nhục đậu khấu 50 gr , bạch truật 10 gr , nhân trần 10 gr , tế tân 20 gr , đinh hương 10 gr , tiểu hồi 10 gr , khương hoạt 10 gr , xích thược 10 gr , can khương 10 gr ,lương khương 10 gr , tạo giác 10 gr ,hậu phác 10 gr , thăng ma 10 gr , thương truật ( xương truật) 10 gr , tri mẫu 10 gr , đương quy 10 gr , bạch chỉ 10 gr , trạch tả 10 gr , hoắc hương 10 gr , liên kiều 10 gr ,sa sâm 10 gr ,đảng sâm 10 gr , thiên niên kiện 10 gr ,hương phụ 10 gr , địa liền 10 gr , phòng phong 10 gr ,cát cánh 10 gr , mẫu đơn bì 10 gr ,sa nhân 10 gr ,hạnh nhân 10 gr , bạc hà 10 gr , thảo quả 10 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 16 kg bột gạo tẻ , 8 lít nước , 800 gr men rượu cách làm như công thức trên .Gạo làm men là gạo đã để được khoảng 1 tháng.
Bài men 36 vị thuốc bắc 2 : Quế chi 80 gr , đại hồi 70 gr , cam thảo 50 gr , xuyên khung 30 gr , nhục đậu khấu 70 gr , bạch truật 8 gr , nhân trần 20 gr ,thăng ma 15 gr , tế tân 35 gr , đinh hương 12 gr , tiểu hồi 25 gr , khương hoạt 5 gr , xích thược 5 gr , can khương 10 gr ,lương khương 10 gr , tạo giác 5 gr ,hậu phác 5 gr , thương truật ( xương truật) 5 gr , tri mẫu 5 gr , đương quy 5 gr , bạch chỉ 5 gr , trạch tả 5 gr , hoắc hương 5 gr , liên kiều 5 gr ,sa sâm 5 gr ,đảng sâm 5 gr , thiên niên kiện 5 gr ,hương phụ 5 gr , địa liền 5 gr , phòng phong 5 gr ,cát cánh 5 gr , mẫu đơn bì 5 gr ,sa nhân 5 gr ,hạnh nhân 5 gr , bạc hà 5 gr ,thảo quả 5 gr .Các vị thuốc bắc hơn 500 gr xay thành bột , trộn 16 kg bột gạo tẻ , 8 lít nước , 800 gr men rượu cách làm như công thức trên .
Bài men 24 vị : Đại hồi 50 gr , quế chi 60 gr , nhục đậu khấu 20 gr , tế tân 30 gr , đinh hương 20 gr , thảo quả 30 gr , thiên niên kiện 20 gr , sa nhân 40 gr , thăng ma 20 gr , địa liền 10 gr , cam thảo 50 gr , bạc hà 10 gr , thương truật 10 gr , xuyên khung 40 gr , tiểu hồi 30 gr , lương khương 10 gr , can khương 10 gr , liên kiều 10 gr , bạch truật 10 gr , bạch chỉ 10 gr , phục linh 10 gr , đương quy 20 gr ,cát cánh 10 gr , trần bì 10 gr .Các vị thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 16 kg , 8 lít nước, 800 gr men rượu. Cách làm như công thức trên.
Men 24 vị thuốc bắc , xã Lạc Đạo : Đại hồi 50 gr , quế chi 60 gr , cam thảo 50 gr ,thảo quả 30 gr, đương quy 20 gr , xuyên khung 30 gr , đỗ trọng 10 gr , câu kỷ tử 10 gr , bạch thược 5 gr , đinh hương 20 gr , thăng ma 15 gr , tiểu hồi 40 gr , cát cánh 10 gr, phòng phong 10 gr, tế tân 40 gr , đẳng sâm 10 gr , nhục đậu khấu 60 gr , bạch chỉ 10 gr , ý dĩ 10 gr, thiên niên kiện 20 gr , bạc hà 20 gr , ngưu tất 10 gr , bạch truật 10 gr , sa sâm 10 gr .Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 17 kg , nước 8 lít , men rượu 800 gr cách làm như công thức trên .
Men 36 vị thuốc bắc , xã Lạc Đạo : Nhục đậu khấu 40 gr , đại hồi 30 gr , quế chi 40 gr , cam thảo 30 gr , sa sâm 30 gr , thảo quả 30 gr, bạch truật 30 gr , thăng ma 10 gr , xương truật 10 gr , địa liền 8 gr , đương quy 10 gr , xuyên khung 20 gr , sa nhân 20 gr ,đỗ trọng 8 gr , câu kỷ tử 8 gr , bạch thược 8 gr , đinh hương 8 gr , nhục thung dung 8 gr , tiểu hồi 20 gr , cát cánh 8 gr, phòng phong 8 gr, tế tân 30 gr , đảng sâm 8 gr , bạch chỉ 8 gr , ý dĩ 8 gr, thiên niên kiện 10 gr , trần bì 8 gr , ngưu tất 10 gr , bạc hà 10 gr , tam thất 8 gr , địa hoàng 8 gr , can khương 20 gr , tạo giác 8 gr , hậu phác 10 gr , hương phụ 10 gr , liên kiều 8 gr .Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 16 kg , nước 8 lít , men rượu 800 gr cách làm như công thức trên .
Men 36 vị thuốc bắc , xã Lạc Đạo 2 : Nhục đậu khấu 20 gr , đại hồi 20 gr , quế chi 20 gr , cam thảo 50 gr , sa sâm 60 gr , thảo quả 20 gr , bạch truật 14 gr , thăng ma 20 gr , thương truật 10 gr , địa liền 10 gr , đương quy 10 gr , xuyên khung 15 gr , sa nhân 20 gr ,đỗ trọng 10 gr , câu kỷ tử 10 gr , bạch thược 10 gr , đinh hương 20 gr , nhục thung dung 10 gr , tiểu hồi 20 gr , cát cánh 10 gr, phòng phong 10 gr, tế tân 20 gr , đảng sâm 10 gr , bạch chỉ 10 gr , ý dĩ 10 gr, thiên niên kiện 20 gr , trần bì 10 gr , ngưu tất 10 gr , bạc hà 14 gr , tam thất 10 gr , sinh địa hoàng 10 gr , can khương 10 gr , tạo giác 10 gr , hậu phác 20 gr , hương phụ 10 gr , liên kiều 10 gr .Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 10 kg , nước 5 lít , men rượu 400 gr cách làm như công thức trên .
Men thuốc bắc: Quế chi 160 gr , nhục đậu khấu 160 gr , thăng ma 10 gr , bạch linh 10 gr , sa sâm 10 gr , cam thảo 10 gr , tế tân 10 gr , xuyên khung 10 gr , liên kiều 10 gr , bạch truật 10 gr , xương truật 10 gr , can khương 10 gr , thảo quả 10 gr, đại hồi 10 gr , tiểu hồi 10 gr , sa nhân 10 gr ,cát cánh 10 gr , đinh hương 10 gr , hậu phác 10 gr , đương quy 10 gr , phòng phong 10 gr , bạch đậu khấu 10 gr , địa liền 10 gr , thiên niên kiện 10 gr , hương phụ 10 gr . Gạo 18 kg , men rượu 900 gr , nước 9 lít .Cách làm như công thức trên.
Men 22 vị thuốc bắc: đinh hương 24 gr , thảo quả 24 gr , quế chi 6 gr , nhục đậu khấu 20 gr , đại hồi 6 gr , hạt tiêu 72 gr , sa sâm 72 gr , cam thảo 60 gr , bạch linh 60 gr , hậu phác 24 gr , tiểu hồi 21 gr , tế tân 24 gr , thăng ma 24 gr , thanh bì 21 gr , sa nhân 24 gr , xuyên khung 24 gr , lương khương 24 gr , sơn tra 21 gr , đương quy 15 gr , thiên niên kiện 15 gr , bạch đậu khấu 21 gr , địa liền 20 gr . Gạo 17 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc, nước 8 lít , men 800 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài 25 vị thuốc bắc ( dựa theo bài thuốc cổ ) : khương hoạt 12 gr , bạch linh 8 gr , địa liền 14 gr , cam thảo 14 gr , xương truật 20 gr , xuyên quy 14 gr , xuyên khung 8 gr , hồ tiêu 40 gr , quế chi 60 gr , sa nhân 8 gr , liên kiều 8 gr , nhục đậu khấu 24 gr , tiểu hồi 14 gr , phòng phong 8 gr , tế tân 8 gr , đại hồi 60 gr , thăng ma 12 gr , thảo quả 8 gr , tri mẫu 8 gr , xích thược 12 gr , đinh hương 8 gr , hậu phác 12 gr , bạch chỉ 8 gr , bạch truật 24 gr , sa sâm 8 gr . Gạo 12 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn với bột thuốc bắc, nước 6 lít , men rượu 600 gr . Cách làm như công thức trên.
Bài 36 vị thuốc bắc: Đại hồi 40 gr , quế chi 40 gr , thảo quả 15 gr , cam thảo 15 gr, xương truật 15 gr , bạch truật 15 gr, tiểu hồi 15 gr , tế tân 15 gr, nhục đậu khấu 25 gr ,bạc hà 15 gr , sa nhân 8 gr , địa liền 15 gr , hậu phác 10 gr, thăng ma 12 gr , hồ tiêu 12 gr , lương khương 12 gr, phòng phong 6 gr, tri mẫu 6 gr , xích thược 6 gr, bạch thược 6 gr, mẫu đơn bì 6 gr, đương quy 12 gr, khương hoạt 6 gr, bạch chỉ 6 gr, xuyên khung 6 gr, liên kiều 6 gr, thiên niên kiện 6 gr, tạo giác 6 gr, hoắc hương 6 gr, hương phụ 12 gr , mộc hương 6 gr , đinh hương 6 gr , đảng sâm 6 gr, sa sâm 6 gr, bạch đậu khấu 6 gr . Gạo 12 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn thuốc bắc , nước 6 lít , men rượu 600 gr .Cách làm như công thức trên.
Men 36 vị : Quế chi 60 gr , Đại hồi 60 gr , cam thảo 60 gr , bạch linh 36 gr, đương quy 36 gr , xuyên khung 28 gr, thăng ma 28 gr , bạch đàn 28 gr, hạt tiêu 28 gr , nhục đậu khấu 25 gr , hương phụ 28 gr , thảo quả 15 gr , tiểu hồi 15 gr , tế tân 15 gr , bạch truật 15 gr , bạc hà 15 gr , mộc hương 6 gr , phòng phong 9 gr , xương truật 15 gr , khương hoạt 6 gr , bạch chỉ 6 gr , hậu phác 6 gr , địa liền 14 gr , thiên niên kiện 6 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr , bạch thược 6 gr , xích thược 6 gr , mẫu đơn bì 6 gr , tạo giác 6 gr , ngưu tất 6 gr , liên kiều 6 gr , đinh hương 6 gr, sa nhân 6 gr , bạch đậu khấu 6 gr , hoắc hương 6 gr . Gạo 16 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 8 lít , men rượu 800 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài 36 vị thuốc bắc: Lương khương 40 gr, quế chi 80 gr , hồ tiêu 25 gr , thảo quả 40 gr , sa nhân 25 gr , bạch đậu khấu 25 gr , đại hồi 60 gr , tiểu hồi 60 gr , xương truật 25 gr , bạch truật 40 gr , địa liền 25 gr , cam thảo 40 gr , nhục đậu khấu 60 gr , tế tân 25 gr , bạc hà 15 gr , thăng ma 15 gr , xuyên khung 15 gr , phòng phong 15 gr , liên kiều 8 gr , tạo giác 8 gr , đương quy 24 gr , hương phụ 24 gr , bạch chỉ 8 gr , mộc hương 8 gr , hoắc hương 8 gr , hậu phác 8 gr , tri mẫu 8 gr , khương hoạt 8 gr , thiên niên kiện 8 gr , sa sâm 8 gr , đảng sâm 8 gr , bạch thược 8 gr , xích thược 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , đinh hương 8 gr , ngưu tất 8 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn thuốc bắc , nước 12 lít , men rượu 1,0 kg .Cách làm như công thức trên.
Bài men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 60 gr , Đại hồi 60 gr , tiểu hồi 60 gr , cam thảo 30 gr , thảo quả 40 gr , bạch truật 40 gr, xương truật 15 gr, bạc hà 14 gr, tế tân 15 gr, sa nhân 25 gr , bạch đậu khấu 20 gr , nhục đậu khấu 40 gr , thăng ma 20 gr , can khương 15 gr , lương khương 30 gr, hồ tiêu 25 gr , địa liền 20 gr, ngưu tất 15 gr, đương quy 25 gr , viễn chí 10 gr , tạo giác 15 gr, liên kiều 6 gr, hậu phác 15 gr , thiên niên kiện 6 gr, sa sâm 6 gr , đẳng sâm 6 gr, thiên môn đông 6 gr, cát cánh 6 gr, tri mẫu 6 gr , xích thược 8 gr , đinh hương 6 gr , khương hoạt 6 gr , bạch thược 6 gr , mẫu đơn bì 8 gr , hoắc hương 6 gr , phòng phong 14 gr. Gạo 21 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 10 lít , men rượu 1 kg. Cách làm giống các công thức trên.
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc , bài 1: Quế chi 30 gr , đại hồi 30 gr, nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 30 gr , viễn chí 30 gr ; bạch truật 20 gr , tế tân 20 gr ,thảo quả 20 gr , xuyên khung 20 gr ,thăng ma 20 gr , thiên niên kiện 12 gr ,tiểu hồi 12 gr , sa nhân 12 gr, hương phụ 12 gr , can khương 12 gr , đương quy 12 gr ; khương hoạt 12 gr , uất kim 12 gr , xích thược 12 gr ,tạo giác 12 gr, hậu phác 12 gr, xương truật (thương truật) 12 gr , tri mẫu 12 gr , bạch chỉ 12 gr, liên kiều 12 gr , trạch tả 12 gr, đảng sâm 12 gr , sa sâm 12 gr , phòng phong 12 gr, cát cánh 12 gr, địa liền 12 gr , mẫu đơn bì 12 gr , bạch thược 12 gr , bạc hà 12 gr , hoắc hương 12 gr ,lương khương 12 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 13 kg bột gạo tẻ , nước 6 lít , men rượu 600 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 60 gr , đại hồi 40 gr , cam thảo 60 gr ; tiểu hồi 40 gr , bạch truật 60 gr , thảo quả 40 gr , nhục đậu khấu 80 gr; tế tân 15 gr , địa liền 25 gr , lương khương 25 gr , tiêu hạt 25 gr ; thăng ma 25 gr , đương quy 25 gr , hương phụ 25 gr ; xuyên khung 15 gr , bạc hà 15 gr , hậu phác 15 gr ; phòng phong 15 gr , xương truật 15 gr , sa nhân 15 gr , liên kiều 15 gr , tri mẫu 15 gr , tạo giác 15 gr , bạch đậu khấu 15 gr ; hoắc hương 15 gr , xích thược 10 gr , mẫu đơn bì 10 gr ; bạch chỉ 8 gr , cát cánh 8 gr , đảng sâm 8 gr , sa sâm 8 gr , bạch thược 10 gr , can khương 8 gr , khương hoạt 8 gr , trạch tả 8 gr , đinh hương 8 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 12 lít, men rượu 1,2 kg.
Bài men 38 vị thuốc bắc: Đại hồi 60 gr , quế chi 60 gr , tiểu hồi 40 gr , cam thảo 40 gr , thảo quả 60 gr , nhục đậu khấu 80 gr , tế tân 25 gr , thăng ma 25 gr , bạch truật 40 gr , bạc hà 15 gr , xuyên khung 15 gr , sa nhân 25 gr , liên kiều 25 gr , xương truật 25 gr , địa liền 25 gr , cát cánh 15 gr , thiên niên kiện 15 gr , sa sâm 15 gr , đương quy 25 gr , đinh hương 15 gr , bạch linh 15 gr , hậu phác 15 gr , tri mẫu 15 gr , viễn chí 15 gr , lương khương 25 gr , hoắc hương 12 gr , hồ tiêu 12 gr , bạch thược 12 gr , xích thược 12 gr , mẫu đơn bì 10 gr , tạo giác 10 gr , bạch chỉ 10 gr , trạch tả 6 gr , đảng sâm 6 gr , phòng phong 6 gr , ngưu tất 6 gr , can khương 6 gr , bạch đậu khấu 6 gr. Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 12 lít , men rượu 1,2 kg .Cách làm như công thức trên.
Bài 36 vị thuốc bắc ( ra rượu rất thơm) : nhục đậu khấu 80 gr , quế chi 80 gr , đại hồi 60 gr , cam thảo 40 gr , tiểu hồi 40 gr , lương khương 40 gr , thảo quả 40 gr , địa liền 40 gr , bạc hà 12 gr , xuyên khung 10 gr , phòng phong 10 gr , xương truật 10 gr , đương quy 35 gr , thăng ma 30 gr , sa nhân 40 gr , bạch đậu khấu 10 gr , hồ tiêu 40 gr , đinh hương 6 gr , liên kiều 6 gr , bạch truật 20 gr , hậu phác 10 gr , ngưu tất 6 gr , hương phụ 35 gr , tạo giác 6 gr , hoắc hương 10 gr , khương hoạt 10 gr , tri mẫu 10 gr , bạch thược 10 gr , xích thược 10 gr , bạch chỉ 6 gr , mẫu đơn bì 8 gr , tế tân 10 gr , thiên niên kiện 6 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr, trạch tả 6 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc, nước 12 lít , men rượu 1,2 kg . Cách làm giống các công thức trên.
Bài 38 vị thuốc bắc: nhục đậu khấu 80 gr , quế chi 60 gr , đại hồi 60 gr , cam thảo 60 gr , tiểu hồi 40 gr , bạch truật 40 gr , thảo quả 40 gr , tế tân 25 gr , bạc hà 15 gr , xuyên khung 15 gr , phòng phong 15 gr , xương truật 15 gr , đương quy 25 gr , thăng ma 25 gr , địa liền 25 gr , lương khương 25 gr , hồ tiêu 25 gr , đinh hương 15 gr , liên kiều 15 gr , sa nhân 15 gr , hậu phác 15 gr , ngưu tất 15 gr , viễn chí 15 gr , tạo giác 15 gr , hoắc hương 10 gr , khương hoạt 10 gr , tri mẫu 10 gr , bạch thược 10 gr , xích thược 10 gr , bạch chỉ 10 gr , mẫu đơn bì 8 gr , bạch đậu khấu 6 gr , thiên niên kiện 6 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr , can khương 6 gr , trạch tả 6 gr , cát cánh 6 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc, nước 12 lít , men rượu 1,2 kg . Cách làm giống các công thức trên.
Men 36 vị thuốc bắc ( ra rượu mùi rất thơm ) : nhục đậu khấu 120 gr , quế chi 80 gr , đại hồi 80 gr , tiểu hồi 60 gr , bạch đàn 60 gr , thăng ma 60 gr , đương quy 60 gr , cam thảo 60 gr , bạc hà 30 gr , địa liền 30 gr , bạch truật 30 gr , xuyên khung 30 gr , thảo quả 30 gr , xương truật 12 gr , bạch chỉ 16 gr , sa nhân 12 gr , bạch đậu khấu 8 gr , khương hoạt 20 gr , sinh địa 8 gr , ngưu tất 8 gr , phòng phong 8 gr , cát cánh 8 gr , hậu phác 20 gr , tạo giác 8 gr , thiên niên kiện 8 gr , trần bì 8 gr , đinh hương 8 gr , sa sâm 8 gr , đảng sâm 8 gr , liên kiều 8 gr , trạch tả 8 gr , hoắc hương 8 gr , bạch thược 20 gr , xích thược 20 gr , mẫu đơn bì 20 gr , can khương 8 gr , lương khương 8 gr . Gạo 22 kg ngâm nước để ráo xây bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 11 lít, men 1 kg . Cách làm giống các công thức trên.
Men 32 vị thuốc bắc ( ra rượu rất thơm) : Quế chi 180 gr , đại hồi 180 gr , bạch đàn 54 gr , hương phụ 54 gr , đương quy 54 gr , cam thảo 22 gr , thăng ma 35 gr , sa nhân 8 gr , bạch đậu khấu 6 gr , địa liền 10 gr , lương khương 10 gr , bạch truật 15 gr , xuyên khung 15 gr , xương truật 6 gr , can khương 6 gr , thiên niên kiện 6 gr , liên kiều 6 gr , đinh hương 8 gr, ngưu tất 6 gr , tạo giác 6 gr , hậu phác 10 gr , bạch chỉ 8 gr , bạch thược 10 gr , tế tân 10 gr , bạc hà 6 gr , tiểu hồi 15 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr , nhục đậu khấu 15 gr , khương hoạt 10 gr , mẫu đơn bì 10 gr , xích thược 10 gr . Gạo 20 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc, nước 10 lít , men rượu 1 kg .Cách làm như công thức trên.
Men thuốc bắc 15 vị thuốc bắc ( dựa theo bài thuốc cổ , ra rượu rất thơm): Lương khương 200 gr , bạch đàn 200 gr , hương nhu 200 gr , hồ tiêu 50 gr , cam thảo 25 gr , quế chi 50 gr , đại hồi 25 gr , nhục đậu khấu 25 gr , tiểu hồi 25 gr , thăng ma 20 gr , xương truật 15 gr , đinh hương 15 gr , bạch truật 20 gr , xuyên khung 15 gr , liên kiều 15 gr . Gạo 15 kg ngâm nước để ráo xây bột trộn thuốc bắc, nước 7 lít , men rượu 600 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 60 gr , đại hồi 60 gr , tiểu hồi 40 gr , cam thảo 30 gr , thăng ma 25 gr, nhục đậu khấu 20 gr , đương quy 15 gr , hương phụ 15 gr , hoắc hương 15 gr , tri mẫu 15 gr , lương khương 15 gr , địa liền 15 gr , bạch truật 10 gr , tế tân 10 gr , xuyên khung 10 gr , phòng phong 10 gr , xương truật 10 gr , đinh hương 10 gr , bạch chỉ 10 gr , liên kiều 10 gr , sa nhân 10 gr , bạch đậu khấu 10 gr , tạo giác 10 gr , bạc hà 10 gr , mẫu đơn bì 10 gr , bạch thược 10 gr , xích thược 10 gr , trạch tả 10 gr ,cát cánh 10 gr , sa sâm 10 gr , đẳng sâm 10 gr , khương hoạt 10 gr , can khương 10 gr , hậu phác 10 gr , thiên niên kiện 10 gr ,thảo quả 10 gr .Gạo 14 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 7 lít, men rượu 600 gr .Cách làm như công thức trên.
Men 36 vị thuốc bắc : Đại hồi 50 gr , quế chi 50 gr , cam thảo 30 gr , thảo quả 40 gr , tiểu hồi 40 gr , tế tân 15 gr , nhục đậu khấu 60 gr , sa nhân 15 gr , lương khương 15 gr , hồ tiêu 15 gr , bạch truật 30 gr , địa liền 15 gr , thăng ma 20 gr , đương quy 25 gr , hương phụ 25 gr , hậu phác 15 gr , bạc hà 10 gr ,can khương 6 gr , bạch đậu khấu 6 gr, xương truật 8 gr , cát cánh 6 gr , viễn chí 6 gr , tạo giác 8 gr , hoắc hương 8 gr, sa sâm 6 gr ,đẳng sâm 6 gr, tri mẫu 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , bạch chỉ 8 gr , xích thược 8 gr , bạch thược 8 gr , phòng phong 8 gr, khương hoạt 8 gr , trạch tả 6 gr , liên kiều 6 gr , thiên niên kiện 6 gr . Gạo 18 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc, nước 9 lít , men rượu 900 gr .Cách làm như công thức trên. 1 lạng thuốc làm được 3 kg gạo làm men.
men 36 vị thuốc bắc : hồ tiêu 72 gr , sa sâm 72 gr , cam thảo 60 gr , bạch linh 60 gr , xuyên khung 24 gr , thảo quả 24 gr , quế chi 24 gr , đại hồi 30 gr , nhục đậu khấu 25 gr , lương khương 24 gr , xuyên tiêu 15 gr , sa nhân 21 gr , sơn tra 21 gr, bạch truật 21 gr , hậu phác 24 gr , tiểu hồi 24 gr , tế tân 24 gr , thăng ma 21 gr , đinh hương 6 gr , tử tô 6 gr , bạch chỉ 15 gr , đương quy 24 gr , thiên niên kiện 5 gr , địa liền 24 gr , liên kiều 6 gr , bạc hà 24 gr , tạo giác 6 gr , viễn chí 5 gr , can khương 5 gr, ngưu tất 5 gr, xích thược 21 gr , trạch tả 5 gr , mạch môn đông 6 gr , thanh bì 6 gr , hoắc hương 24 gr, xương truật 21 gr . Gạo 20 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 10 lít , men rượu 1 kg . Cách làm giống các công thức. 400 gr thuốc làm cho 10 kg gạo làm men ( tỷ lệ 4% )
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc : Quế chi 30 gr , đại hồi 25 gr, nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 15 gr ,nhân trần 15 gr ; sa sâm 10 gr , bạch truật 15 gr , tế tân 25 gr ,thảo quả 15 gr , xuyên khung 15 gr ,thăng ma 15 gr , bạch linh 15 gr ,tiểu hồi 15 gr , sa nhân 10 gr, hương phụ 15 gr , can khương 8 gr , đương quy 15 gr ; khương hoạt 8 gr ,uất kim 8 gr ,xích thược 8 gr ,tạo giác 8 gr, hậu phác 8 gr, xương truật (thương truật) 8 gr , tri mẫu 8 gr , bạch chỉ 8 gr, liên kiều 8 gr , trạch tả 8 gr, đảng sâm 8 gr , phòng phong 8 gr, cát cánh 8 gr, địa liền 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , bạch thược 8 gr , thiên niên kiện 8 gr , hoắc hương 8 gr ,lương khương 8 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 15 kg bột gạo tẻ , 600 gr men rượu, 7.5 lít nước .
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc : Quế chi 30 gr , đại hồi 25 gr, nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 15 gr ,nhân trần 15 gr ; sa sâm 10 gr , bạch truật 15 gr , tế tân 25 gr ,thảo quả 15 gr , xuyên khung 15 gr ,thăng ma 15 gr , bạch linh 15 gr ,tiểu hồi 15 gr , sa nhân 10 gr, hương phụ 15 gr , can khương 8 gr , đương quy 15 gr ; khương hoạt 8 gr ,uất kim 8 gr ,xích thược 8 gr ,tạo giác 8 gr, hậu phác 8 gr, xương truật (thương truật) 8 gr , tri mẫu 8 gr , bạch chỉ 8 gr, liên kiều 8 gr , trạch tả 8 gr, đảng sâm 8 gr , phòng phong 8 gr, cát cánh 8 gr, địa liền 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , bạch thược 8 gr , thiên niên kiện 8 gr , hoắc hương 8 gr ,lương khương 8 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 15 kg bột gạo tẻ , 600 gr men rượu, 7.5 lít nước .
 
Last edited:
B

buiductoan8

Lữ khách
Bài men 36 vị thuốc bắc ( đượu rượu , mùi thơm) : Nhục đậu khấu 30 gr, cam thảo 20 gr, nhân trần 20 gr, đại hồi 30 gr, quế chi 40 gr ; tế tân 30 gr , bạch truật 20 gr, xuyên khung 20 gr , thảo quả 20 gr , thăng ma 20 gr ; khương hoạt 12 gr , đinh hương 15 gr, tiểu hồi 20 gr , tri mẫu 12 gr , đương quy 20 gr , bạch đậu khấu 6 gr , bạc hà 20 gr , hồ tiêu 20 gr , xích thược 12 gr , can khương 5 gr , lương khương 10 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr, sa nhân 10 gr , tạo giác 6 gr , hậu phác 20 gr , bạch thược 10 gr , thiên niên kiện 6 gr , địa liền 12 gr , phòng phong 6 gr , bạch linh 8 gr , mẫu đơn bì 12 gr , hương phụ 20 gr , hoắc hương 20 gr , uất kim 10 gr , thương truật (xương truật) 6 gr . Các vị thuốc bắc xay bột trộn 14 kg bột gạo , 7 lít nước sạch , 700 gr men rượu nặn thành bánh men đầy 2-3 cm đặt trên lớp trấu đậy bằng chiếu cói cũ , mùa đông đắp thêm chăn , khi ủ khi nào sờ thấy bánh men nóng dậy mùi thì ủ tiếp 2-3 giờ nữa thì được ; men chủân phải nhăn có mùi thơm, ra men đem hong gió 2 ngày , sau đó phơi khô bảo quản tránh mối một.
Bài men 72 vị thuốc bắc: sơn tra 50 gr , can khương 10 gr , chuối hột 40 gr , chỉ thực 25 gr , hương phụ 10 gr, ô dược 35 gr , tế tân 80 gr , khương hoạt 25 gr , thảo quả 80 gr , sa nhân 40 gr , bạch đậu khấu 20 gr , nhục đậu khấu 80 gr , bạch truật 80 gr , hồ tiêu 45 gr , bạc hà 50 gr , xuyên khung 80 gr, nhục quế 40 gr , quế chi 70 gr , cam thảo 80 gr , thiên nam tinh 25 gr, đại hồi 80 gr , lương khương 30 gr , đinh hương 50 gr, thiên niên kiện 37 gr , địa liền 15 gr, mẫu đơn bì 20 gr , xích thược 30 gr , bạch linh 70 gr, xích thược 30 gr, thương truật 15 gr, hậu phác 37 gr , kinh giới 10 gr , tô diệp 35 gr, uất kim 45 gr , phòng phong 10 gr , mộc hương 10 gr , ngải cứu 10 gr , sa sâm 22 gr , đẳng sâm 20 gr , hoắc hương 10 gr , bán hạ 21 gr, địa hoàng 20 gr , sả 10 gr, bạch chỉ 5 gr, đương quy 20 gr, bạch đàn 20 gr, thăng ma 25 gr , tiểu hồi 80 gr, liên kiều 5 gr, tạo giác 20 gr, hương nhu 20 gr , thầu dầu tía 20 gr , ba đậu 20 gr, thục địa 20 gr , hoàng bá 10 gr , tiền hồ 20 gr, sài hồ 20 gr , thanh bì 5 gr, nhân trần 10 gr , ớt khô 10 gr, đỗ trọng bắc 15 gr, hạnh nhân 5 gr, tô tử 10 gr , chỉ xác 5 gr, thạch cao 10 gr, độc hoạt 30 gr, cát cánh 4 gr, ngưu tất 5 gr , câu kỷ tử 5 gr , cúc hoa 5 gr , viễn trí 5 gr , thạch xương bồ 5 gr . Gạo 8 kg xay bột , trộn với bột thuốc bắc 280 gr , men giống tốt 400 gr, nước 5 lít.
Bài men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 100 gr, đại hồi 100 gr , thảo quả 30 gr, tế tân 30 gr, hậu phác 30 gr, hồ tiêu 80 gr , thiên niên kiện 60 gr , bạch linh 60 gr, đương quy 40 gr, thăng ma 40 gr, địa liền 40 gr, can khương 40 gr, nhân trần 40 gr, sa nhân 40 gr, bạch đậu khấu 40 gr, thương truật 15 gr, tạo giác 24 gr, phòng phong 8 gr , bạc hà 20 gr, mẫu đơn bì 16 gr, xích thược 16 gr, bạch thược 16 gr, lương khương 16 gr, uất kim 6 gr, sa sâm 3 gr, đẳng sâm 3 gr, hoàng bá 5 gr, bạch chỉ 3 gr, thanh bì 3 gr, nhục đậu khấu 12 gr, bạch truật 12 gr, đinh hương 12 gr, tiểu hồi 12 gr , cam thảo 12 gr, xuyên khung 8 gr , tri mẫu 8 gr . Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc 500 gr, nước 5 lít, men giống tốt 400 gr.
Bài men 36 vị thuốc bắc ( khử hắc, thơm , được nước) : can khương 40 gr, quế chi 10 gr, đại hồi 30 gr, cam thảo 30 gr , nhân trần 30 gr , nhục đậu khấu 30 gr ; bạch truật 10 gr , thương truật (xương truật ) 8 gr , thảo quả 20 gr, xuyên khung 20 gr, bạc hà 8 gr , tế tân 20 gr , uất kim 8 gr , sa nhân 20 gr, sa sâm 20 gr, đinh hương 6 gr, thăng ma 20 gr, hương phụ 20 gr, đương quy 20 gr, hậu phác 20 gr, hoắc hương 20 gr , thiên niên kiện 20 gr, bạch linh 20 gr, tiểu hồi 10 gr , khương hoạt 10 gr, xích thược 15 gr, tạo giác 20 gr, tri mẫu 10 gr , hồ tiêu 10 gr, địa liền 10 gr , lương khương 10 gr, bạch đậu khấu 10 gr, bạch thược 10 gr, mẫu đơn bì 10 gr, đẳng sâm 10 gr, liên kiều 15 gr. Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc 600 gr , men giống tốt 400 gr, nước 5 lít .
Bài men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 100 gr, đại hồi 100 gr , thảo quả 30 gr, tế tân 30 gr, hậu phác 30 gr, hồ tiêu 80 gr , thiên niên kiện 60 gr , bạch linh 60 gr, đương quy 40 gr, thăng ma 40 gr, địa liền 20 gr, can khương 16 gr, nhân trần 40 gr, sa nhân 24 gr, bạch đậu khấu 20 gr, thương truật 16 gr, tạo giác 40 gr, phòng phong 8 gr , bạc hà 20 gr, mẫu đơn bì 20 gr, xích thược 20 gr, bạch thược 16 gr, lương khương 16 gr, uất kim 6 gr, sa sâm 8 gr, đẳng sâm 8 gr, hoàng bá 20 gr, bạch chỉ 20 gr, thanh bì 6 gr, nhục đậu khấu 16 gr, bạch truật 10 gr, đinh hương 10 gr, tiểu hồi 12 gr , cam thảo 12 gr, xuyên khung 10 gr , tri mẫu 16 gr . Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc 500 gr, nước 5 lít, men giống tốt 400 gr.
bài 25 vị thuốc bắc: khương hoạt 8 gr , bạch linh 38 gr , tử tô 5 gr , địa liền 8 gr , xương truật 5 gr , bạch truật 5 gr , đương quy 15 gr , xuyên khung 8 gr , hồ tiêu 45 gr , sa nhân 12 gr , quế chi 20 gr , thiên niên kiện 15 gr , nhục đậu khấu 10 gr , đại hồi 20 gr , cam thảo 38 gr , tiểu hồi 10 gr, phòng phong 5 gr , tế tân 15 gr , thăng ma 15 gr , thảo quả 15 gr , bạch đàn (hoặc nhân trần ) 10 gr, đinh hương 8 gr , sa sâm 45 gr , xích thược 10 gr , hậu phác 15 gr . Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc 400 gr, nước 5 lít, men giống tốt 400 gr.
men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 80 gr, đại hồi 60 gr , tiểu hồi 20 gr , cam thảo 40 gr, đinh hương 16 gr, tế tân 40 gr, bạch truật 30 gr , bạch linh 10 gr , thương truật 8 gr , thăng ma 30 gr , hồ tiêu 30 gr , sa sâm 8 gr , đẳng sâm 8 gr, khương hoạt 16 gr , hậu phác 20 gr , thiên niên kiện 30 gr, phòng phong 6 gr , tạo giác 40 gr , đương quy 30 gr , hoàng bá 16 gr , bạc hà 16 gr , bạch chỉ 8 gr , xuyên khung 30 gr , bạch đậu khấu 16 gr, sa nhân 16 gr, bạch thược 12 gr , xích thược 16 gr, mẫu đơn bì 16 gr , đỗ trọng bắc 6 gr , địa liền 16 gr , lương khương 16 gr , thục địa 10 gr , can khương 8 gr , nhục đậu khấu 30 gr , tô diệp 16 gr , nhân trần 30 gr . Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột, trộn với bột thuốc bắc 400 gr, nước 5 lít, men giống tốt 400 gr.
Bài men 36 vị (êm dịu ): Quế chi 60 gr, đại hồi 60 gr, cam thảo 40 gr, đinh hương 20 gr, ngưu tất 16 gr, tạo giác 40 gr, bạc hà 20 gr, sa nhân 20 gr , liên kiều 16 gr, viễn chí 16 gr, tế tân 40 gr, thương truật 8 gr , bạch đậu khấu 8 gr, nhục đậu khấu 40 gr, mẫu đơn bì 16 gr, tri mẫu 16 gr , hậu phác 30 gr, bạch truật 30 gr, xuyên khung 30 gr, hồ tiêu 20 gr , xích thược 16 gr , thiên niên kiện 8 gr , đương quy 30 gr, bạch chỉ 12 gr , lương khương 12 gr, sa sâm 8 gr , tiểu hồi 30 gr , thảo quả 30 gr , uất kim 10 gr , phòng phong 8 gr, khương hoạt 16 gr, can khương 8 gr, địa liền 16 gr , hoàng bá 16 gr, thăng ma 30 gr , bạch linh 8 gr . Gạo nếp 4 kg, gạo tẻ 6 kg , trộn ngâm nước để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc 400 gr, nước 5 lít, men giống tốt 400 gr.
men thuốc bắc 36 vị thuốc : Đại hồi 80 gr , quế chi 120 gr, thiên niên kiện 70 gr , sa nhân 50 gr , bạch chỉ 16 gr, thăng ma 30 gr, thương truật 10 gr, đinh hương 10 gr , tiểu hồi 20 gr , cam thảo 16 gr, nhục đậu khấu 16 gr, thảo quả 30 gr, xuyên khung 30 gr , địa liền 16 gr, tế tân 30 gr, đương quy 30 gr, uất kim 8 gr, bạch đậu khấu 8 gr, hậu phác 16 gr, bạc hà 10 gr, xích thược 16 gr, bạch thược 10 gr , mẫu đơn bì 10 gr , bạch linh 10 gr, lương khương 16 gr, hồ tiêu 16 gr , can khương 5 gr, khương hoạt 16 gr , phòng phong 5 gr, tri mẫu 10 gr , bạch truật 30 gr, sa sâm 6 gr , đẳng sâm 5 gr, tạo giác 8 gr , hương phụ 8 gr, liên kiều 5 gr. Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc 400 gr, nước 5 lít, men giống tốt 400 gr.
 
Last edited:
B

buiductoan8

Lữ khách
các bài thuốc bên dưới dùng tốt .
Cách làm men rượu thuốc bắc.
Với những lò chuyên nghiệp, 1 ổ men thường có số lượng 10-20-30 kg, với khối lượng lớn thì nhiệt độ không phải vấn đề đáng ngại , nhưng làm đề nhà nấu thường mỗi mẻ 2-5kg thì vấn đề gia nhiệt , giữ nhiệt rất quan trọng. Về cơ bản cần nhớ các nguyên tắc:
1. Gạo làm men phải là gạo khô và đề lâu, ví dụ khang dân để từ mùa trước ( 4-6 tháng).
2. Men giống phải là men thuốc bắc 100% ( men giống là những quả men tốt mầu đều không có kẽ đen , mùi thơm , cầm nhẹ tay được chọn từ mẻ trước hoặc đi mua từ các lò men thuốc bắc khác ) .
3. Thuốc làm men không ảnh hưởng đến sự thành công lắm của mẻ men nhưng số lượng và liều lượng các vị lại quyết định mùi vị rượu và sản lượng rượu , có thể dùng bài men lạc đạo sau đây : Quế chi 80 gr , bạc hà 30 gr , đại hồi 50 gr, tiểu hồi 20 gr, hậu phác 30 gr, sa nhân 30 gr, nhục đậu khấu 30 gr, địa liền 16 gr, thảo quả 30 gr, xuyên khung 30 gr, thiên niên kiện 10 gr , bạch linh 10 gr , đinh hương 16 gr, tạo giác 24 gr, cam thảo 30 gr, bạch truật 30 gr , tế tân 50 gr, bạch chỉ 10 gr , hoàng bá 10 gr, sa sâm 10 gr, đẳng sâm 10 gr, hồ tiêu 16 gr, bạch đậu khấu 16 gr, thăng ma 30 gr, ngưu tất 16 gr , đỗ trọng 10 gr, uất kim 16 gr , đương quy 30 gr, bạch thược 10 gr, xích thược 16 gr, mẫu đơn bì 16 gr, lương khương 10 gr, tri mẫu 16 gr , khương hoạt 16 gr, xương truật ( thương truật) 10 gr, thanh bì 16 gr .
Cách làm:
Gạo ngâm 4-5 tiếng sau đó đem nghiền thật nhỏ ( có thể nghiền ướt hoặc nghiền nước sau đó vắt kiệt). Thuốc men bằng 3-5% gạo ( tùy thuộc bài thuốc khác nhau cho liều lượng khác nhau) , men giống cũng bằng 3-4% lượng gạo ( thường bằng 4 % ). Ví dụ làm bài men lạc đạo , 5 kg gạo cần 200g thuốc và 200g men giống. Tất cả trộn đều sau đó cho nước nhào kỹ, độ ẩm 50-55% ( 10 kg gạo nếu xay bột khô cần 3 -5 lít nước, bột ướt cần 1 lít nước ;kiểm tra độ dẻo véo bột nặn thành hình củ hành bột không chảy biến dạng là đủ độ dẻo) . Men nặn được đặt kín mặt nia có thể làm 2 ,3 nia chồng lên nhau, nia trên cùng hở cần đạy lại bằng nia khác. Phủ kín toàn bộ lại bằng vỏ chăn hoặc chăn bông tuỳ mùa nóng hay lạnh. Mùa nóng 3kg thì chỉ cần 1 nong to. Lót lớp trấu dày 3-5 cm ở dưới, đặt nong đã nặn men lên, lấy nong khác cùng kích cỡ đạy kín lại . Lấy 2-3 bao trấu phủ kín toàn bộ . Cách ủ chọn 1 trong 2 , phương pháp dưới đây .
Phương pháp 1 : Ở nhiệt độ phòng ủ 25-35oC ; 17-18 giờ đồng hồ cần kiểm tra nhiệt 2 tiếng 1 lần (khi đó men đã dậy mùi thơm thuốc bắc , lúc này men đã mốc trắng toàn bộ) , khi nhiệt độ đạt 34-36 độ là men có thể đã được , khoảng 3,4 tiếng từ lúc men dậy mùi ; thời gian ủ men khoảng 22 giờ men đã nhăn mặt , ủ không quá 24 giờ . Bỏ men ra hong chỗ thoáng tránh nắng chiếu trực tiếp 2 ngày nữa mới phơi khô.
Phương pháp 2 : nhiệt độ phòng ủ như phương pháp 1 , ủ thời gian 26 giờ (men đã mốc trắng có lông tơ ), nhặt men ra nong đã lót kín bằng vải mỏng trên đậy kín bằng bao để chỗ thoáng mát , ủ vậy 3 ngày nữa , bỏ men ra hong chỗ thoáng tránh nắng chiếu trực tiếp 1 ngày nữa , rồi phơi khô.
. Men làm theo 2 phương pháp , sau khi hong xong , kiểm tra bằng cách bẻ đôi quả men ra thấy men khó bẻ , ruột bên trong xốp có đốm mốc là tốt . Men sau 5-7 ngày khô kiệt đã có thể nấu rượu được nhưng nên để 10-15 ngày men sẽ phát huy tốt hơn.
Men khi ra phải có màu hanh vàng, có thể phồng hoặc nhăn như da cam , mùi rất thơm , cầm nhẹ tay là men tốt . Để khô vẫn có màu vàng.
 
Last edited:
B

buiductoan8

Lữ khách
bài 36 vị : nhục đậu khấu 16 gr , quế chi 80 gr , cam thảo 50 gr , đại hồi 60 gr , tiểu hồi 20 gr , thảo quả 30 gr , lương khương 12 gr , hạt tiêu 50 gr , xuyên khung 30 gr, tế tân 30 gr , sa nhân 30 gr , thiên niên kiện 60 gr , bạch linh 60 gr , thăng ma 30 gr , xương truật 10 gr , liên kiều 16 gr , cúc hoa 5 gr , ngưu tất 16 gr , tạo giác 24 gr , viễn chí 16 gr , đinh hương 8 gr , đương quy 20 gr, bạch thược 12 gr , xích thược 16 gr , mẫu đơn bì 16 gr , can khương 5 gr, uất kim 5 gr , bạch truật 5 gr , địa liền 16 gr , bạch chỉ 5 gr , phòng phong 5 gr , bạch đậu khấu 5 gr , đỗ trọng 5 gr , trần bì 5 gr , sa sâm 5 gr , đẳng sâm 5 gr , hậu phác 30 gr . Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc 400 gr, men giống tốt 400 gr, nước 5 lít.
 
Last edited:
B

buiductoan8

Lữ khách
men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 80 gr , đại hồi 100 gr , tiểu hồi 16 gr , thảo quả 30 gr , nhục đậu khấu 16 gr , cam thảo 60 gr , bạch truật 5 gr , sa sâm 8 gr , đẳng sâm 8 gr , xuyên khung 30 gr , thăng ma 30 gr , đinh hương 16 gr , phòng phong 5 gr , tế tân 30 gr ,thương truật 5 gr , bạch linh 60 gr , thiên niên kiện 40 gr , đương quy 20 gr , hồ tiêu 40 gr , hoàng bá 10 gr , bạch chỉ 16 gr , tạo giác 20 gr , bạc hà 5 gr , trần bì 5 gr , ngưu tất 5 gr , hậu phác 25 gr , địa liền 25 gr , bạch đậu khấu 5 gr , lương khương 12 gr , mẫu đơn bì 16 gr, bạch thược 10 gr, xích thược 16 gr , uất kim 5 gr , can khương 5 gr , liên kiều 5 gr, sa nhân 16 gr . Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc 400 gr,men giống tốt 400 gr .
men 48 vị thuốc bắc : Quế chi 140 gr, đại hồi 120 gr , thiên niên kiện 120 gr , bạch linh 120 gr , tế tân 100 gr , cam thảo 100 gr , đương quy 60 gr , hồ tiêu 60 gr , thảo quả 60 gr , xuyên khung 60 gr , thăng ma 60 gr , tiểu hồi 32 gr , nhục đậu khấu 32 gr , đinh hương 40 gr , lương khương 30 gr , uất kim 60 gr , sa nhân 32 gr , địa liền 32 gr , hậu phác 60 gr , tạo giác 40 gr , bạch đậu khấu 24 gr , bạch truật 10 gr , bạc hà 10 gr , sa sâm 6 gr , đẳng sâm 6 gr , khương hoạt 20 gr , tri mẫu 10 gr , bạch thược 10 gr , xích thược 20 gr , mẫu đơn bì 10 gr , liên kiều 6 gr , cát cánh 6 gr , hương phụ 10 gr , thương truật 8 gr , bạch chỉ 10 gr , cúc hoa 6 gr , ngưu tất 6 gr , thục địa 6 gr , đỗ trọng 6 gr , đại hoàng 6 gr , can khương 6 gr , hoàng bá 6 gr , trần bì 6 gr , phòng phong 6 gr , tô tử 6 gr , thanh bì 6 gr , chỉ thực 6 gr , quả ớt khô 6 gr . Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc 400 gr , nước 5 lít , men giống tốt 400 gr .
 
Last edited:

Quảng cáoTop