Thảo luận Hướng dẫn làm men riềng Quảng Bình

  • Thread starter buiductoan8
  • Ngày gửi
B

buiductoan8

Lữ khách
Men riềng : riềng khô 800 gr xay bột trộn 10 kg bột gạo ( gạo tẻ ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột ) , nước 5 lít , men rượu 500 gr , nặn thành bánh men khoảng 100 gr , đặt lên trấu đày 2 cm , ủ kín bằng chiếu cói cũ mùa đông đắp thêm chăn, ủ nhiệt độ 30oC trong 20 giờ (20oC ủ 40 giờ, 13oC ủ 72 giờ ) luồn tay chỗ ủ men thấy quả men ướt nóng tay thì bỏ ra , men mốc đều là được , phơi trong bóng dâm 2 ngày phơi khô bổ túi nilon buộc kín , để men nghỉ 10-15 ngày mới dùng.
Bài men 25 vị thuốc bắc : nhục đậu khấu 30 gr , thảo quả 20 gr , quế chi 30 gr, tiểu hồi 20 gr, tế tân 30 gr , lương khương 20 gr , bạch truật 20 gr , đương quy 15 gr , xuyên khung 20 gr , đại hồi 30 gr , thiên niên kiện 15 gr , hương phụ 16 gr , hậu phác 10 gr , cam thảo 20 gr , bạc hà 15 gr , can khương 10 gr , địa liền 10 gr , sa nhân 10 gr , cát cánh 10 gr , xương truật 10 gr , liên kiều 10 gr , bạch đậu khấu 10 gr , tạo giác 10 gr , bạch linh 10 gr , thăng ma 4 gr . Gạo 12 kg ngâm 6 giờ nước để ráo xay bột , trộn thuốc bắc tán bột , nước 6 lít , men rượu 500 gr . Trải trấu dầy 2cm trên sàn nhà đặt bánh men đã nặn lên trên đậy kín bằng nia ủ khoảng 20 giờ giờ mùa hè , ủ được khoảng 17 giờ mở hé kiểm tra men đã mốc đều chưa, cách 1 giờ kiểm tra 1 lần thấy men mốc đều, có mùi thơm, có vân nổi lên thì được, bỏ ra để men nguội, phơi trong bóng dâm 2 ngày , thì phơi khô. Men nấu 10 kg gạo ra 10 lít 40-45 độ .
Bài 36 vị thuốc bắc: quế chi 60 gr , đại hồi 60 gr , cam thảo 60 gr , bạch linh 36 , đương quy 36 gr , xuyên khung 28 gr , thăng ma 28 gr , củ tỏi ( đã phơi khô) 28 gr , hồ tiêu 28 gr , hương phụ 28 gr , nhục đậu khấu 25 gr , thảo quả 15 gr , tiểu hồi 15 gr , tế tân 15 gr , bạch truật 15 gr , xương truật ( thương truật) 15 gr , bạc hà 15 gr , mộc hương 9 gr , phòng phong 6 gr , khương hoạt 6 gr , bạch chỉ 6 gr , hậu phác 6 gr , địa liền 6 gr , thiên niên kiện 6 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr , bạch thược 6 gr , xích thược 6 gr , mẫu đơn bì 6 gr , tạo giác 6 gr , liên kiều 6 gr ,ngưu tất 6 gr , đinh hương 6 gr , sa nhân 6 gr , bạch đậu khấu 6 gr , hoắc hương 6 gr . Gạo 15 kg ngâm nước để ráo xay bột, trộn với bột thuốc bắc, nước 7 lít ,men rượu 700 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài 36 vị thuốc bắc: Lương khương 15 gr , địa liền 15 gr , can khương 10 gr , hồ tiêu 10 gr , quế chi 30 gr , đại hồi 20 gr , tiểu hồi 20 gr , thảo quả 15 gr , tế tân 10 gr , cam thảo 15 gr , bạch truật 15 gr , nhục đậu khấu 25 gr , bạc hà 10 gr , xuyên khung 10 gr , bạch đàn 10 gr , bạch linh 8 gr , đương quy 10 gr , thăng ma 10 gr , khương hoạt 10 gr , liên kiều 8 gr , viễn chí 8 gr , tạo giác 8 gr , phòng phong 10 gr , xương truật 10 gr , bạch chỉ 6 gr , hoắc hương 8 gr , thiên niên kiện 6 gr , đinh hương 6 gr, sa sâm 8 gr , đẳng sâm 8 gr, sa nhân 8 gr , bạch đậu khấu 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , xích thược 8 gr, bạch thược 8 gr , tri mẫu 8 gr .Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc, nước 5 lít, men rượu 400 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài 31 vị thuốc bắc trong video ( tự nghĩ ra ): Quế chi 80 gr , đại hồi 60 gr , thảo quả 30 gr , hạt tiêu 30 gr , cam thảo 60 gr , nhục đậu khấu 30 gr , tế tân 30 gr , tiểu hồi 40 gr , bạch đàn 25 gr , đương quy 25 gr , thiên niên kiện 15 gr , sa nhân 25 gr , bạch đậu khấu 25 gr , sa sâm 10 gr , địa liền 25 gr , xuyên khung 30 gr , đinh hương 15 gr , xích thược 20 gr , hậu phác 25 gr , thăng ma 25 gr , bạch linh 10 gr , sơn tra 15 gr , tử tô 15 gr , bạch cập 10 gr , xương truật 15 gr, bạch truật 30 gr , sinh khương 15 gr , thanh bì 10 gr , bạch chỉ 10 gr , bạc hà 30 gr , uất kim 15 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc, nước 12 lít, men rượu 1,2 kg .Cách làm như công thức trên. 1 lạng thuốc làm được 3 kg gạo làm men ( tỷ lệ 3,33 % ) . Nấu ra được rượu, khá thơm.
Bài 32 vị thuốc bắc ( tự nghĩ ra ): Quế chi 80 gr , đại hồi 60 gr , thảo quả 30 gr , hạt tiêu 30 gr , cam thảo 60 gr , nhục đậu khấu 30 gr , tế tân 30 gr , tiểu hồi 40 gr , tạo giác 25 gr , đương quy 25 gr , thiên niên kiện 10 gr , sa nhân 25 gr , bạch đậu khấu 15 gr , sa sâm 10 gr , địa liền 25 gr , xuyên khung 30 gr , đinh hương 10 gr , xích thược 20 gr , hậu phác 25 gr , thăng ma 25 gr , bạch linh 10 gr , tri mẫu 10 gr , khương hoạt 15 gr , thiên môn đông 10 gr , xương truật 15 gr , bạch truật 30 gr , can khương 15 gr , viễn chí 10 gr , bạch chỉ 10 gr , bạc hà 30 gr , uất kim 15 gr , lương khương 25 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc, nước 12 lít, men rượu 1,2 kg .Cách làm như công thức trên. 1 lạng thuốc làm được 3 kg gạo làm men ( tỷ lệ 3,33 % ) . Nấu ra được rượu, khá thơm.
Bài 36 vị thuốc bắc : nhục đậu khấu 20 gr , quế chi 30 gr , cam thảo 25 gr , bạch truật 15 gr , đại hồi 25 gr , tiểu hồi 15 gr , thảo quả 20 gr , thăng ma 10 gr , xương truật 10 gr , địa liền 10 gr , hạt tiêu 10 gr , bạc hà 10 gr , bạch chỉ 8 gr , đương quy 10 gr , bạch đàn ( không có cho độc hoạt) 10 gr , hương phụ 10 gr , xuyên khung 10 gr , khương hoạt 8 gr , can khương 8 gr , lương khương 10 gr , sa nhân 8 gr , tri mẫu 10 gr, hậu phác 8 gr , bạch đậu khấu 8 gr , liên kiều 8 gr , tạo giác 8 gr , viễn chí 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , xích thược 8 gr , bạch thược 8 gr , hoắc hương 8 gr , trạch tả 8 gr , đảng sâm 8 gr , sa sâm 8 gr , thiên niên kiện 6 gr , đinh hương 6 gr . Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột, trộn với bột thuốc bắc, nước 5 lít, men rượu 500 gr . Cách làm giống các công thức trên.
Bài 23 vị thuốc bắc: Quế chi 20 gr , nhục đậu khấu 30 gr , tế tân 30 gr , uất kim 20 gr , thảo quả 20 gr , bạch truật 20 gr , tiểu hồi 20 gr , cam thảo 20 gr , bạc hà 15 gr , xuyên khung 20 gr , đại hồi 15 gr , xương truật 10 gr , sa nhân 10 gr , bạch chỉ 6 gr , bạch đậu khấu 8 gr , liên kiều 8 gr , viễn chí 8 gr , ngưu tất 8 gr , địa liền 8 gr , hậu phác 8 gr , tạo giác 8 gr , thiên niên kiện 6 gr , thăng ma 10 gr . Gạo10 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 5 lít , men rượu 500 gr .Cách làm như công thức trên.
bài 25 vị thuốc bắc: Quế chi 30 gr , nhục đậu khấu 30 gr , đại hồi 25 gr , tế tân 24 gr , xuyên khung 15 gr , bạch truật 15 gr , thảo quả 15 gr , lương khương 14 gr , tiểu hồi 15 gr , cam thảo 15 gr , đương quy 15 gr , hương phụ 15 gr , bạc hà 12 gr , xương truật 8 gr , hậu phác 8 gr , địa liền 8 gr , sa nhân 8 gr , can khương 8 gr , cát cánh 8 , liên kiều 8 gr , bạch đậu khấu 8 gr , tạo giác 8 gr , thiên niên kiện 8 gr , bạch linh 8 gr , thăng ma 6 gr .Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn với bột thuốc bắc, nước 5 lít , men rượu 500 gr .Cách làm giống các công thức trên
Bài 13 vị thuốc bắc: Lương khương 60 gr , đại hồi 50 gr , thăng ma 40 gr , nhục đậu khấu 30 gr , quế chi 20 gr , thảo quả 20 gr , cam thảo 20 gr , tế tân 30 gr , bạch truật 20 gr , tiểu hồi 20 gr , bạc hà 20 gr , phòng phong 20 gr , xuyên khung 20 gr . Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo gạo 10 kg , nước 5 lít ,men rượu 500 gr. Cách làm giống các công thức trên.
Men 40 vị thuốc bắc : Nhục đậu khấu 60 gr , quế chi 50 gr , đại hồi 40 gr , cam thảo 40 gr , thảo quả 30 gr ,sa nhân 3 gr , bạch truật 3 gr , tiểu hồi 3 gr , liên kiều 3 gr ,đinh hương 3 gr ,bạch linh 3 gr , bạc hà 3 gr , sa sâm 3 gr ,đảng sâm 3 gr , xích thược 3 gr ,trạch tả 3 gr , tri mẫu 3 gr ,đương quy 3 gr , bạch chỉ 3 gr , cát cánh 3 gr , phòng phong 3 gr , trần bì 3 gr , xuyên khung 3 gr ,địa liền 3 gr , khương hoạt 3 gr ,lương khương 3 gr , can khương 3 gr ,hương phụ 3 gr , hoắc hương 3 gr ,tạo giác 3 gr , hậu phác 3 gr , mộc qua 3 gr , thiên môn đông 3 gr , ngũ gia bì 3 gr , mộc tặc 3 gr , thăng ma 3 gr , tế tân 3 gr , mẫu đơn bì 3 gr , hạnh nhân 3 gr , hạt tiêu 3 gr . Thuốc bắc xay bột . Gạo 10 kg ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột , trộn bột thuốc , nước 5 lít , men rượu 400 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài men 15 vị thuốc bắc: nhục đậu khấu 30 gr, bạch truật 20 gr ,quế chi 20 gr , thảo quả 20 gr , tiểu hồi 20 gr , can khương 20 gr, uất kim 20 gr , tế tân 20 gr , xuyên khung 20 gr, cam thảo 20 gr, thiên niên kiện 20 gr , hương phụ 20 gr , đương quy 20 gr, đại hồi 20 gr, thương truật 20 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột trộn, bột gạo 10 kg , nước 5 lít , men rượu 500 gr .Các làm như công thức trên . Gạo làm men là gạo cũ để khoảng 1 tháng.
Bài men 20 vị thuốc bắc: nhục đậu khấu 30 gr, bạch truật 20 gr ,quế chi 20 gr , thảo quả 20 gr , tiểu hồi 20 gr , can khương 10 gr, uất kim 20 gr , tế tân 20 gr , xuyên khung 20 gr, cam thảo 20 gr, thiên niên kiện 10 gr , hương phụ 10 gr , đương quy 10 gr, đại hồi 20 gr, thương truật 10 gr , sa nhân 10 gr , địa liền 10 gr , hậu phác 10 gr , bạc hà 10 gr , liên kiều 10 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột trộn, bột gạo 10 kg , nước 5 lít , men rượu 500 gr .Các làm như công thức trên . Gạo làm men là gạo cũ để khoảng 1 tháng.
Bài men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 60 gr ,đại hồi 50 gr , tế tân 30 gr , cam thảo 30 gr , sa sâm 30 gr , xuyên khung 30 gr , nhục đậu khấu 33 gr , tiểu hồi 3 gr , thảo quả 3 gr , đinh hương 3 gr , thăng ma 3 gr , liên kiều 3 gr , thương truật 3 gr , sa nhân 3 gr , cát cánh 3 gr , thiên niên kiện 3 gr , đương quy 3 gr , bạch linh 3 gr , bạc hà 3 gr , địa liền 3 gr , can khương 3 gr , lương khương 3 gr , bạch chỉ 3 gr , bạch truật 3 gr ,tạo giác 3 gr ,hậu phác 3 gr , tri mẫu 3 gr , đẳng sâm 3 gr , phòng phong 3 gr , mẫu đơn bì 3 gr , xích thược 3 gr , hoắc hương 3 gr , hương phụ 3 gr , khương hoạt 3 gr , trạch tả 3 gr , trần bì 3 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột để riêng .Gạo 10 kg ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, 5 lít nước , 500 gr men rượu. Cách làm giống các công thức trên.
Men 18 vị thuốc bắc: sa sâm 80 gr , nhân trần 60 gr , cam thảo 60 gr , đinh hương 20 gr , nhục đậu khấu 20 gr , thảo quả 24 gr, quế chi 130 gr , đại hồi 20 gr , hậu phác 20 gr , tế tân 24 gr , thăng ma 12 gr , tiểu hồi 21 gr , thanh bì 21 gr , sa nhân 21 gr , bạch linh 21 gr , xuyên khung 24 gr , đương quy 17 gr , cát cánh 5 gr. Thuốc bắc 600 gr xay bột trộn bột gạo 16 kg , men rượu 800 gr ,nước 8 lít. Cách làm giống các công thức trên.
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc , bài 1: Quế chi 20 gr , đại hồi 20 gr, nhục đậu khấu 20 gr , cam thảo 50 gr ,nhân trần 50 gr , sa sâm 50 gr , xuyên khung 60 gr , bạch linh 50 gr , bạch truật 10 gr , tế tân 20 gr ,thảo quả 20 gr ,thăng ma 15 gr , thiên niên kiện 10 gr ,tiểu hồi 20 gr , sa nhân 20 gr, hương phụ 10 gr , can khương 10 gr , đương quy 10 gr ; khương hoạt 5 gr ,uất kim 5 gr ,xích thược 5 gr ,tạo giác 5 gr, hậu phác 5 gr, xương truật (thương truật) 5 gr , tri mẫu 5 gr , liên kiều 5 gr , trạch tả 5 gr, đảng sâm 5 gr , phòng phong 5 gr, cát cánh 5 gr, địa liền 5 gr , mẫu đơn bì 5 gr ,hạnh nhân 5 gr , trần bì 5 gr , hoắc hương 5 gr ,lương khương 10 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 14 kg bột gạo tẻ , 700 gr men rượu, 7 lít nước .Cách làm như công thức trên.
Men: Quế chi 45 gr , nhục đậu khấu 45 gr , bạch thược 25 gr , xích thược 25 gr , mẫu đơn bì 25 gr , thăng ma 25 gr , bạch linh 45 gr . Gạo 3 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, riềng tươi 200 gr giã nát , nước 5 lít . Cách làm giống các công thức trên.
Bài men rượu 15 vị thuốc bắc: Đại hồi 25 gr , thảo quả 25 gr , cam thảo 25 gr , sa nhân 16 gr , quế chi 25 gr , nhục đậu khấu 35 gr , hương phụ 16 gr , đinh hương 16 gr , bạc hà 16 gr , lương khương 16 gr , hậu phác 16 gr , xuyên khung 16 gr , tế tân 20 gr , tiểu hồi 20 gr , đương quy 16 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột. Gạo 10 kg ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc , 400 gr men rượu , 5 lít nước nặn thành bánh khoảng 1 lạng , đặt lên lớp trấu dày 2cm phủ kín bằng chiếu cói cũ mùa đông đắp thêm chăn ủ chăn ủ nhiệt độ khoảng 30oC trong 20 giờ ( 20oC ủ 40 giờ , 13-14oC ủ 72 giờ , 25oC ủ 36 giờ , tùy theo nhiệt độ ) , luồn tay chỗ ủ men thấy quả men nóng mốc đều nhân mặt có mùi thơm thì bỏ đậy để khoảng 2 ngày trong bóng dâm, sau đó đem phơi khô( bẻ quả men ra ruột có từ mốc là được ) , bỏ trong túi nilon buộc kín, để 10-15 ngày mới dùng .Cách 2 , thời gian ủ như cách trên , bỏ đậy để khoảng 2-3 phút , không để men bị nguội, đậy lại như cũ , cách 15 giờ bỏ đậy ra đảo men 1 lần rồi đậy lại như cũ làm vậy trong 2-3 ngày men hơi có mùi rượu men mốc đều , đem phơi bóng dâm 1-2 ngày , làm như cách 1 .
Bài men 24 vị thuốc bắc : Quế chi 140 gr , thảo quả 30 gr , đại hồi 90 gr , cam thảo 20 gr , nhục đậu khấu 20 gr , tế tân 6 gr , tiểu hồi 26 gr , thiên niên kiện 76 gr , sa nhân 56 gr , địa liền 8 gr , xuyên khung 30 gr , đinh hương 12 gr , thăng ma 8 gr , bạch chỉ 5 gr , thương truật 12 gr , đương quy 5 gr , bạch phục linh 5 gr , bạch truật 20 gr , liên kiều 5 gr , bạc hà 5 gr , hương phụ 6 gr , sa sâm 5 gr , tạo giác 5 gr , hậu phác 5 gr .Gạo 15 kg ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột , trộn với thuốc tán bột , nước 7 lít , men rượu 700 gr , cách làm như công thức trên.
Bài men 36 vị thuốc bắc : Quế chi 80 gr , đại hồi 50 gr , cam thảo 30 gr , xuyên khung 20 gr , nhục đậu khấu 50 gr , bạch truật 10 gr , nhân trần 10 gr , tế tân 20 gr , đinh hương 10 gr , tiểu hồi 10 gr , khương hoạt 10 gr , xích thược 10 gr , can khương 10 gr ,lương khương 10 gr , tạo giác 10 gr ,hậu phác 10 gr , thăng ma 10 gr , thương truật ( xương truật) 10 gr , tri mẫu 10 gr , đương quy 10 gr , bạch chỉ 10 gr , trạch tả 10 gr , hoắc hương 10 gr , liên kiều 10 gr ,sa sâm 10 gr ,đảng sâm 10 gr , thiên niên kiện 10 gr ,hương phụ 10 gr , địa liền 10 gr , phòng phong 10 gr ,cát cánh 10 gr , mẫu đơn bì 10 gr ,sa nhân 10 gr ,hạnh nhân 10 gr , bạc hà 10 gr , thảo quả 10 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 16 kg bột gạo tẻ , 8 lít nước , 800 gr men rượu cách làm như công thức trên .Gạo làm men là gạo đã để được khoảng 1 tháng.
Bài men 36 vị thuốc bắc 2 : Quế chi 80 gr , đại hồi 70 gr , cam thảo 50 gr , xuyên khung 30 gr , nhục đậu khấu 70 gr , bạch truật 8 gr , nhân trần 20 gr ,thăng ma 15 gr , tế tân 35 gr , đinh hương 12 gr , tiểu hồi 25 gr , khương hoạt 5 gr , xích thược 5 gr , can khương 10 gr ,lương khương 10 gr , tạo giác 5 gr ,hậu phác 5 gr , thương truật ( xương truật) 5 gr , tri mẫu 5 gr , đương quy 5 gr , bạch chỉ 5 gr , trạch tả 5 gr , hoắc hương 5 gr , liên kiều 5 gr ,sa sâm 5 gr ,đảng sâm 5 gr , thiên niên kiện 5 gr ,hương phụ 5 gr , địa liền 5 gr , phòng phong 5 gr ,cát cánh 5 gr , mẫu đơn bì 5 gr ,sa nhân 5 gr ,hạnh nhân 5 gr , bạc hà 5 gr ,thảo quả 5 gr .Các vị thuốc bắc hơn 500 gr xay thành bột , trộn 16 kg bột gạo tẻ , 8 lít nước , 800 gr men rượu cách làm như công thức trên .
Bài men 24 vị : Đại hồi 50 gr , quế chi 60 gr , nhục đậu khấu 20 gr , tế tân 30 gr , đinh hương 20 gr , thảo quả 30 gr , thiên niên kiện 20 gr , sa nhân 40 gr , thăng ma 20 gr , địa liền 10 gr , cam thảo 50 gr , bạc hà 10 gr , thương truật 10 gr , xuyên khung 40 gr , tiểu hồi 30 gr , lương khương 10 gr , can khương 10 gr , liên kiều 10 gr , bạch truật 10 gr , bạch chỉ 10 gr , phục linh 10 gr , đương quy 20 gr ,cát cánh 10 gr , trần bì 10 gr .Các vị thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 16 kg , 8 lít nước, 800 gr men rượu. Cách làm như công thức trên.
Men 24 vị thuốc bắc , xã Lạc Đạo : Đại hồi 50 gr , quế chi 60 gr , cam thảo 50 gr ,thảo quả 30 gr, đương quy 20 gr , xuyên khung 30 gr , đỗ trọng 10 gr , câu kỷ tử 10 gr , bạch thược 5 gr , đinh hương 20 gr , thăng ma 15 gr , tiểu hồi 40 gr , cát cánh 10 gr, phòng phong 10 gr, tế tân 40 gr , đẳng sâm 10 gr , nhục đậu khấu 60 gr , bạch chỉ 10 gr , ý dĩ 10 gr, thiên niên kiện 20 gr , bạc hà 20 gr , ngưu tất 10 gr , bạch truật 10 gr , sa sâm 10 gr .Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 17 kg , nước 8 lít , men rượu 800 gr cách làm như công thức trên .
Men 36 vị thuốc bắc , xã Lạc Đạo : Nhục đậu khấu 40 gr , đại hồi 30 gr , quế chi 40 gr , cam thảo 30 gr , sa sâm 30 gr , thảo quả 30 gr, bạch truật 30 gr , thăng ma 10 gr , xương truật 10 gr , địa liền 8 gr , đương quy 10 gr , xuyên khung 20 gr , sa nhân 20 gr ,đỗ trọng 8 gr , câu kỷ tử 8 gr , bạch thược 8 gr , đinh hương 8 gr , nhục thung dung 8 gr , tiểu hồi 20 gr , cát cánh 8 gr, phòng phong 8 gr, tế tân 30 gr , đảng sâm 8 gr , bạch chỉ 8 gr , ý dĩ 8 gr, thiên niên kiện 10 gr , trần bì 8 gr , ngưu tất 10 gr , bạc hà 10 gr , tam thất 8 gr , địa hoàng 8 gr , can khương 20 gr , tạo giác 8 gr , hậu phác 10 gr , hương phụ 10 gr , liên kiều 8 gr .Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 16 kg , nước 8 lít , men rượu 800 gr cách làm như công thức trên .
Men 36 vị thuốc bắc , xã Lạc Đạo 2 : Nhục đậu khấu 20 gr , đại hồi 20 gr , quế chi 20 gr , cam thảo 50 gr , sa sâm 60 gr , thảo quả 20 gr , bạch truật 14 gr , thăng ma 20 gr , thương truật 10 gr , địa liền 10 gr , đương quy 10 gr , xuyên khung 15 gr , sa nhân 20 gr ,đỗ trọng 10 gr , câu kỷ tử 10 gr , bạch thược 10 gr , đinh hương 20 gr , nhục thung dung 10 gr , tiểu hồi 20 gr , cát cánh 10 gr, phòng phong 10 gr, tế tân 20 gr , đảng sâm 10 gr , bạch chỉ 10 gr , ý dĩ 10 gr, thiên niên kiện 20 gr , trần bì 10 gr , ngưu tất 10 gr , bạc hà 14 gr , tam thất 10 gr , sinh địa hoàng 10 gr , can khương 10 gr , tạo giác 10 gr , hậu phác 20 gr , hương phụ 10 gr , liên kiều 10 gr .Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 10 kg , nước 5 lít , men rượu 400 gr cách làm như công thức trên .
Men thuốc bắc: Quế chi 160 gr , nhục đậu khấu 160 gr , thăng ma 10 gr , bạch linh 10 gr , sa sâm 10 gr , cam thảo 10 gr , tế tân 10 gr , xuyên khung 10 gr , liên kiều 10 gr , bạch truật 10 gr , xương truật 10 gr , can khương 10 gr , thảo quả 10 gr, đại hồi 10 gr , tiểu hồi 10 gr , sa nhân 10 gr ,cát cánh 10 gr , đinh hương 10 gr , hậu phác 10 gr , đương quy 10 gr , phòng phong 10 gr , bạch đậu khấu 10 gr , địa liền 10 gr , thiên niên kiện 10 gr , hương phụ 10 gr . Gạo 18 kg , men rượu 900 gr , nước 9 lít .Cách làm như công thức trên.
Men 22 vị thuốc bắc: đinh hương 24 gr , thảo quả 24 gr , quế chi 6 gr , nhục đậu khấu 20 gr , đại hồi 6 gr , hạt tiêu 72 gr , sa sâm 72 gr , cam thảo 60 gr , bạch linh 60 gr , hậu phác 24 gr , tiểu hồi 21 gr , tế tân 24 gr , thăng ma 24 gr , thanh bì 21 gr , sa nhân 24 gr , xuyên khung 24 gr , lương khương 24 gr , sơn tra 21 gr , đương quy 15 gr , thiên niên kiện 15 gr , bạch đậu khấu 21 gr , địa liền 20 gr . Gạo 17 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc, nước 8 lít , men 800 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài 25 vị thuốc bắc ( dựa theo bài thuốc cổ ) : khương hoạt 12 gr , bạch linh 8 gr , địa liền 14 gr , cam thảo 14 gr , xương truật 20 gr , xuyên quy 14 gr , xuyên khung 8 gr , hồ tiêu 40 gr , quế chi 60 gr , sa nhân 8 gr , liên kiều 8 gr , nhục đậu khấu 24 gr , tiểu hồi 14 gr , phòng phong 8 gr , tế tân 8 gr , đại hồi 60 gr , thăng ma 12 gr , thảo quả 8 gr , tri mẫu 8 gr , xích thược 12 gr , đinh hương 8 gr , hậu phác 12 gr , bạch chỉ 8 gr , bạch truật 24 gr , sa sâm 8 gr . Gạo 12 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn với bột thuốc bắc, nước 6 lít , men rượu 600 gr . Cách làm như công thức trên.
Bài 36 vị thuốc bắc: Đại hồi 40 gr , quế chi 40 gr , thảo quả 15 gr , cam thảo 15 gr, xương truật 15 gr , bạch truật 15 gr, tiểu hồi 15 gr , tế tân 15 gr, nhục đậu khấu 25 gr ,bạc hà 15 gr , sa nhân 8 gr , địa liền 15 gr , hậu phác 10 gr, thăng ma 12 gr , hồ tiêu 12 gr , lương khương 12 gr, phòng phong 6 gr, tri mẫu 6 gr , xích thược 6 gr, bạch thược 6 gr, mẫu đơn bì 6 gr, đương quy 12 gr, khương hoạt 6 gr, bạch chỉ 6 gr, xuyên khung 6 gr, liên kiều 6 gr, thiên niên kiện 6 gr, tạo giác 6 gr, hoắc hương 6 gr, hương phụ 12 gr , mộc hương 6 gr , đinh hương 6 gr , đảng sâm 6 gr, sa sâm 6 gr, bạch đậu khấu 6 gr . Gạo 12 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn thuốc bắc , nước 6 lít , men rượu 600 gr .Cách làm như công thức trên.
Men 36 vị : Quế chi 60 gr , Đại hồi 60 gr , cam thảo 60 gr , bạch linh 36 gr, đương quy 36 gr , xuyên khung 28 gr, thăng ma 28 gr , bạch đàn 28 gr, hạt tiêu 28 gr , nhục đậu khấu 25 gr , hương phụ 28 gr , thảo quả 15 gr , tiểu hồi 15 gr , tế tân 15 gr , bạch truật 15 gr , bạc hà 15 gr , mộc hương 6 gr , phòng phong 9 gr , xương truật 15 gr , khương hoạt 6 gr , bạch chỉ 6 gr , hậu phác 6 gr , địa liền 14 gr , thiên niên kiện 6 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr , bạch thược 6 gr , xích thược 6 gr , mẫu đơn bì 6 gr , tạo giác 6 gr , ngưu tất 6 gr , liên kiều 6 gr , đinh hương 6 gr, sa nhân 6 gr , bạch đậu khấu 6 gr , hoắc hương 6 gr . Gạo 16 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 8 lít , men rượu 800 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài 36 vị thuốc bắc: Lương khương 40 gr, quế chi 80 gr , hồ tiêu 25 gr , thảo quả 40 gr , sa nhân 25 gr , bạch đậu khấu 25 gr , đại hồi 60 gr , tiểu hồi 60 gr , xương truật 25 gr , bạch truật 40 gr , địa liền 25 gr , cam thảo 40 gr , nhục đậu khấu 60 gr , tế tân 25 gr , bạc hà 15 gr , thăng ma 15 gr , xuyên khung 15 gr , phòng phong 15 gr , liên kiều 8 gr , tạo giác 8 gr , đương quy 24 gr , hương phụ 24 gr , bạch chỉ 8 gr , mộc hương 8 gr , hoắc hương 8 gr , hậu phác 8 gr , tri mẫu 8 gr , khương hoạt 8 gr , thiên niên kiện 8 gr , sa sâm 8 gr , đảng sâm 8 gr , bạch thược 8 gr , xích thược 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , đinh hương 8 gr , ngưu tất 8 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn thuốc bắc , nước 12 lít , men rượu 1,0 kg .Cách làm như công thức trên.
Bài men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 60 gr , Đại hồi 60 gr , tiểu hồi 60 gr , cam thảo 30 gr , thảo quả 40 gr , bạch truật 40 gr, xương truật 15 gr, bạc hà 14 gr, tế tân 15 gr, sa nhân 25 gr , bạch đậu khấu 20 gr , nhục đậu khấu 40 gr , thăng ma 20 gr , can khương 15 gr , lương khương 30 gr, hồ tiêu 25 gr , địa liền 20 gr, ngưu tất 15 gr, đương quy 25 gr , viễn chí 10 gr , tạo giác 15 gr, liên kiều 6 gr, hậu phác 15 gr , thiên niên kiện 6 gr, sa sâm 6 gr , đẳng sâm 6 gr, thiên môn đông 6 gr, cát cánh 6 gr, tri mẫu 6 gr , xích thược 8 gr , đinh hương 6 gr , khương hoạt 6 gr , bạch thược 6 gr , mẫu đơn bì 8 gr , hoắc hương 6 gr , phòng phong 14 gr. Gạo 21 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 10 lít , men rượu 1 kg. Cách làm giống các công thức trên.
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc , bài 1: Quế chi 30 gr , đại hồi 30 gr, nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 30 gr , viễn chí 30 gr ; bạch truật 20 gr , tế tân 20 gr ,thảo quả 20 gr , xuyên khung 20 gr ,thăng ma 20 gr , thiên niên kiện 12 gr ,tiểu hồi 12 gr , sa nhân 12 gr, hương phụ 12 gr , can khương 12 gr , đương quy 12 gr ; khương hoạt 12 gr , uất kim 12 gr , xích thược 12 gr ,tạo giác 12 gr, hậu phác 12 gr, xương truật (thương truật) 12 gr , tri mẫu 12 gr , bạch chỉ 12 gr, liên kiều 12 gr , trạch tả 12 gr, đảng sâm 12 gr , sa sâm 12 gr , phòng phong 12 gr, cát cánh 12 gr, địa liền 12 gr , mẫu đơn bì 12 gr , bạch thược 12 gr , bạc hà 12 gr , hoắc hương 12 gr ,lương khương 12 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 13 kg bột gạo tẻ , nước 6 lít , men rượu 600 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 60 gr , đại hồi 40 gr , cam thảo 60 gr ; tiểu hồi 40 gr , bạch truật 60 gr , thảo quả 40 gr , nhục đậu khấu 80 gr; tế tân 15 gr , địa liền 25 gr , lương khương 25 gr , tiêu hạt 25 gr ; thăng ma 25 gr , đương quy 25 gr , hương phụ 25 gr ; xuyên khung 15 gr , bạc hà 15 gr , hậu phác 15 gr ; phòng phong 15 gr , xương truật 15 gr , sa nhân 15 gr , liên kiều 15 gr , tri mẫu 15 gr , tạo giác 15 gr , bạch đậu khấu 15 gr ; hoắc hương 15 gr , xích thược 10 gr , mẫu đơn bì 10 gr ; bạch chỉ 8 gr , cát cánh 8 gr , đảng sâm 8 gr , sa sâm 8 gr , bạch thược 10 gr , can khương 8 gr , khương hoạt 8 gr , trạch tả 8 gr , đinh hương 8 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 12 lít, men rượu 1,2 kg.
Bài men 38 vị thuốc bắc: Đại hồi 60 gr , quế chi 60 gr , tiểu hồi 40 gr , cam thảo 40 gr , thảo quả 60 gr , nhục đậu khấu 80 gr , tế tân 25 gr , thăng ma 25 gr , bạch truật 40 gr , bạc hà 15 gr , xuyên khung 15 gr , sa nhân 25 gr , liên kiều 25 gr , xương truật 25 gr , địa liền 25 gr , cát cánh 15 gr , thiên niên kiện 15 gr , sa sâm 15 gr , đương quy 25 gr , đinh hương 15 gr , bạch linh 15 gr , hậu phác 15 gr , tri mẫu 15 gr , viễn chí 15 gr , lương khương 25 gr , hoắc hương 12 gr , hồ tiêu 12 gr , bạch thược 12 gr , xích thược 12 gr , mẫu đơn bì 10 gr , tạo giác 10 gr , bạch chỉ 10 gr , trạch tả 6 gr , đảng sâm 6 gr , phòng phong 6 gr , ngưu tất 6 gr , can khương 6 gr , bạch đậu khấu 6 gr. Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 12 lít , men rượu 1,2 kg .Cách làm như công thức trên.
Bài 36 vị thuốc bắc ( ra rượu rất thơm) : nhục đậu khấu 80 gr , quế chi 80 gr , đại hồi 60 gr , cam thảo 40 gr , tiểu hồi 40 gr , lương khương 40 gr , thảo quả 40 gr , địa liền 40 gr , bạc hà 12 gr , xuyên khung 10 gr , phòng phong 10 gr , xương truật 10 gr , đương quy 35 gr , thăng ma 30 gr , sa nhân 40 gr , bạch đậu khấu 10 gr , hồ tiêu 40 gr , đinh hương 6 gr , liên kiều 6 gr , bạch truật 20 gr , hậu phác 10 gr , ngưu tất 6 gr , hương phụ 35 gr , tạo giác 6 gr , hoắc hương 10 gr , khương hoạt 10 gr , tri mẫu 10 gr , bạch thược 10 gr , xích thược 10 gr , bạch chỉ 6 gr , mẫu đơn bì 8 gr , tế tân 10 gr , thiên niên kiện 6 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr, trạch tả 6 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc, nước 12 lít , men rượu 1,2 kg . Cách làm giống các công thức trên.
Bài 38 vị thuốc bắc: nhục đậu khấu 80 gr , quế chi 60 gr , đại hồi 60 gr , cam thảo 60 gr , tiểu hồi 40 gr , bạch truật 40 gr , thảo quả 40 gr , tế tân 25 gr , bạc hà 15 gr , xuyên khung 15 gr , phòng phong 15 gr , xương truật 15 gr , đương quy 25 gr , thăng ma 25 gr , địa liền 25 gr , lương khương 25 gr , hồ tiêu 25 gr , đinh hương 15 gr , liên kiều 15 gr , sa nhân 15 gr , hậu phác 15 gr , ngưu tất 15 gr , viễn chí 15 gr , tạo giác 15 gr , hoắc hương 10 gr , khương hoạt 10 gr , tri mẫu 10 gr , bạch thược 10 gr , xích thược 10 gr , bạch chỉ 10 gr , mẫu đơn bì 8 gr , bạch đậu khấu 6 gr , thiên niên kiện 6 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr , can khương 6 gr , trạch tả 6 gr , cát cánh 6 gr . Gạo 24 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc, nước 12 lít , men rượu 1,2 kg . Cách làm giống các công thức trên.
Men 36 vị thuốc bắc ( ra rượu mùi rất thơm ) : nhục đậu khấu 120 gr , quế chi 80 gr , đại hồi 80 gr , tiểu hồi 60 gr , bạch đàn 60 gr , thăng ma 60 gr , đương quy 60 gr , cam thảo 60 gr , bạc hà 30 gr , địa liền 30 gr , bạch truật 30 gr , xuyên khung 30 gr , thảo quả 30 gr , xương truật 12 gr , bạch chỉ 16 gr , sa nhân 12 gr , bạch đậu khấu 8 gr , khương hoạt 20 gr , sinh địa 8 gr , ngưu tất 8 gr , phòng phong 8 gr , cát cánh 8 gr , hậu phác 20 gr , tạo giác 8 gr , thiên niên kiện 8 gr , trần bì 8 gr , đinh hương 8 gr , sa sâm 8 gr , đảng sâm 8 gr , liên kiều 8 gr , trạch tả 8 gr , hoắc hương 8 gr , bạch thược 20 gr , xích thược 20 gr , mẫu đơn bì 20 gr , can khương 8 gr , lương khương 8 gr . Gạo 22 kg ngâm nước để ráo xây bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 11 lít, men 1 kg . Cách làm giống các công thức trên.
Men 32 vị thuốc bắc ( ra rượu rất thơm) : Quế chi 180 gr , đại hồi 180 gr , bạch đàn 54 gr , hương phụ 54 gr , đương quy 54 gr , cam thảo 22 gr , thăng ma 35 gr , sa nhân 8 gr , bạch đậu khấu 6 gr , địa liền 10 gr , lương khương 10 gr , bạch truật 15 gr , xuyên khung 15 gr , xương truật 6 gr , can khương 6 gr , thiên niên kiện 6 gr , liên kiều 6 gr , đinh hương 8 gr, ngưu tất 6 gr , tạo giác 6 gr , hậu phác 10 gr , bạch chỉ 8 gr , bạch thược 10 gr , tế tân 10 gr , bạc hà 6 gr , tiểu hồi 15 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr , nhục đậu khấu 15 gr , khương hoạt 10 gr , mẫu đơn bì 10 gr , xích thược 10 gr . Gạo 20 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc, nước 10 lít , men rượu 1 kg .Cách làm như công thức trên.
Men thuốc bắc 15 vị thuốc bắc ( dựa theo bài thuốc cổ , ra rượu rất thơm): Lương khương 200 gr , bạch đàn 200 gr , hương nhu 200 gr , hồ tiêu 50 gr , cam thảo 25 gr , quế chi 50 gr , đại hồi 25 gr , nhục đậu khấu 25 gr , tiểu hồi 25 gr , thăng ma 20 gr , xương truật 15 gr , đinh hương 15 gr , bạch truật 20 gr , xuyên khung 15 gr , liên kiều 15 gr . Gạo 15 kg ngâm nước để ráo xây bột trộn thuốc bắc, nước 7 lít , men rượu 600 gr .Cách làm như công thức trên.
Bài men 36 vị thuốc bắc: Quế chi 60 gr , đại hồi 60 gr , tiểu hồi 40 gr , cam thảo 30 gr , thăng ma 25 gr, nhục đậu khấu 20 gr , đương quy 15 gr , hương phụ 15 gr , hoắc hương 15 gr , tri mẫu 15 gr , lương khương 15 gr , địa liền 15 gr , bạch truật 10 gr , tế tân 10 gr , xuyên khung 10 gr , phòng phong 10 gr , xương truật 10 gr , đinh hương 10 gr , bạch chỉ 10 gr , liên kiều 10 gr , sa nhân 10 gr , bạch đậu khấu 10 gr , tạo giác 10 gr , bạc hà 10 gr , mẫu đơn bì 10 gr , bạch thược 10 gr , xích thược 10 gr , trạch tả 10 gr ,cát cánh 10 gr , sa sâm 10 gr , đẳng sâm 10 gr , khương hoạt 10 gr , can khương 10 gr , hậu phác 10 gr , thiên niên kiện 10 gr ,thảo quả 10 gr .Gạo 14 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 7 lít, men rượu 600 gr .Cách làm như công thức trên.
Men 36 vị thuốc bắc : Đại hồi 50 gr , quế chi 50 gr , cam thảo 30 gr , thảo quả 40 gr , tiểu hồi 40 gr , tế tân 15 gr , nhục đậu khấu 60 gr , sa nhân 15 gr , lương khương 15 gr , hồ tiêu 15 gr , bạch truật 30 gr , địa liền 15 gr , thăng ma 20 gr , đương quy 25 gr , hương phụ 25 gr , hậu phác 15 gr , bạc hà 10 gr ,can khương 6 gr , bạch đậu khấu 6 gr, xương truật 8 gr , cát cánh 6 gr , viễn chí 6 gr , tạo giác 8 gr , hoắc hương 8 gr, sa sâm 6 gr ,đẳng sâm 6 gr, tri mẫu 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , bạch chỉ 8 gr , xích thược 8 gr , bạch thược 8 gr , phòng phong 8 gr, khương hoạt 8 gr , trạch tả 6 gr , liên kiều 6 gr , thiên niên kiện 6 gr . Gạo 18 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc, nước 9 lít , men rượu 900 gr .Cách làm như công thức trên. 1 lạng thuốc làm được 3 kg gạo làm men.
men 36 vị thuốc bắc : hồ tiêu 72 gr , sa sâm 72 gr , cam thảo 60 gr , bạch linh 60 gr , xuyên khung 24 gr , thảo quả 24 gr , quế chi 24 gr , đại hồi 30 gr , nhục đậu khấu 25 gr , lương khương 24 gr , xuyên tiêu 15 gr , sa nhân 21 gr , sơn tra 21 gr, bạch truật 21 gr , hậu phác 24 gr , tiểu hồi 24 gr , tế tân 24 gr , thăng ma 21 gr , đinh hương 6 gr , tử tô 6 gr , bạch chỉ 15 gr , đương quy 24 gr , thiên niên kiện 5 gr , địa liền 24 gr , liên kiều 6 gr , bạc hà 24 gr , tạo giác 6 gr , viễn chí 5 gr , can khương 5 gr, ngưu tất 5 gr, xích thược 21 gr , trạch tả 5 gr , mạch môn đông 6 gr , thanh bì 6 gr , hoắc hương 24 gr, xương truật 21 gr . Gạo 20 kg ngâm nước để ráo xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước 10 lít , men rượu 1 kg . Cách làm giống các công thức. 400 gr thuốc làm cho 10 kg gạo làm men ( tỷ lệ 4% )
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc : Quế chi 30 gr , đại hồi 25 gr, nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 15 gr ,nhân trần 15 gr ; sa sâm 10 gr , bạch truật 15 gr , tế tân 25 gr ,thảo quả 15 gr , xuyên khung 15 gr ,thăng ma 15 gr , bạch linh 15 gr ,tiểu hồi 15 gr , sa nhân 10 gr, hương phụ 15 gr , can khương 8 gr , đương quy 15 gr ; khương hoạt 8 gr ,uất kim 8 gr ,xích thược 8 gr ,tạo giác 8 gr, hậu phác 8 gr, xương truật (thương truật) 8 gr , tri mẫu 8 gr , bạch chỉ 8 gr, liên kiều 8 gr , trạch tả 8 gr, đảng sâm 8 gr , phòng phong 8 gr, cát cánh 8 gr, địa liền 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , bạch thược 8 gr , thiên niên kiện 8 gr , hoắc hương 8 gr ,lương khương 8 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 15 kg bột gạo tẻ , 600 gr men rượu, 7.5 lít nước .
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc : Quế chi 30 gr , đại hồi 25 gr, nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 15 gr ,nhân trần 15 gr ; sa sâm 10 gr , bạch truật 15 gr , tế tân 25 gr ,thảo quả 15 gr , xuyên khung 15 gr ,thăng ma 15 gr , bạch linh 15 gr ,tiểu hồi 15 gr , sa nhân 10 gr, hương phụ 15 gr , can khương 8 gr , đương quy 15 gr ; khương hoạt 8 gr ,uất kim 8 gr ,xích thược 8 gr ,tạo giác 8 gr, hậu phác 8 gr, xương truật (thương truật) 8 gr , tri mẫu 8 gr , bạch chỉ 8 gr, liên kiều 8 gr , trạch tả 8 gr, đảng sâm 8 gr , phòng phong 8 gr, cát cánh 8 gr, địa liền 8 gr , mẫu đơn bì 8 gr , bạch thược 8 gr , thiên niên kiện 8 gr , hoắc hương 8 gr ,lương khương 8 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 15 kg bột gạo tẻ , 600 gr men rượu, 7.5 lít nước .
 
Last edited:
B

buiductoan8

Lữ khách
Bài men 36 vị thuốc bắc ( đượu rượu , mùi thơm) : Nhục đậu khấu 30 gr, cam thảo 20 gr, nhân trần 20 gr, đại hồi 30 gr, quế chi 40 gr ; tế tân 30 gr , bạch truật 20 gr, xuyên khung 20 gr , thảo quả 20 gr , thăng ma 20 gr ; khương hoạt 12 gr , đinh hương 15 gr, tiểu hồi 20 gr , tri mẫu 12 gr , đương quy 20 gr , bạch đậu khấu 6 gr , bạc hà 20 gr , hồ tiêu 20 gr , xích thược 12 gr , can khương 5 gr , lương khương 10 gr , sa sâm 6 gr , đảng sâm 6 gr, sa nhân 10 gr , tạo giác 6 gr , hậu phác 20 gr , bạch thược 10 gr , thiên niên kiện 6 gr , địa liền 12 gr , phòng phong 6 gr , bạch linh 8 gr , mẫu đơn bì 12 gr , hương phụ 20 gr , hoắc hương 20 gr , uất kim 10 gr , thương truật (xương truật) 6 gr . Các vị thuốc bắc xay bột trộn 14 kg bột gạo , 7 lít nước sạch , 700 gr men rượu nặn thành bánh men đầy 2-3 cm đặt trên lớp trấu đậy bằng chiếu cói cũ , mùa đông đắp thêm chăn , khi ủ khi nào sờ thấy bánh men nóng dậy mùi thì ủ tiếp 2-3 giờ nữa thì được ; men chủân phải nhăn có mùi thơm, ra men đem hong gió 2 ngày , sau đó phơi khô bảo quản tránh mối một.
 

Quảng cáoTop