Thảo luận Hướng dẫn làm men thuốc bắc (15 vị ,24 vị , 36 vị thuốc bắc) nấu rượu lấy bã nuôi lợn

  • Thread starter buiductoan8
  • Ngày gửi
Bài men rượu 15 vị thuốc bắc: Đại hồi 25 gr , thảo quả 25 gr , cam thảo 25 gr , sa nhân 16 gr , quế chi 25 gr , nhục đậu khấu 35 gr , hương phụ 16 gr , đinh hương 16 gr , bạc hà 16 gr , lương khương 16 gr , hậu phác 16 gr , xuyên khung 16 gr , tế tân 20 gr , tiểu hồi 20 gr , đương quy 16 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột. Gạo 10 kg ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc , 400 gr men rượu , 5 lít nước nặn thành bánh khoảng 1 lạng , đặt lên lớp trấu dày 2cm phủ kín bằng chiếu cói cũ mùa đông đắp thêm chăn ủ chăn ủ nhiệt độ khoảng 30oC trong 20 giờ ( 20oC ủ 40 giờ , 13-14oC ủ 72 giờ , 25oC ủ 36 giờ , tùy theo nhiệt độ ) , luồn tay chỗ ủ men thấy quả men nóng mốc đều thì bỏ đậy để khoảng 2 ngày trong bóng dâm, sau đó đem phơi khô( bẻ quả men ra ruột có từ mốc là được ) , bỏ trong túi nilon buộc kín, để 10-15 ngày mới dùng .Cách 2 , thời gian ủ như cách trên , bỏ đậy để khoảng 2-3 phút , không để men bị nguội, đậy lại như cũ , cách 15 giờ bỏ đậy ra đảo men 1 lần rồi đậy lại như cũ làm vậy trong 2-3 ngày men hơi có mùi rượu men mốc đều , đem phơi bóng dâm 1-2 ngày , làm như cách 1 .
Bài men 24 vị thuốc bắc : Quế chi 140 gr , thảo quả 30 gr , đại hồi 90 gr , cam thảo 20 gr , nhục đậu khấu 20 gr , tế tân 6 gr , tiểu hồi 26 gr , thiên niên kiện 76 gr , sa nhân 56 gr , địa liền 8 gr , xuyên khung 30 gr , đinh hương 12 gr , thăng ma 8 gr , bạch chỉ 5 gr , thương truật 12 gr , đương quy 5 gr , bạch phục linh 5 gr , bạch truật 20 gr , liên kiều 5 gr , bạc hà 5 gr , hương phụ 6 gr , sa sâm 5 gr , tạo giác 5 gr , hậu phác 5 gr .Gạo 10 kg ngâm nước 6 giờ để ráo xay bột , trộn với thuốc tán bột , nước 5 lít , men rượu 400 gr , cách làm như công thức trên.
Bài men 36 vị thuốc bắc : Quế chi 80 gr , đại hồi 50 gr , cam thảo 30 gr , xuyên khung 20 gr , nhục đậu khấu 50 gr , bạch truật 10 gr , nhân trần 10 gr , tế tân 20 gr , đinh hương 10 gr , tiểu hồi 10 gr , khương hoạt 10 gr , xích thược 10 gr , can khương 10 gr ,lương khương 10 gr , tạo giác 10 gr ,hậu phác 10 gr , thăng ma 10 gr , thương truật ( xương truật) 10 gr , tri mẫu 10 gr , đương quy 10 gr , bạch chỉ 10 gr , trạch tả 10 gr , hoắc hương 10 gr , liên kiều 10 gr ,sa sâm 10 gr ,đảng sâm 10 gr , thiên niên kiện 10 gr ,hương phụ 10 gr , địa liền 10 gr , phòng phong 10 gr ,cát cánh 10 gr , mẫu đơn bì 10 gr ,sa nhân 10 gr ,hạnh nhân 10 gr , bạc hà 10 gr , thảo quả 10 gr .Các vị thuốc bắc xay thành bột , trộn 10 kg bột gạo tẻ , 5 lít nước , 400 gr men rượu cách làm như công thức trên .Gạo làm men là gạo đã để được khoảng 1 tháng.
Bài men 36 vị thuốc bắc 2 : Quế chi 70 gr , đại hồi 50 gr , cam thảo 50 gr , xuyên khung 35 gr , nhục đậu khấu 70 gr , bạch truật 8 gr , nhân trần 50 gr ,thăng ma 15 gr , tế tân 30 gr , đinh hương 12 gr , tiểu hồi 25 gr , khương hoạt 5 gr , xích thược 5 gr , can khương 10 gr ,lương khương 10 gr , tạo giác 5 gr ,hậu phác 5 gr , thương truật ( xương truật) 5 gr , tri mẫu 5 gr , đương quy 5 gr , bạch chỉ 5 gr , trạch tả 5 gr , hoắc hương 5 gr , liên kiều 5 gr ,sa sâm 5 gr ,đảng sâm 5 gr , thiên niên kiện 5 gr ,hương phụ 5 gr , địa liền 5 gr , phòng phong 5 gr ,cát cánh 5 gr , mẫu đơn bì 5 gr ,sa nhân 5 gr ,hạnh nhân 5 gr , bạc hà 5 gr ,thảo quả 5 gr .Các vị thuốc bắc hơn 500 gr xay thành bột , trộn 10 kg bột gạo tẻ , 5 lít nước , 400 gr men rượu cách làm như công thức trên .
Bài men 24 vị : Đại hồi 50 gr , quế chi 60 gr , nhục đậu khấu 20 gr , tế tân 30 gr , đinh hương 20 gr , thảo quả 30 gr , thiên niên kiện 20 gr , sa nhân 40 gr , thăng ma 20 gr , địa liền 10 gr , cam thảo 50 gr , bạc hà 10 gr , thương truật 10 gr , xuyên khung 40 gr , tiểu hồi 30 gr , lương khương 10 gr , can khương 10 gr , liên kiều 10 gr , bạch truật 10 gr , bạch chỉ 10 gr , phục linh 10 gr , đương quy 20 gr ,cát cánh 10 gr , trần bì 10 gr .Các vị thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 10 kg , 5 lít nước, 400 gr men rượu. Cách làm như công thức trên.
Men 24 vị thuốc bắc , xã Lạc Đạo : Đại hồi 50 gr , quế chi 60 gr , cam thảo 50 gr ,thảo quả 30 gr, đương quy 20 gr , xuyên khung 30 gr , đỗ trọng 10 gr , câu kỷ tử 10 gr , bạch thược 5 gr , đinh hương 20 gr , thăng ma 15 gr , tiểu hồi 40 gr , cát cánh 10 gr, phòng phong 10 gr, tế tân 40 gr , đẳng sâm 10 gr , nhục đậu khấu 60 gr , bạch chỉ 10 gr , ý dĩ 10 gr, thiên niên kiện 20 gr , bạc hà 10 gr , ngưu tất 10 gr , bạch truật 10 gr , sa sâm 10 gr .Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 10 kg , nước 5 lít , men rượu 400 gr cách làm như công thức trên .
Men 36 vị thuốc bắc , xã Lạc Đạo : Nhục đậu khấu 40 gr , đại hồi 30 gr , quế chi 30 gr , cam thảo 30 gr , sa sâm 30 gr , thảo quả 20 gr, bạch truật 20 gr , thăng ma 10 gr , thương truật 10 gr , địa liền 10 gr , đương quy 10 gr , xuyên khung 20 gr , sa nhân 20 gr ,đỗ trọng 10 gr , câu kỷ tử 10 gr , bạch thược 10 gr , đinh hương 10 gr , nhục thung dung 10 gr , tiểu hồi 20 gr , cát cánh 10 gr, phòng phong 10 gr, tế tân 30 gr , đảng sâm 10 gr , bạch chỉ 10 gr , ý dĩ 10 gr, thiên niên kiện 10 gr , trần bì 10 gr , ngưu tất 10 gr , bạc hà 10 gr , tam thất 10 gr , địa hoàng 10 gr , can khương 20 gr , tạo giác 10 gr , hậu phác 10 gr , hương phụ 10 gr , liên kiều 10 gr .Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 10 kg , nước 5 lít , men rượu 400 gr cách làm như công thức trên .
Men 36 vị thuốc bắc , xã Lạc Đạo 2 : Nhục đậu khấu 20 gr , đại hồi 20 gr , quế chi 20 gr , cam thảo 50 gr , sa sâm 60 gr , thảo quả 20 gr , bạch truật 14 gr , thăng ma 20 gr , thương truật 10 gr , địa liền 10 gr , đương quy 10 gr , xuyên khung 15 gr , sa nhân 20 gr ,đỗ trọng 10 gr , câu kỷ tử 10 gr , bạch thược 10 gr , đinh hương 20 gr , nhục thung dung 10 gr , tiểu hồi 20 gr , cát cánh 10 gr, phòng phong 10 gr, tế tân 20 gr , đảng sâm 10 gr , bạch chỉ 10 gr , ý dĩ 10 gr, thiên niên kiện 20 gr , trần bì 10 gr , ngưu tất 10 gr , bạc hà 14 gr , tam thất 10 gr , sinh địa hoàng 10 gr , can khương 10 gr , tạo giác 10 gr , hậu phác 20 gr , hương phụ 10 gr , liên kiều 10 gr .Thuốc bắc xay bột trộn bột gạo 10 kg , nước 5 lít , men rượu 400 gr cách làm như công thức trên .
 Last edited:

Quảng cáoTop