KCLO3

  • Thread starter hoabachhop
  • Ngày gửi
H

hoabachhop

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGO TUYET HANH
- Địa chỉ: 94 HẬU GIANG
- Tel, Fax: 39603799 ::: FaX 39699280
- email: hanh4h@yahoo.com
================================

<p>CTY CP DV SX XNK BINH TAY CHUYEN CUNG CAP NGUYEN LIEU CONG NONG NGHIEP.</p><p>HIEN CHUNG TOI DANG CO CAC SAN PHAM:</p><p>KCLO3 99,7% - ĐONG GOI 25KG/BAO - XUAT XU: TQ - GIA: 23.000Đ/KG</p><p>RAT HAN HANH CHAO DON QUY KHACH.</p><p>VUI LONG LIEN HE: HANH - DĐ 0903052933</p><p>&nbsp;</p>
 

Top