Kè Tàu, Nhật Bản, Kè Đỏ, Kè Ấn độ, Kè lá bạc lớn…

vinhhk80

Lữ khách
#1
  • Về một lô cây Kè Tàu (Livistona Chinesis) lóng cao 2-5m</SPAN></SPAN>
  • Kè Ấn độ (Pritchardia Pacifica) lóng cao 2-4m</SPAN></SPAN>
  • Kè đỏ (Livistona Rotundafolia) lóng cao 2-5m</SPAN></SPAN>
  • Kè Nhật bản (Licuala grandis) lóng cao 1.2-1.5m</SPAN></SPAN></SPAN>
  • Cọ dầu: lóng 1m – 4m </SPAN></SPAN>
  • Các loại cây ăn trái: Khế, Khế tàu, Vú sữa, Nhãn, </SPAN></SPAN>
  • Cây công trình, cây hoa màu các loại…</SPAN></SPAN>
Vui lòng liên hệ: </SPAN></SPAN>
Huỳnh Khánh Vinh - </SPAN></SPAN>
Di động: 0935 37 97 99 Email: </SPAN>khanhvinh@lananh.com.vn</SPAN>vinhhk80@gmail.com</SPAN></SPAN>
Skype: huynh.khanh.vinh</SPAN></SPAN>
 

Top