Keo Lai Giâm Hom/ Keo Lai

  • Thread starter Vườn Ươm : Ngọc SÆ¡n
  • Ngày gửi
V

Vườn Ươm : Ngọc Sơn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vườn Ươm : Ngọc Sơn
- Địa chỉ: 822 ấp Quảng Phát xã Quảng Tiến Huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
- Tel, Fax: mobile: 0907 282960
- email: cry_on_my_shoulder_2509@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="3">Vườn Ươm<span style="color: #ff0000"><strong> : NGỌC SƠN </strong></span></font></p> <p><font size="3">Hiện nay vườn ươm <strong><span style="color: #ff0000">NGỌC SƠN</span></strong> c&oacute; chủng loại keo lai gi&acirc;m hom</font></p> <p><font size="3">Đạt y&ecirc;u cầu để xuất vườn_ h&oacute;a đơn kinh doanh, nguồn gốc r&otilde; r&agrave;ng.</font></p> <p><font size="3">Qu&yacute; kh&aacute;ch quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu mua c&acirc;y giống keo lai</font></p> <p><font size="3">Xin li&ecirc;n hệ sdt :<strong>0907 282 960</strong> or <em>0933 728 954</em> để c&oacute; những trao đổi cần thiết</font></p> <p><font size="3">Địa chỉ : 822 Ấp Quảng Ph&aacute;t, x&atilde; Quảng Tiến,huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai</font></p>
 
Back
Top