Kết quả 2 năm triển khai mô hình cải tạo đàn bò tại huyện Thạch Hà

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
hương trình cải tạo đàn bò  vàng đã được Trung tâm khuyến nông - khuyến lâm Hà Tĩnh  triển khai liên tục trong những năm  qua và  thu hút được hiệu quả cao. Với mục đích của chương trình nâng cao tầm  vóc, sản lượng thịt, sức cày kéo cua  bò vàng địa phương  nhằm đưa ngành chăn nuôi ở tỉnh nhà trở thành nghề sản xuất chính trong sản xuất  nông nghiệp, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế  cho người chăn nuôi. 
Trong năm 2006-2007 Sở Nông nghiệp  và phát triển nông thôn Hà Tĩnh đã  giao cho Trung tâm khuyến nông - khuyến lâm  thực hiện mô hình  vùng chăn nuôi bò lai Zê bu chất lượng cao  tại các địa phương 2, đó là: các 4 xã của huyện Thạch hà gồm: Thạch Tượng, Thạch Lạc, Thạch Thắng, Thạch Trị và 4  phường, xã của  Thành phố  Hà Tĩnh. Qua 2 năm thực hiện đến nay cán bộ dân xtinh vien của Trung tâm đã  tổ chức phối  giống được 730 con bò cái có chửa bằng tinh đông viên, tinh cọng rạ, giống Brahman, Redsind hi… tại các địa phương trên, đạt 126% kế hoạch được giao (kế hoạch 850 con bò cái có chửa). Trung tâm đã tổ chức được trên 2 ngàn người tham gia tập huấn và  tổ chức 2 cuộc tham quan  học tập mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao cho 120 người gồm các hộ nông dân, cán bộ khuyến nông, dẫn tinh viên đi tham quan học tập một số mô hình chăn nuôi  bò lai Zê bu tại  các xã của huyện Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An). Qua  tham quan thực tế nhiều hộ nông dân và cán bộ khuyến nông  đã rút ra được bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo chương trình, áp dụng  vào chăn nuôi của gia đình mình. Ngoài việc  tổ chức  tuyên truyền, đào tạo, tham quan học tập Trung tâm còn hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình  1,2 tấn thức ăn hỗn hợp và 0,5 ha cỏ voi, trong đó hỗ 80%  giá  giống  cỏ các loại như: cỏ Ghi nê, cỏ voi; ,  nhằm chủ động nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò, giúp cho hộ nông dân chăn nuôi có  hiệu quả cao./.
      Qua 2  triển khai mô hình  cải tạo đàn bò chất lượng cao  bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo   tại Thạch Hà và Thành Phố Hà Tĩnh  mặc dù  gặp một số khó khăn như tình hình dịch bệnh lở mồm long móng xẩy ra, giá bò   trên thị trường thấp… nhưng vẫn được chỉ đạo xây dựng đạt kết quả cao. Mô hình còn là điển hình  về chương trình tạo đàn bò địa phương, đặc biệt mô hình đa làm thay đổi tư duy trong phát triển sảnn xuất chăn nuôi, nâng cao tỉnh trọng chăn nuôi trong  sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng  bộ mặt nông thôn  của tỉnh ta./. 
Ngô Thắng
 

Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx