Khẩn trương đưa chương trình hành động về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn vào cuộc sống

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Với mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, thực hiện Nghị quyết TƯ7 về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn, Chính phủ đã có chương trình hành động với 48 quy hoạch, chương trình, đề án cụ thể đã phân công cho các Bộ, ngành triển khai từ nay đến năm 2020.


Theo kế hoạch, hầu hết các chương trình, đề án được trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt trong 2 năm qua (2008-2009). Nhưng Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, nhiều chương trình, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt lại chậm được hướng dẫn và tổ chức triển khai ở các Bộ, ngành.


Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ các chương trình, đề án đã được Thủ tướng cho ý kiến và cả các chương trình, đề án chưa trình theo nhiệm vụ được giao năm qua. Thời gian chót là trong quý I/2010. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngay trong quý I/2010, các Bộ, ngành phải hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn có liên quan đồng thời tổ chức, triển khai các chương trình, đề án đã được phê duyệt, nhằm đưa chính sách đi vào cuộc sống góp phần thay đổi diện mạo, tạo sức sống mới cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.


Bộ NN-PTNT có nhiều chương trình, đề án nhất đã phối hợp với Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam triển khai 8 nội dung chính trong Chương trình hành động của Chính phủ.Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx