Khánh hòa: Cung cấp các giống cây trồng và các dịch vụ nông nghiệp - hoa viên

#1
CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÂY GIỐNG - HOA KIỂNG AN TÂM SÀI GÒN
ĐC: SỐ 02 - TRẦN QUÝ CÁP - PHƯỜNG NINH HIỆP - THỊ XÃ NINH HÒA
ĐT: 058 3 705 879 - DD: 0938 260 436 (Ks.THAO)
1. CHUYÊN CUNG CẤP CÁC GIỐNG CÂY TRÔNG: CÂY CẢNH, CÂY KIỂNG, CÂY ĂN QUẢ, CÂY CÔNG NGHIỆP.

2. TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN THÀNH LẬP NÔNG TRẠI,TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP.

3. NHẬN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NƯỚC TƯỚI TỰ ĐỘNG, SANG LẮP MẶT BẰNG.
4. CUNG ỨNG CÁC THIẾT BỊ, VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP. CÁC LOẠI PHÂN BÓN, THUỐC TRỪ SÂU, THUỐC DƯỠNG.


NHÂN DỊP HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG THÁNG 11 CƠ SỞ GIẢM GIÁ 10% KHI MUA CÁC LOẠI CÂY GIỐNG: THANH LONG RUỘT ĐỎ, ỔI KHÔNG HẠT, CÁC LOẠI MÍT,...VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Link: http://agriviet.com/home/threads/73...ac-dich-vu-nong-nghiep-hoa-vien#ixzz1fI93tlnF