KHOAI MÌ LÁT (SẮN LÁT) SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter daohuutrung
  • Ngày gửi
D

daohuutrung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH TÂn HUY
- Địa chỉ: Tổ 4, ấp Sân Bay, xã Tân Phong, Tân Biên Tây Ninh
- Tel, Fax: 01669 550 252 ::: FaX
- email: daohuutrung@gmail.com
================================

<p>Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp Khoai m&igrave; l&aacute;t số lượng lớn xuất khẩu, phục vụ ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i th&uacute; y v&agrave; nu&ocirc;i trồng thủy sản.</p><p><font size="5">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; kho b&atilde;i ngay cửa khẩu Ch&agrave;ng Riệc, T&acirc;y Ninh n&ecirc;n rất tiện cho việc tập kết h&agrave;ng.</font></p><p><font size="5">Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong l&agrave;&nbsp; đối t&aacute;c của Qu&yacute; Cty v&agrave; Doanh nghiệp.</font></p><p><font size="5">Xin Vui L&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="5">dd: 0978 751 655 ( Anh Hải)</font></p><p><font size="5">dd: 01669 550 252 (anh Trung)</font></p><p><font size="5">mail: </font><a href="mailto:daohuutrung@gmail.com"><font size="5">daohuutrung@gmail.com</font></a></p><p><font size="5">Web: </font><a href="http://www.tanhuy.com.vn/"><font size="5">www.tanhuy.com.vn</font></a></p><p>&nbsp;</p>
 
Top