KHOAI MÌ LÁT ( SẮN LÁT ) - TÂN HUY

  • Thread starter CTY TNHH TÂN HUY
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH TÂN HUY
- Địa chỉ: TỔ 4, ẤP SÂN BAY, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN BIÊN, TÂY NINH
- Tel, Fax: 01669 550 252
- email: daohuutrung@gmail.com
================================

<p>Xin ch&agrave;o qu&yacute; Doanh Nghiệp!</p><p>Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n doanh khoai m&igrave; l&aacute;t (sắn l&aacute;t), cung cấp cho thị trường xuất khẩu, c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến thức ăn gia s&uacute;c v&agrave; thủy sản. hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; mốt lượng lớn khoai m&igrave; l&aacute;t, khoai m&igrave; sợi, khoai m&igrave; c&ograve;n vỏ tại kho h&agrave;ng&nbsp;cửa khẩu Ch&agrave;ng Riệc.</p><p>Qu&yacute; doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : 01669 550 252, rất h&acirc;n hạnh l&agrave; đối t&aacute;c của qu&yacute; vị!</p><p>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&aacute;o</p>
 
Back
Top