KHOAI MÌ LÁT TÂN HUY

  • Thread starter daohuutrung
  • Ngày gửi
D

daohuutrung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH TÂN HUY
- Địa chỉ: TỔ 4 - ẤP SÂN BAY - XÃ TÂN PHONG - HUYỆN TÂN BIÊN - TÂY NINH
- Tel, Fax: 01669550252 ::: FaX
- email: daohuutrung@gmail.com
================================

<p>XIN TR&Acirc;N TRỌNG K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; DOANH NGHIỆP!</p><p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I - CTY TNHH T&Acirc;N HUY CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG N&Ocirc;NG SẢN NHƯ: </p><p>- KHOAI M&Igrave; L&Aacute;T (SẮN L&Aacute;T) C&Oacute; NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA, B&Igrave;NH DƯƠNG, B&Igrave;NH THUẬN, B&Igrave;NH PHƯỚC.</p><p>- ĐẬU N&Agrave;NH HẠT C&Oacute; NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA V&Agrave; VIỆT NAM.</p><p>- BẮP HẠT C&Oacute; NGUỒN GỐC CAMPUCHIA.</p><p>HIỆN NAY CHUNG T&Ocirc;I C&Ograve;N MỘT LƯỢNG LỚN CẦN CUNG CẤP, QU&Yacute; DOANH NGHIỆP C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:</p><p>- DD: 0988 24 24 49 (CHỊ HỒNG)</p><p>- DD: 01669 550 252 (ANH TRUNG)</p><p>RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Yacute; DOANH NGHIỆP.</p><p>B&Ecirc;N CẠNH Đ&Oacute;, CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Ograve;N CUNG CẤP C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG KHO&Aacute;NG SẢN NHƯ:</p><p>- QUẶNG CH&Igrave; TH&Ocirc; (NGUỒN GỐC CAMPUCHIA)</p><p>- QUẶNG TITANIUM (NGUỒN GỐC CAMPHUCHIA)</p><p>- SẮT C&Aacute;C LOẠI. (VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ : 0978 751 655, GẶP ANH HẢI)</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top