Khoan giếng uy tín nhất tại Miền Nam(có bảo hành chu đáo)

#1
<div>- Khoan giếng uy t&iacute;n tại miền Nam 0908623703</div><p>-T&ecirc;n c&ocirc;ng ty: Cơ sở khoan Giếng THANH T&Ugrave;NG</p><p>- Khoan giếng gia đ&igrave;nh v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp với đầy đủ giấy tờ v&agrave; h&oacute;a đơn. Gi&aacute; rẻ nhất tại miền Nam. Từ 8tri&ecirc;u</p><p>- Chế độ bảo h&agrave;nh uy t&iacute;n v&agrave; tận t&igrave;nh, cơ sở đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận Cơ sở uy t&iacute;n Do Sở TN c&ocirc;ng nhận</p><p>- Khoan giếng tại c&aacute;c tỉnh Th&agrave;nh: TP HCM, LONG AN, TIỀNG GIANG v&agrave; c&aacute;c tỉnh miền Nam</p><p>- Li&ecirc;n hệ theo sdt: 0908623703&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Tùng
- Địa chỉ: Bến Lức- Long An
- Điện thoại: 0908623703 - Fax:
- email: minhtriet_qp@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx