Không biết ở chủ đề gì, nhưng cũng rất rất đáng xem!!!

3 Châu

Nhà nông nghiệp dư
#1
[video=youtube;BfL2U0BJ48g]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BfL2U0BJ48g#![/video]

[video=youtube;npzPll8D-yg]http://www.youtube.com/watch?v=npzPll8D-yg&feature=player_embedded[/video]
 

Top