kỉ thuật chăn nuôi dông và bán dông giống,dông thịt

  • Thread starter Nguyá»…n Duy Hào
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Duy Hào

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Duy Hào
- Địa chỉ: Nhơn Tân - An Nhơn - Bình Định
- Tel, Fax: 0979025479 ::: FaX
- email: nguyenduynhat84@yahoo.com
================================

<font size="2">hiện nay cơ sở chăn nu&ocirc;i d&ocirc;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại B&igrave;nh Định đang b&aacute;n c&aacute;c loại d&ocirc;ng giống, thịt c&oacute; chất lượng cao, gi&aacute; cả phai chăng</font>.<font size="2">C&oacute; thể hướng dẫn kỉ thuật chăn nu&ocirc;i d&ocirc;ng cho những ai muốn t&igrave;m hiểu.Mọi nhu cầu c&oacute; thể li&ecirc;n hệ số dt:0979025479 (gặp anh Vui) hoăc email:nguyenduynhat84@yahoo.com.vn</font><br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top