KĨ THUẬT NUÔI HEO RỪNG BÁN HEO RỪNG GIỐNG TRANG TRẠI HEO RỪNG MINH PHÁT - chuyên cung cấp heo rừng

  • Thread starter heorungminhphat
  • Ngày gửi
H

heorungminhphat

Guest
#1
<em><u><strong>Kĩ thu</strong>Ậ<strong>t nu&ocirc;i heo r</strong>Ừ<strong>ng B&Aacute;N HEO RỪNG GIỐNG</strong></u><strong> TRANG TRẠI HEO RỪNG</strong></em> <strong>MINH PH&Aacute;T -</strong> <strong>&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,</strong> <strong>&nbsp;Lễ : 090 3 926 912 &ndash;B&igrave;nh : 090 7 471 999 </strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thuận Lễ
- Địa chỉ: A12/22 A1 Ấp 1 - Xã Tân Kiên - TPHCM
- Điện thoại: 090 3 926 912 - Fax: 090 7 471 999
- email: thaotri_ltd@yahoo.com
 

Đối tácTop