[Kim Gia Long] Phân phối các thiết bị nuôi trồng thuỷ hải sản tiến tiến

#1
[Kim Gia Long] Phân phối các thiết bị nuôi trồng thuỷ hải sản tiên tiến

Công ty Kim Gia Long chuyên phân phối các thiết bị nuôi trồng thuỷ hải sản với công nghệ tiên tiến trên toàn quốc.
Các sản phẩm của chúng tôi:
+ Máy thổi khí
+ Ống sục khí Aero Tube
+ Đá bọt
+ Bạt lót, lưới che nắng
+ Thiết bị đo
+ Các loại thuốc thuỷ sản
Và một số thiết bị khác

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH MTV TK TM DV Kim Gia Long 110 Lê Cao Lãng, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Email: ngoc.udn@gmail.com
Website: kimgialong.com
ĐT liên hệ: 0973 55 06 02

--------

--------

Công ty Kim Gia Long chuyên phân phối các thiết bị nuôi trồng thuỷ hải sản với công nghệ tiên tiến trên toàn quốc.
Các sản phẩm của chúng tôi:
+ Máy thổi khí
+ Ống sục khí Aero Tube
+ Đá bọt
+ Bạt lót, lưới che nắng
+ Thiết bị đo
+ Các loại thuốc thuỷ sản
Và một số thiết bị khác

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH MTV TK TM DV Kim Gia Long 110 Lê Cao Lãng, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Email: ngoc.udn@gmail.com
Website: kimgialong.com
ĐT liên hệ: 0973 55 06 02

--------
up. Lên nào! Bà con và các đại lý ủng hộ cho mình nha
 

Last edited:
#2
[Kim Gia Long] Phân phối các thiết bị nuôi trồng thuỷ hải sản tiên tiến

Công ty Kim Gia Long chuyên phân phối các thiết bị nuôi trồng thuỷ hải sản với công nghệ tiên tiến trên toàn quốc.
Các sản phẩm của chúng tôi:
+ Máy thổi khí
+ Ống sục khí Aero Tube
+ Đá bọt
+ Bạt lót, lưới che nắng
+ Thiết bị đo
+ Các loại thuốc thuỷ sản
Và một số thiết bị khác

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH MTV TK TM DV Kim Gia Long 110 Lê Cao Lãng, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Email: ngoc.udn@gmail.com
Website: kimgialong.com
ĐT liên hệ: 0973 55 06 02
--------

--------up. Lên nào! Bà con và các đại lý ủng hộ cho mình nha