Kinh doanh hạt tiêu đen

  • Thread starter huyenbach82
  • Ngày gửi
H

huyenbach82

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bạch Thị Ngọc Huyền
- Địa chỉ: Bình Dương
- Tel, Fax: 0908707760
- email: Huyenbach82@gmail.com
================================

<p><font color="#006600" /></p><p><font color="#006600" size="2">T&ocirc;i l&agrave; Bạch Thị Ngọc Huyền</font></p><p><font color="#006600" size="2">T&ocirc;i c&oacute; nguồn hạt ti&ecirc;u đen thu mua trực tiếp từ người trồng ti&ecirc;u, c&oacute; ai biết hướng kinh doanh mặt h&agrave;ng ti&ecirc;u đen thuận lợi nhất th&igrave; t&ocirc;i c&oacute; thể phối hợp kinh doanh c&ugrave;ng t&ocirc;i.</font></p><p><font color="#006600" size="2">Mọi th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ qua số đi&ecirc;n thoại: 0908707760 gặp Huyền</font></p><p><font color="#006600" size="2">Tr&acirc;n tron</font></p><p><font color="#006600" size="2">Ngọc Huyền</font></p><p><font color="#006600" size="2" /></p><p><font color="#006600" size="2" /></p>
 

Quảng cáo

Top