Kinh nghiệm từ quỹ Khuyến nông của Hà Nội

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Quỹ khuyến nông (QKN) thành phố Hà Nội được thành lập từ năm 2002 theo Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 27/02/2002 của UBND Thành phố Hà Nội. Vốn của QKN thành phố do ngân sách thành phố cấp lần đầu là 5 tỷ đồng và được cấp bổ sung hàng năm, đến nay đã tăng lên 45 tỷ đồng. Đối tượng được vay là các hộ nông dân, chủ trang trại, HTX, các DN nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chế biến nông sản. Mục đích vay để mở rộng và phát triển các mô hình khuyến nông tiên tiến thành vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn Thủ đô theo hướng hàng hóa, hiệu quả kinh tế cao và bền vững.


Từ khi thành lập cho đến nay, QKN đã thẩm định và giải ngân cho vay được 1.287 lượt hộ, với số vốn quay vòng lên đến 123,630 tỷ đồng. Trong đó: Các phương án vay vốn sản xuất trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn: 5,821 tỷ đồng chiếm 4,71% (từ năm 2008 đến nay); Lĩnh vực chăn nuôi: 49,415 tỷ đồng chiếm 39,97%; Lĩnh vực thủy sản: 36,885 tỷ đồng chiếm 29,84%; Lĩnh vực trồng trọt: 15,470 tỷ đồng, chiếm 12,51%; Các phương án sản xuất tổng hợp cả chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản: 16,039 tỷ đồng chiếm 12,97%. Sau khi hợp nhất Hà Nội, nguồn vốn QKN đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các HTX, các trang trại và bà con nông dân trên toàn thành phố, đến nay QKN đã giải ngân cho vay trên 23 quận, huyện, thị xã. Nhìn chung các hộ nông dân, chủ trang trại, HTX được vay vốn QKN đã sử dụng vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và xã hội. Thu phí quản lý quỹ và thu hồi vốn đến hạn đầy đủ, đúng hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ khuyến nông kiểm tra và báo cáo việc sử dụng vốn vay vào sản xuất của gia đình.


QKN ra đời và triển khai đã kịp thời đáp ứng được một phần nhu cầu về vốn để đầu tư phát triển mở rộng sản xuất của các hộ nông dân, các trang trại, góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao theo định hướng của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. Góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động với mức thu nhập bình quân từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Giúp các hộ nông dân, các chủ trang trại khai thác triệt để tiềm năng về đất đai, mặt nước, lao động, kịp thời tiếp thu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất. Từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực nông thôn.Nhờ có vốn QKN mà nhiều mô hình khuyến nông có hiệu quả đã được nhân rộng thông qua việc cho các hộ nông dân, chủ trang trại vay vốn để ứng dụng trong sản xuất: mô hình chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, mô hình chăn nuôi bò thịt, bò sữa, thủy sản, rau an toàn, hoa… Tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn cung cấp cho thị trường thành phố, các tỉnh bạn và tiến tới có thể xuất khẩu.


Sau khi hợp nhất, thuận lợi cơ bản đó là giải quyết nhu cầu về vốn đầu tư cho các hộ sản xuất lớn... Bên cạnh đó cũng có rất nhiều khó khăn như năm 2009 là năm đầu tiên triển khai QKN trên địa bàn 15 quận, huyện mới được mở rộng sau hợp nhất. Thời gian đầu cán bộ của Tiểu ban quản lý QKN ở các quận, huyện này chưa quen với công tác quản lý QKN, dẫn tới việc hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn đối với các hộ có nhu cầu vay còn lúng túng, chậm tiến độ. Đội ngũ cán bộ chuyên quản QKN có nhiều biến động, nhiều người xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác do địa bàn làm việc xa, công tác kiện toàn các Tiểu ban quản lý QKN còn chậm. Năm 2009 sản xuất nông nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, do giá cả vật tư đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao đã ảnh hưởng tới thu nhập của người sản xuất, làm hạn chế khả năng đầu tư phát triển sản xuất của các hộ nông dân.


Dù vậy, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã chỉ đạo các Tiểu ban quản lý QKN các quận, huyện, thị xã ưu tiên vốn cho vay đối với các vùng sản xuất tập trung, trọng điểm nhằm tạo ra vùng nguyên liệu ổn định, hình thành những vùng hàng hóa. Thu hút các doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, củng cố liên kết dọc từ sản xuất đến tiêu thụ, làm khăng khít hơn mối quan hệ giữa nông dân và doanh nghiệp. Có thể kể ra hàng loạt những ví dụ như vùng chăn nuôi bò sữa Ba Vì, vùng nuôi trồng thủy sản ở Ứng Hòa, Mỹ Đức; đặc biệt vùng nuôi trồng hoa lan ở Hoài Đức, vùng sản xuất, kinh doanh cây cảnh ở Thường Tín, HTX sản xuất, kinh doanh rau an toàn… là mũi nhọn trong phát triển nông nghiệp Thủ đô. Kết quả năm 2009 đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tổ chức giải ngân cho vay được 28,890 tỷ đồng cho 247 hộ vay vốn trên địa bàn 23 quận, huyện, thị xã.


Thực tế trong quá trình thực hiện, triển khai QKN còn có một số khó khăn: Trình độ quản lý kinh tế của nhiều hộ nông dân, chủ trang trại còn yếu, do đó việc ghi chép sổ sách, theo dõi hạch toán thu - chi thiếu chặt chẽ và chưa đầy đủ; trình độ của cán bộ khuyến nông và cán bộ làm công tác chuyên quản QKN ở các quận, huyện, thị xã còn nhiều hạn chế và không đồng đều, dẫn tới việc quản lý, hướng dẫn, thẩm định các phương án, dự án vay vốn còn chậm, làm ảnh hưởng tới tiến độ đầu tư của các hộ nông dân và chủ trang trại vay vốn; sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều rủi ro do thời tiết, dịch bệnh, không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân và các chủ trang trại mà còn ảnh hưởng tới tiến độ thu hồi vốn của QKN.


Để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của QKN thành phố, quản lý chặt chẽ và bảo toàn được đồng vốn, khắc phục những khó khăn, tồn tại trên, năm 2010, kế hoạch hoạt động của QKN Hà Nội tập trung các nội dung chủ yếu sau: Đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội trình UBND thành phố dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng QKN được ban hành kèm theo Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND thành phố Hà Nội. Tiếp tục ưu tiên cho vay đối với những vùng sản xuất tập trung, vùng chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng của ngành và thành phố. Kiện toàn đội ngũ cán bộ tham gia công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn QKN.


Cụ thể phân địa bàn thành 3 cụm đó là cụm Hà Đông, cụm Sơn Tây và cụm Hà Nội (cũ). Mỗi cụm có các Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách. Cán bộ chuyên quản QKN ở các quận, huyện, thị xã cũng được chia theo cụm như trên, mỗi cụm có tổ trưởng chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, hướng dẫn các hộ lập hồ sơ vay vốn. Phối hợp với một số ngân hàng để tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ làm công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn QKN…Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx