KỲ ĐÀ - RẮN HỔTRÂU

  • Thread starter catlai
  • Ngày gửi
C

catlai

Guest
#1
<p>B&aacute;n RẮN HỔ TR&Acirc;U - KỲ Đ&Agrave; đang mang bầu c&oacute; giấy ph&eacute;p vận chuyển to&agrave;n quốc . c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ SDT - 0937813578 A - BẢY</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A - BAY
- Địa chỉ: PHÚ HỮU - NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: 0937813578
- email: premierepro@ymail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx