Kỳ Dông (nhông) sinh sản vô tính

ba Quờn

Lữ khách
#2
Nhìn theo hình thì nó giống mấy con dông trong chuồng mình đến 99% vậy. Tuy nhiên chưa thấy ngoài thực tế nên không dám nói bừa nhưng thực rất giống.
P/S: Mình ở Đ Nẵng, lúc trước bạn có gọi cho mình. Kế hoạch nuôi nhông sao rồi?
 

Bài viết có nội dung tương tự

Top