KỸ THUẬT BON SAI

  • Thread starter ducdoanh219
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ ĐỨC DOANH
- Địa chỉ: NAM ĐỊNH
- Tel, Fax: 0986596564 ::: FaX
- email: DUCDOANH219@GMAIL.COM.VN
================================

TÔI CÓ MỘT VƯỜN TÙNG LA HÁN KHOẢNG 2 NĂM TUỔI TÔI MUỐN BIẾT CẮT TỈA TÙNG NHƯ THẾ NÀO KHI NÀO THÌ CẮT AI BIẾT HƯỚNG DẪN CHO TÔI VỚI XIN CẢM ƠN
 Quảng cáoTop